Skolhälsovård – Elevhälsans medicinska insats (EMI)


I EMI ingår skolsköterskor och skolläkare. Vår uppgift är att följa elevernas hälsa och utveckling samt i elevhälsan bistå med medicinsk kompetens i det pedagogiska arbetet för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för elever. Till oss är elever och föräldrar välkomna för att diskutera hälsa, utveckling och trivsel.

  • Vi erbjuder hälsobesök och vaccinationer.
  • Vi arbetar för en god och säker arbetsmiljö för eleverna.
  • Vi arbetar för att uppmuntra en hälsosam livsstil.
  • Vi erbjuder öppen mottagning för eleverna.
  • Vi har tystnadsplikt.

 

Skolsköterskor

Glimåkraskolan
Mikaela Blom
mikaela.blom@ostragoinge.se
044-775 62 15

Göingeskolan
Annette Persson
annette.persson@ostragoinge.se
044-775 65 13

Kviingeskolan
Sofie Bladh
044-775 65 08
sofie.bladh@ostragoinge.se

Mölleskolan
Mikaela Blom
mikaela.blom@ostragoinge.se
044-775 62 15

Prästavångsskolan
Cecilia Nordstrand
cecilia.nordstrand@ostragoinge.se
044-775 67 14

Snapphaneskolan
Louise Johansson
louise.johansson@ostragoinge.se
044-775 63 97

Vita skolan
Annette Persson
044-775 65 13
annette.persson@ostragoinge.se

Västerskolan
Sofie Bladh
044-775 65 08
sofie.bladh@ostragoinge.se

Göinge Utbildningscenter
Veronica Hoff
veronica.hoff@ostragoinge.se
044-775 61 92

 

Verksamhetschef för EMI

Sofie Bladh
044-775 65 08
sofie.bladh@ostragoinge.se

 

Skolläkare

Anna Eklund

 


 

 

 

 

Om du klickar här hittar du under rubriken Barn- och elevhälsa blanketter för följande:

Erbjudande om vaccination mässling, påssjuka och röda hund
Erbjudande om vaccination HPV
Erbjudande om vaccination difteri, stelkramp och kikhosta

 

 

Klicka här för att komma till sida där du kan lämna synpunkter och klagomål

Hittade du inte vad du sökte?