Glimåkraskolan

Välkommen till Glimåkraskolan

På Glimåkraskolan går ca 180 elever i åk F-6. Det finns fritidshem för både de yngre och de äldre eleverna (läs mer om fritidshemmens verksamhet). Skolan kännetecknas av kunniga pedagoger och intresserade elever. Fritidshemmets innemiljö har noga planerats för att stimulera lärandet genom leken.
Vår intention är ”ansvarsfulla elever med lust att lära och ansvarsfulla inspirerande lärare med lust att engagera”.

Läsårets mål:

  • Lärare använder sig av språkstödjande arbetssätt i sin undervisning.
  • Man ser att personal och elever frekvent använder sig av IT i undervisning/skolarbete.
  • Utvecklingssamtalet är ett 3-partsamtal, där eleven håller i mötet.
  • Digital dokumentation och kommunikation används så att kollegor, ledning och vårdnadshavare kan ta del.

Anmäla frånvaro

Här kan du läsa mer om hur du anmäler frånvaro.

Kontakt

Besöksadress: Skolgatan 2, 289 46 Glimåkra
Postadress: Glimåkraskolan, Box 66, 289 03 Broby

Tf. rektor:
Magnus Birgersson
044-775 63 51
magnus.birgersson@ostragoinge.se

Administratör:
Eva-Lena Jonsson
044-775 65 99
eva-lena.jonsson@ostragoinge.se

Administratör fritidshem:
Carola Lindell, 044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Cickie Stiegson, 044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

Fritidshemmens telefonnummer

Trollflöjten  (Flöjten och Trollet) 044-775 63 35
Trollsländan 044-775 62 36

Kontakt med skolsköterskan
Kontakt med skolrestaurangen

Information om skolskjutsHittade du inte vad du sökte?