Lille Mats förskola

lillemats

Besöksadress:
Lille Mats väg
289 42 Broby
044-775 60 00
Postadress:
Lille Mats förskola
Box 66
289 03 Broby
Rektor:
Semira Mesic
044-775 67 67
semira.mesic@ostragoinge.se   
Administratör:
Carola Lindell
044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se
Cickie Stiegson
044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

 

Natur och kultur


Miljö

Förskolan är placerad i Broby, med skogen och ett lugnt villakvarter som grannar. Utemiljön är väl anpassad för rörelse och lek i olika terräng.

Lille Mats Förskola har fem avdelningar. Det är Katthult, som är en småbarnsavdelning, Bullerbyn och Saltkråkan som är 1-5-årsavdelningar samt Villekulla och Junibacken som är 3-5-årsavdelningar. För att möta upp olika önskemål, så placerar vi syskon på någon avdelning medan vi på en annan, inte placerar några som är syskon.

Maten tillagas på förskolan och vi värnar om näringsriktig och närproducerad mat.

Barn Undersöker

 

Delaktighet – inflytande

Att väcka och behålla barnens lust och nyfikenhet är viktigt för oss. Verksamheten anpassas efter barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för.

Den dagliga kontakten i tamburen är mycket viktig för oss.

Föräldrarna är delaktiga genom föräldraråd, föräldramöte, utvecklingssamtal och enkäter.

 

Arbetssätt – inriktningBarn

Undervisning baseras på att barn lär tillsammans och i samspel mellan barn och vuxna. Vi vill utveckla barns förmåga att samarbeta med varandra, på avdelning, på förskolan och på fritiden. Vi vill se barnen bli starka, självständiga och empatiska individer. Att de förstår, att med rättigheter finns också skyldigheter.

Det ska finnas en respekt för andra och det ska vara självklart att alla människor har rätt att ”säga sitt”. Vi stimulerar deras samspel och hjälper och stödjer att bearbeta konflikter och reda ut missförstånd.

Vårt förhållningssätt präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet.

Vi tycker det är viktigt att ge barnen tid och möjlighet att hitta på lekar och uppleva. Leken är en av grunderna för utveckling och lärande. I leken får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Den utmanar och stimulerar också barnens motorik och kommunikation.

Vi ger också barnen möjlighet att uttrycka sig i rytmik, sång, dans och skapande verksamhet liksom att använda digitala verktyg.

 

Välkommen in och ta del av vår verksamhet och skapa dig ett eget intryck!

 

Öppettider:

06.30-18.30

Avdelningar

Bullerbyn 044-775 61 68
Junibacken 044-775 61 67
Katthult 044-775 62 41
Saltkråkan 044-775 61 66
Villekulla 044-775 61 69
Köket 044-775 61 73

 


 

 


Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?