Fritidshem – Ansöka, ändra och säga upp plats till fritidshem (E-tjänst)

Barn som hänger på en stor stelkula. Foto.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet. Uppgiften är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmet är samtidigt organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Fritidshem vänder sig till barn från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Barn har rätt till fritidshem den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar. På fritidshem kompletteras utbildningen i skolan och elevernas utveckling och lärande stimuleras. De ges också en meningsfull fritid med rekreation. Delvis får eleverna andra erfarenheter och kunskaper än vad de får i skolan. Skola och fritidshem bidrar tillsammans till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Fritidshem finns på Prästavångsskolan, Mölleskolan, Glimåkraskolan, Kviingeskolan, Västerskolan  . Se karta för belägenhet.

Verksamheten utgår från Skolverkets Allmänna råd för fritidshem.

Ansökan om Fritidsplats

Ansökan om plats görs direkt på vår E-tjänst Fritidshem.

Schema lämnar du in via appen Lämna – Hämta.

Följande maxtaxor gäller från och med  1 januari 2022:

  • Barn 1: 2 % av inkomsten, dock högst 1 048 kronor/månad
  • Barn 2: 1 % av inkomsten, dock högst    524 kronor/månad
  • Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst    524 kronor/månad
  • Barn 4: ingen avgift

Som barn 1 räknas familjens yngsta barn, barn 2 är familjens näst yngsta barn o.s.v.

Maxtaxa

Familjens högsta avgiftsgrundande inkomst är fr o m 1 januari 2021 52 410 kr per månad. Läs mer om avgifter på Skolverkets hemsida.

Kontakt

Carola Lindell, administratör
carola.lindell@ostragoinge.se
Telefon: 044-775 61 05

Cickie Stiegson, administratör
cickie.stiegson@ostragoinge.se
Telefon: 044-775 60 87Hittade du inte vad du sökte?