Fritidshem – Ansökan och schema (E-tjänst)

Barn som målar. Foto.Barn som hänger på en stor stelkula. Foto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidshemsverksamhet bedrivs i Östra Göinge kommun på samtliga skolor med elever i åldern 6 – 12 år. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet. Uppgiften är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmet är samtidigt organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.
Fritidshem finns på Prästavångsskolan, Mölleskolan, Glimåkraskolan, Kviingeskolan, Västerskolan och Snapphaneskolan. Se karta för belägenhet.

Verksamheten utgår från Skolverkets Allmänna råd för fritidshem.

Ansökan om Fritidsplats

Ansökan om plats görs direkt på vår E-tjänst Fritidshem.

Schema lämnar du in via appen Lämna – Hämta.

Följande maxtaxor gäller fr.o.m. 1 januari 2021:

  • Barn 1: 2 % av inkomsten, dock högst 1 007 kronor/månad
  • Barn 2: 1 % av inkomsten, dock högst    503 kronor/månad
  • Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst    503 kronor/månad
  • Barn 4: ingen avgift

Som barn 1 räknas familjens yngsta barn, barn 2 är familjens näst yngsta barn o.s.v.

 

Maxtaxa

Familjens högsta avgiftsgrundande inkomst är fr o m 1 januari 2021 50 340 kr per månad. Läs mer om avgifter på Skolverkets hemsida.

Kontakt

Carola Lindell, administratör
carola.lindell@ostragoinge.se
Telefon: 044-775 61 05

Cickie Stiegson, administratör
cickie.stiegson@ostragoinge.se
Telefon: 044-775 60 87Hittade du inte vad du sökte?