Byta skola

På den här webbsidan hittar du information om hur du byter skola inom Östra Göinge kommun. Med anledning av nedläggningen av Mölleskolan, och att alla nuvarande elever per automatik blir placerade på Prästavångsskolan i Broby, har kommunen valt att tidigarelägga skolbytesperioden med en månad, till den 1-31 mars. Besked om skolbytet kommer ges i mitten av april.

Viktig information innan du ansöker

 • Ta gärna kontakt med nuvarande rektor för handledning innan du ansöker om skolbyte.
 • Ett beviljat skolbyte kan inte ångras, utan barnet förlorar sin plats på nuvarande skola.
 • Det går inte att garantera att syskon får plats på samma skola vid skolbyte då varje årskurs hanteras var för sig.
 • Önskemålen om skola kan påverka rätten till skolskjuts.
 • Du som vill byta skola på grund av flytt inom kommunen ska komplettera ansökan med underlag som styrker barnets framtida folkbokföring.
 • Om du ångrar er ansökan och vill dra tillbaka den måste det göras av samtliga vårdnadshavare före sista ansökningsdatum för aktuell bytesperiod och meddelas skriftligt via mejl till skolbyte@ostragoinge.se.
 • Om din ansökan inte blir beviljad (avslag), har barnet kvar sin nuvarande skolplacering och ansökan är avslutad. Om du fortfarande vill byta skola behöver en ny ansökan skickas in till nästa bytesperiod.

Information om skolbyte

Det är möjligt att ansöka om skolbyte vid två perioder under ett läsår.

Skolbyten mellan kommunala grundskolor hanteras vid nedan två fastställda skolbytesperioder för läsåret 2024/2025.

Bytesperiod Ansökningsperiod Skolstart
Bytesperiod 1 inför höstterminen 2024 1 mars – 31 mars 2024 13 augusti 2024
Bytesperiod 2 inför vårterminen 2025 1 oktober – 30 november 2024 8 januari 2025

Besked om skolbyte lämnas i mitten av april.

 • Löpande hantering sker för skolbyten från fristående skolor samt skolbyte på grund av flytt inom kommunen då barnet flyttar utanför sin nuvarande skolskjutsgräns.
 • Beslut om skolbyte tas efter att ansökningsperioden har avslutats.
 • Information om beslut för skolbyte fås inom fyra veckor efter sista ansökningsdatum i bytesperioden.
 • Skolbyten kan endast beviljas i mån av plats. Om byte beviljas förlorar barnet sin placering på nuvarande skola och platsen kan gå till ett annat barn. Det betyder att det inte går att ångra ett beviljat skolbyte utan skolbytet ska verkställas.
Länk till blanketten för ansökningsperioden inför höstterminen 2024, publiceras senast den 1 mars.

Ifylld och signerad blankett av samtliga vårdnadshavare skickas till:
Östra Göinge kommun
Utbildning
VO administrationen
Box 66
289 03 Broby

Blanketten kan även skickas via mejl till skolbyte@ostragoinge.se.


Hittade du inte vad du sökte?