Byta skola

Viktig information innan du ansöker

  • Ta gärna kontakt med nuvarande rektor för handledning innan du ansöker om skolbyte.
  • Ett beviljat skolbyte kan inte ångras, utan barnet förlorar sin plats på nuvarande skola.
  • Det går inte att garantera att syskon får plats på samma skola vid skolbyte då varje årskurs hanteras var för sig.
  • Önskemålen om skola kan påverka rätten till skolskjuts.
  • Om du ångrar er ansökan och vill dra tillbaka den måste det göras av samtliga vårdnadshavare före sista ansökningsdatum för aktuell bytesperiod och meddelas skriftligt via mejl till skolbyte@ostragoinge.se.
  • Om din ansökan inte blir beviljad (avslag), har barnet kvar sin nuvarande skolplacering och ansökan är avslutad. Om du fortfarande vill byta skola behöver en ny ansökan skickas in till nästa bytesperiod.

Information om skolbyte

Det är möjligt att ansöka om skolbyte vid två perioder under ett läsår.

Skolbyten mellan kommunala grundskolor hanteras vid nedan två fastställda skolbytesperioder för läsåret 2024/2025.

Bytesperiod Ansökningsperiod Skolstart
Bytesperiod 1 inför höstterminen 2024 1 mars – 31 mars 2024 13 augusti 2024
Bytesperiod 2 inför vårterminen 2025 1 oktober – 30 november 2024 8 januari 2025

 

  • Beslut om skolbyte tas efter att ansökningsperioden har avslutats.
  • Information om beslut för skolbyte fås inom fyra veckor efter sista ansökningsdatum för bytesperioden.
  • Skolbyten kan endast beviljas i mån av plats. Om byte beviljas förlorar barnet sin placering på nuvarande skola och platsen kan gå till ett annat barn. Det betyder att det inte går att ångra ett beviljat skolbyte utan skolbytet ska verkställas.
Blankett för ansökan om skolbyte aktiveras i anslutning till skolbytesperioderna.

Ifylld och signerad blankett av samtliga vårdnadshavare skickas till:
Östra Göinge kommun
Utbildning
VO administrationen
Box 66
289 03 Broby

Vid frågor går det bra att mejla till skolbyte@ostragoinge.se.

Löpande hantering sker för skolbyten från fristående skolor samt skolbyte på grund av flytt inom kommunen då barnet flyttar utanför sin nuvarande skolskjutsgräns. Detta görs via blanketten Anmälan om inflyttning/utflyttning för elev i grundskola. Anmälan kompletteras med underlag som styrker barnets framtida folkbokföring.


Hittade du inte vad du sökte?