Allmän förskola

Alla barn mellan 3 och 5 år erbjuds allmän förskola fr o m augusti det år de fyller tre år.

Det är en avgiftsfri pedagogisk verksamhet som bedrivs inom ramen för den ordinarie förskoleverksamheten och den omfattar tre timmar per dag under skolans terminer. Efter vårterminens slut är avgiften baserad efter omsorgsbehov och därför inte avgiftsbefriad.

Information om kommunens förskolor finns under Kommunala förskolor.
Förläggningen av de tre timmarna per dag beslutas av förskolechef utifrån föräldrars önskemål om för- respektive eftermiddagstid samt aktuell situation och beläggning i förskolan. Vanligast förläggning är på förmiddagen.

För de barn som redan är inskrivna i verksamheten kommer avgiften att reduceras med motsvarande timmar per år.

Allmän förskola

  • bedrivs på förskolorna och inte inom pedagogisk omsorg
  • man följer grundskolornas läsårstider och bedrivs inte på loven

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?