Fritidshem – Ansöka, ändra och säga upp plats till fritidshem (E-tjänst)

Barn som hänger på en stor stelkula. Foto.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet. Uppgiften är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmet är samtidigt organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Fritidshem vänder sig till barn från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Barn har rätt till fritidshem den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar. På fritidshem kompletteras utbildningen i skolan och elevernas utveckling och lärande stimuleras. De ges också en meningsfull fritid med rekreation. Delvis får eleverna andra erfarenheter och kunskaper än vad de får i skolan. Skola och fritidshem bidrar tillsammans till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Fritidshem finns på Prästavångsskolan, Mölleskolan, Glimåkraskolan, Kviingeskolan, Västerskolan och Snapphaneskolan. Se karta för belägenhet.

Verksamheten utgår från Skolverkets Allmänna råd för fritidshem.

Ansökan om Fritidsplats

Ansökan om plats görs direkt på vår E-tjänst Fritidshem.

Schema lämnar du in via appen Lämna – Hämta.

Följande maxtaxor gäller från och med  1 januari 2022:

  • Barn 1: 2 % av inkomsten, dock högst 1 048 kronor/månad
  • Barn 2: 1 % av inkomsten, dock högst    524 kronor/månad
  • Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst    524 kronor/månad
  • Barn 4: ingen avgift

Som barn 1 räknas familjens yngsta barn, barn 2 är familjens näst yngsta barn o.s.v.

Maxtaxa

Familjens högsta avgiftsgrundande inkomst är fr o m 1 januari 2021 52 410 kr per månad. Läs mer om avgifter på Skolverkets hemsida.

Kontakt

Carola Lindell, administratör
carola.lindell@ostragoinge.se
Telefon: 044-775 61 05

Cickie Stiegson, administratör
cickie.stiegson@ostragoinge.se
Telefon: 044-775 60 87Hittade du inte vad du sökte?