Lille Mats förskola

Välkommen till Lille Mats förskola

Lille Mats förskola i Broby har skogen i närområdet. Förskolans utegård består av naturskön miljö med både kuperad terräng och planerad miljö  som lockar till kreativitet, fantasi och stimulerar rörelse. Skogen är en del av förskolans utegård och den erbjuder till många roliga och lärorika stunder.

Undervisningen på förskolan utformas efter barns intresse, behov och förutsättningar. Genom lek som en grundsten i förskolans undervisning erbjuds barnen tillfällen till att utveckla olika förmågor och bli starka, empatiska och självständiga individer.

Förskolans lärandemål är språkutveckling. Det arbetas med många olika sätt att kommunicera och uttrycka sig på, bland annat genom drama, berättande och skapande. Förskolans bibliotek erbjuder alla barn samt vårdnadshavare tillgång till en språkutvecklande plats för olika uttrycksformer. Miljön är inspirerande och en levande mötesplats i undervisningen som bidrar till nyfikenheten för att upptäcka, lära och läsa.

Snabblänkar

ABBUM – appen för kommunikation
E-tjänster förskola
Måltider och lunch

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Blanketter

Förskolans avdelningar

Lille Mats förskola har fem avdelningar

Katthult        1-2,5 år  tfn  070-953 62 41

Saltkråkan   1-2,5 år  tfn 070-953 61 66

Bullerbyn     3-4,5 år  tfn 070-953 61 68

Junibacken  3-4,5 år  tfn 070-953 61 67

Villekulla      5-6 år     tfn 070-953 61 69

Köket                         tfn 070-953 61 73

Under läsåret håller förskolan reducerad verksamhet Det infaller 2 dagar på höstterminen och 2 dagar på vårterminen.

Verksamhet

På Lille Mats förskola ska alla barn och vuxna känna sig trygga och bli respekterade för
den de är. På vår förskola ska alla vara sitt bästa jag i vardagen och föräldrarna ska känna tillit
och förtroende när de lämnar sina barn på förskolan, vilket beskrivs i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Skolutveckling och kvalitet

Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen, Systematiskt kvalitetsarbete (SKA).

Allmän förskola

Alla barn mellan 3 och 5 år erbjuds allmän förskola fr o m augusti det år de fyller tre år.

Det är en avgiftsfri pedagogisk verksamhet som bedrivs inom ramen för den ordinarie förskoleverksamheten och omfattar 15 timmar i veckan. Utläggningen av de 15 timmarna sker efter inlämnat schema och i samråd mellan vårdnadshavare och berörd rektor.

Efter vårterminens slut är platsen behovsprövad och därmed inte avgiftsbefriad. För de barn som redan är inskrivna i verksamheten kommer avgiften att reduceras med motsvarande timmar per år.

  • bedrivs på förskolorna och inte inom pedagogisk omsorg
  • man följer grundskolornas läsårstider och bedrivs inte på loven

Maxtaxa och retroaktiv avgiftskontroll

Avgiften beräknas på familjens sammanlagda bruttoinkomst och antal placerade barn i verksamheten. Avgiftsmodellen utgår från regeringsbeslut om maxtaxa.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom förskola lämnat – Retroaktiv avgiftskontroll.

Kontakta oss

Semira Mesic
Rektor
tfn 044-775 67 67
tfn vx 044-775 60 00
semira.mesic@ostragoinge.se

Cickie Stiegson
Administratör
tfn 044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

Carola Lindell
Administratör
tfn 044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Besöksadress:
Lille Mats väg 2
289 42 Broby

Postadress:
Box 66
289 03 Broby

Öppettider: 06.30-18.30

Synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter. Vi vill veta både om det som är bra och om det som inte motsvarar dina förväntningar på verksamheten.  Är du eller ditt barn missnöjda med något, kontakta först ert barns förskollärare  eller förskolans rektor. Du har också möjligheten att lämna beröm/klagomål via länken lämna in din synpunkt.


Hittade du inte vad du sökte?