Olycksfall

Östra Göinge kommun har tecknat olyckfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden. Försäkringen gäller endast olycksfall och inte vid sjukdom.

Försäkringens omfattning

Se specifikationen i försäkringsvillkoren under Läs mer.

Skadeanmälan

Vid skada ska ifylld skadeanmälan sändas till Svedea utan dröjsmål.

Skadeanmälan på webben, kommunolycksfall Svedea

Det går också bra att skicka in skadeanmälan på blankett till adress angiven nedan.
Skadeblankett, kommunolycksfall Svedea

Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta Svedea via telefon eller mail.
0771-160 199
skadorforetag@svedea.se

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
  • Spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola skall vara föreskrivna av läkare samt godkända innan resan beställs.

 

Ersättning för skadade glasögon

Ersättning för glasögon som skadas under lektionstid, raster, färd till och från skolan eller under vistelse inom barnomsorgen.

Rapport

När skada på glasögon skett, fyll i fastställd blankett  ”Rapport skadade glasögon” och lämna till personal inom skola/barnomsorg.

Ersättning – för självrisk vid försäkring

Kostnaden skall i första hand uttagas från glasögonförsäkring eller allriskförsäkring. Eventuell självrisk ersätts, efter inlämnad rapport, dock med högst 600 kronor.

Ersättning – i övriga fall

Ersättning för kostnader för reparation eller bidrag till nya glasögon, om dessa av leg. optiker bedöms ej kunna repareras, kan utgå med belopp om högst 600 kronor. Rapport enligt ovan lämnas in tillsammans med specificerat kvitto från optiker.

 


Två ambulanspersonal sitter framför en ambulans. Foto.


Hittade du inte vad du sökte?