Skolhälsovård – Elevhälsans medicinska insats (EMI)

 

I EMI ingår skolsköterskor och skolläkare. Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterska.
Till oss är elever och föräldrar välkomna för att diskutera barns och ungdomars hälsa. Det kan gälla frågor om utveckling, mat, sömn, fysisk aktivitet, sjukdom, trivsel och relationer.

  • Vi arbetar förebyggande och uppmuntrar en hälsosam livsstil
  • Vi erbjuder hälsobesök och vaccinationer samt har mottagning för eleverna
  • Vi ingår i skolans elevhälsoteam samt i den centrala elevhälsan vid behov
  • Vi har tystnadsplikt
  • Vi arbetar för en god och säker arbetsmiljö för eleverna

 

Skolsköterskor

Glimåkraskolan
Kerstin Persson
kerstin.persson@ostragoinge.se
044-775 62 15

Göingeskolan
Annette Persson
annette.persson@ostragoinge.se
044-775 65 13

Kviingeskolan
Sofi A Nordlund
sofi.nordlund@ostragoinge.se
044-775 65 08

Mölleskolan
Kerstin Persson
kerstin.persson@ostragoinge.se
044-775 62 15

Prästavångsskolan
Anna Skyvell
anna.skyvell@ostragoinge.se
044-775 67 14

Snapphaneskolan
044-775 63 97

Västerskolan
Sofi A Nordlund
sofi.nordlund@ostragoinge.se
044-775 65 08

Göinge Utbildningscenter
Veronica Hoff
veronica.hoff@ostragoinge.se
044-775 61 92

 

Verksamhetschef för EMI

Kerstin Persson
kerstin.persson@ostragoinge.se
044-775 62 15

 

Skolläkare

AnnaHelena Eklund
AnnaHelena.Eklund@ostragoinge.se

 


 

 

 

 

Om du klickar här hittar du under rubriken Barn- och elevhälsa blanketter för följande:

Erbjudande om vaccination mässling, påssjuka och röda hund
Erbjudande om vaccination HPV
Erbjudande om vaccination difteri, stelkramp och kikhosta

 

 

Klicka här för att komma till sida där du kan lämna synpunkter och klagomål

Hittade du inte vad du sökte?