Snapphaneskolan

Exteriör bild på Snapphaneskolan.

Välkommen till Snapphaneskolan

Snapphaneskolan i Knislinge är en årskurs 4-9 skola med ca 420 elever. Skolan ligger i Skånes gröna hjärta och har en tilltalande utemiljö som inbjuder till många aktiviteter.

Snapphaneskolan satsar på lärmiljön med nya salar som möjliggör laborationer för de naturorienterande ämnen och musiksal med tillhörande studios. Skolan har även tillgång till ett folkbibliotek vilket ger ett väl utrustat skolbibliotek, en viktig tillgång för skolans lässatsning.

På Snapphaneskolans  mellanstadiet finns ledstjärnor som bland annat håller i rastaktiviteter för eleverna. För skolans högstadiet finns Skol-IF (Skånes Skolidrottsförbund) som har ”After school” två dagar i veckan där de erbjuder aktiviteter för skolans yngre elever.

Snapphaneskolan har elevråd både i åk 4-6 och åk 7-9, vilket är en viktig del i den demokratiska processen, att kunna vara med och påverka. Varje termin bjuder skolan in till elevledda utvecklingssamtal. Snapphaneskolan strävar mot, att få trygga, motiverade, ansvarstagande och bildade elever”.

Snabblänkar

Anmäla frånvaro
Ansöka om ledighet
E-tjänster fritidshemmet
Skolskjuts
Reskort/ungdomsbiljett
Måltider och lunch

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Centrala barn- och elevhälsan
Blanketter

Verksamhet

Snapphaneskolans vision är att sträva mot samma mål – att få trygga, motiverade, ansvarstagande och bildade elever. Alla på skolan och fritidshemmet ansvarar för att främja barns och elevers lika rättigheter. Skolan ska vara tillgänglig för alla elever, vilket beskrivs i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

För att eleverna ska kunna växa och lyckas varje skoldag behöver utbildningen utformas på ett sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det ska vara självklart för eleven att ha en Trygg och säker skola.

Skolans ordningsregler

Följ Snapphaneskolan på Facebook

Fritidshem

Snapphaneskolan har fritidshem endast på morgonen för årskurs 4-6. Elever som är berättigade till fritidshemsplats tillhör Västerskolan på eftermiddagar och under lov.

 

Fritidsgården

Knislinge fritidsgård drivs i kommunal regi och har sin verksamhet i Snapphaneskolans lokaler under eftermiddagar och kvällar. Fritidsgården erbjuder en mötesplats med möjlighet till aktiviteter av olika slag, avkoppling tillsammans med kompisar som därmed främjar till att skapa relationer med kamrater i olika åldrar. Att skapa en trivsam och aktiv fritidsgård i en trygg miljö men att även fungera som ett vuxenstöd är vårt huvudsakliga syfte. Medlemmar besöker och lämnar fritidsgården under eget och föräldrars ansvar. Vi bedriver naturligtvis en drogfri verksamhet. Medlemsavgift är för närvarande 25 kr per termin och du löser medlemskort när du besöker fritidsgården.

Fritidsledarna jobbar också i skolan även om en del utav oss då har andra uppdrag. På så vis skapar vi automatiskt en naturlig kontakt med alla skolans elever och fritidsgårdens besökare möts inte av några främmande ansikten.

På fritidsgården kan man aktivera sig själv och tillsammans med kompisarna. Det finns möjlighet till sällskapsspel, TV med spelkonsoler till X-box och Playstation, TV, biljard, fotbollsspel, air hockey och pingis. Utomhus finns basketplan som även kan utnyttjas till att spela streethockey, bandy och köra inlines. Vi har tillgång till beachhandboll- och fotbollsplan, där ordnas turneringar av olika slag och alla kan vara med. Eller varför inte bara ta en fika i fritidsgårdens café?

Aktiviteter utanför fritidsgårdens väggar erbjuds regelbundet såsom bil- och andra mässor, Laserdome, go-cart, fiske, bowling, skridskor, curling, shopping, fotbolls- och ishockeymatcher, musikaler och teater är några exempel. Det anordnas även en 4-dagars skidresa till Branäs och vårens traditionella Lisebergsresa. Dessa aktiviteter erbjuds till kraftigt reducerat pris. Det händer att vi har åldersgräns på vissa aktiviteter – ibland får de yngsta stanna hemma och ibland får de äldre stå över.

Under loven erbjuds särskilda lovaktiviteter, vilka presenteras på fritidsgårdens anslagstavla och på särskilda anmälningslappar som delas ut i klassen eller finns att hämta i kiosken. Håll utkik på vår anslagstavla. Dock är fritidsgården stängd under jul- och sommarlov.

Vad vore en fritidsgård utan kiosk? Även om vi finns i samma lokaler skiljer vi på skola och fritidsgård, inte minst vad gäller sortimentet i kiosken. Under skoltid finns det möjlighet att köpa frukt, frallor, baguetter, risifrutti, yoghurt, Loka, kaffe, te och varm choklad. När fritidsgården öppnar utökar vi med läsk, godis, chips, chokladbollar, choklad och panpizza. På fredagskvällarna står vi för hämtning av pizza, om man är sugen på att beställa och käka tillsammans med kompisarna. Ibland grillar vi korv, bakar chokladbollar eller gör en toast. Kan hända att vi bjuder på popcorn.

Fredagsaktivitet

Sporthallen kl. 15.15 – 17.15
”Fredagsfotboll med fritan” i Snapphanehallen

Fritidsgården kl. 18.00 – 22.00
”Fredag på fritidsgården”

Knislinge Fritidsgård mobiltfn: 0709-536519

Följ fritidsgårdens på Instagram

Hjärtligt välkomna!

 

 

Skolutveckling och kvalitet

I Östra Göinge kommun tycker vi det är viktigt att lyckas i skolan. Målet är att uppnå en ökad måluppfyllelse till år 2030. Mål och delmål i arbetet beskrivs i Skolresan 2030.

Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen, Systematiskt kvalitetsarbete (SKA).

Ledighet och skolplikt

Vill du att ditt barn ska vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta i god tid innan önskad ledighet. Skälen för ledigheten ska vara väl motiverade. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det är mentor/klasslärare som beviljar ledighet upp till 10 dagar. Längre ledighet kan beviljas om det finns synnerliga skäl. Ledighet mer än 10 dagar ska beviljas av rektor.

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt som inträder höstterminen det år barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklass och därefter i grundskolan eller i den skolform där barnet tas emot (Skollagen 7 kap. 4-7§).

Kontakta oss

Jennie Mårtensson
Rektor
tfn 044-775 65 11
tfn vx 044-775 60 00
jennie.martensson@ostragoinge.se

Annica Eriksson
Bitr. rektor
tfn 044-775 65 20
annica.eriksson@ostragoinge.se

Ann-Charlotte Thörn
Skoladministratör
tfn 044-775 65 00
ann-charlotte.thorn@ostragoinge.se

Louise Johansson
Skolsköterska (må-fr)
tfn 044-775 63 97
louise.johansson@ostragoinge.se

Besöksadress:
Göingevägen 12
289 31 Knislinge

Postadress:
Box 66
289 03 Broby

 

 

Synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter. Vi vill veta både om det som är bra och om det som inte motsvarar dina förväntningar på verksamheten.  Är du eller ditt barn missnöjda med något, kontakta först ert barns lärare  eller skolas rektor. Du har också möjligheten att lämna beröm/klagomål via länken lämna in din synpunkt.

 


Exteriör bild på Snapphaneskolan.

Hittade du inte vad du sökte?