Fritidshem – Ansökan och schema (E-tjänst)

Barn som målar. Foto.Barn som hänger på en stor stelkula. Foto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidshemsverksamhet bedrivs i Östra Göinge kommun på samtliga skolor med elever i åldern 6 – 12 år. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet. Uppgiften är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmet är samtidigt organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Fritidshem finns på Prästavångsskolan, Mölleskolan, Glimåkraskolan, Kviingeskolan, Västerskolan och Snapphaneskolan. Se karta för belägenhet.

 

Ansökan om Fritidsplats

Ansökan om plats görs direkt på vår E-tjänst Fritidshem.

Följande maxtaxor gäller fr.o.m. 1 januari 2020:

  • Barn 1: 2 % av inkomsten, dock högst 986 kronor/månad
  • Barn 2: 1 % av inkomsten, dock högst 493 kronor/månad
  • Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst 493 kronor/månad
  • Barn 4: ingen avgift

Som barn 1 räknas familjens yngsta barn, barn 2 är familjens näst yngsta barn o.s.v.

 

Maxtaxa

Familjens högsta avgiftsgrundande inkomst är fr o m 1 januari 2020 49 280 kr per månad. Läs mer om avgifter på Skolverkets hemsida.

Administratör: Carola Lindell                              carola.lindell@ostragoinge.se Telefon: 044-775 61 05
Administratör: Cickie Stiegson                        cickie.stiegson@ostragoinge.se Telefon: 044-775 60 87

vinterbacke


 

 


Hittade du inte vad du sökte?