Lille Mats förskola

Besöksadress:
Lille Mats väg
289 42 Broby
tel. 044-775 60 00
Postadress:
Lille Mats förskola
Storgatan 4
289 41 Broby
tf Förskolechef:
Anita Ågren tel.044-775 67 67
anita.agren@ostragoinge.se  
Administratör:
Carola Lindell  tel.044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se
Cickie Stiegson  tel.044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

 

Natur och kultur


Miljö

Förskolan är placerad i Broby, med skogen och ett lugnt villakvarter som grannar. Vi har gångavstånd till bibliotek, badhus, affärer, busshållplats mm. Utemiljön är väl anpassad för rörelse och lek i olika terräng. Lille Mats Förskola har fem avdelningar. Det är Katthult, som är en småbarnsavdelning, Bullerbyn och Saltkråkan som är 1-5-årsavdelningar samt Villekulla och Junibacken som är 3-5-årsavdelningar. Detta ger föräldrarna en valmöjlighet. Vi värnar om näringsriktig och närproducerad mat och visar hur odling och mat hänger ihop,  bl a genom bakning tillsammans med barnen. Dofterna fortplantar sig i bygget och lockar fram matlusten!

Barn undersöker

 

Delaktighet – inflytande
Vi strävar efter att varje dag uppmuntra barnen utifrån deras individuella förutsättningar och mognad. Föräldrarna är delaktiga genom föräldraråd, föräldramöte, utvecklingssamtal och enkäter. Den dagliga kontakten i tamburen är mycket viktig för oss. Vi är lyhörda och lyssnar på synpunkter och önskemål från barn och föräldrar.

 

 

 

Arbetssätt – inriktning
Med barnet i fokus skapar vi en trygg, lärorik, rolig och utvecklande miljö, där den fria leken är en viktig del. Att väcka och behålla barnens lust och nyfikenhet är viktigt för oss. Verksamheten anpassas efter varje barns behov, intressen och förmåga. I botten har vi läroplanen som vårt styrdokument. På vår förskola värnar vi om traditioner, både när det gäller mat och högtider. Vi ser gärna att andra länders kultur ger oss nya kunskaper om olika traditioner. Vi arbetar mycket med språk, matematik, teknik och naturvetenskap i olika former. Vi ger barnen möjlighet att uttrycka sig i rytmik, sång, dans och skapande verksamhet. För att göra lärandet och utvecklingen synligt för barnet dokumenterar vi på olika sätt barnens verk.

Välkommen in och ta del av vår verksamhet och skapa dig ett eget intryck!

 

Öppettider:

06.30-18.30

Avdelningar

Bullerbyn 044-775 61 68
Junibacken 044-775 61 67
Katthult 044-775 62 41
Saltkråkan 044-775 61 66
Villekulla 044-775 61 69
Köket 044-775 61 73

 


 

 


Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?