Skolhälsovård – Elevhälsans medicinska insats (EMI)


I EMI ingår skolsköterskor och skolläkare. Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterska.

Till oss är elever och föräldrar välkomna för att diskutera barns och ungdomars hälsa. Det kan gälla frågor om utveckling, mat, sömn, fysisk aktivitet, sjukdom, trivsel och relationer.

  • Vi arbetar förebyggande och uppmuntrar en hälsosam livsstil
  • Vi erbjuder hälsobesök och vaccinationer samt har mottagning för eleverna
  • Vi ingår i skolans elevhälsoteam samt i den centrala elevhälsan vid behov
  • Vi har tystnadsplikt
  • Vi arbetar för en god och säker arbetsmiljö för eleverna

 

Skolsköterskor

Glimåkraskolan
Kerstin Persson
kerstin.persson@ostragoinge.se
044-775 62 15

Göingeskolan
Annette Persson
annette.persson@ostragoinge.se
044-775 65 13

Kviingeskolan
Sofie Bladh
044-775 65 08
sofie.bladh@ostragoinge.se

Mölleskolan
Kerstin Persson
kerstin.persson@ostragoinge.se
044-775 62 15

Prästavångsskolan
Anna Skyvell
anna.skyvell@ostragoinge.se
044-775 67 14

Snapphaneskolan
Louise Johansson
louise.johansson@ostragoinge.se
044-775 63 97

Vita skolan
Annette Persson
044-775 65 13
annette.persson@ostragoinge.se

Västerskolan
Sofie Bladh
044-775 65 08
sofie.bladh@ostragoinge.se

Göinge Utbildningscenter
Veronica Hoff
veronica.hoff@ostragoinge.se
044-775 61 92

 

Verksamhetschef för EMI

Kerstin Persson
kerstin.persson@ostragoinge.se
044-775 62 15

 

Skolläkare

Anna Eklund

 


 

 

 

 

Om du klickar här hittar du under rubriken Barn- och elevhälsa blanketter för följande:

Erbjudande om vaccination mässling, påssjuka och röda hund
Erbjudande om vaccination HPV
Erbjudande om vaccination difteri, stelkramp och kikhosta

 

 

Klicka här för att komma till sida där du kan lämna synpunkter och klagomål

Hittade du inte vad du sökte?