Västerskolan

Västerskolan i Knislinge. Foto.

Besöksadress:
Västerskolgatan 1
289 32 Knislinge
Postadress:
Västerskolan
Box 66
289 03 Broby
Tf. Rektor:
Anita Ågren
044-775 63 84

Administratör:
Carina Oscarsson
044-775 67 13
carina.oscarsson@ostragoinge.se

Avdelningar, fritidshem: Morkullan           044-775 63 81 Ripan                 044-775 63 82 Duvan                044-775 63 83 Holken               044-775 63 85 Lövsångaren      044-775 67 81

Administratör fritidshem:
Carola Lindell, 044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Cickie Stiegson, 044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se


Anmäla frånvaro. Knapp.

Västerskolan är en F-3-skola och har en stor härlig skolgård med pulkabacke, fotbollsplan och skog. Där finns det möjlighet att göra många olika aktiveter. Vi har flera ur vår personal ute på rasterna och för att vara synliga för elever och er föräldrar använder de reflexvästar.

Läs om skolans pedagogiska vision

Västerskolan – Pedagogisk plattform och vision

 

 

 

 

Information till elever

Du som är elev på skolan får möta lärare som är intresserade av att du ska klara dig så bra som möjligt i skolan. Vi arbetar med iPad i skolan, digitala verktyg är på ett naturligt sätt invävt i teman och annan undervisning. Det finns även ett skolbibliotek där du kan hitta något spännande att läsa. På rasterna finns det mycket att göra på vår stora skolgård och det finns vuxna ute om du vill fråga något eller behöver hjälp med något.

 

Information till föräldrar

För att du som förälder ska kunna följa vad ditt barn gör i skolan får du information om vad de arbetar med för att eleven ska utvecklas på bästa sätt av lärarna. Det kan vara via en blogg eller ett veckobrev. Det gör att du som förälder lättare kan hjälpa ditt barn genom att ställa frågor om vad de gjort och vad ditt barn har lärt sig. Vi vill gärna ha ett gott samarbete med er föräldrar och vi har ett föräldraråd på skolan där en del frågor tas upp från skolans sida och där representanterna kan ta upp frågor från er föräldrar.

Fritidshem

På Västerskolan finns fyra fritidshemsavdelningar; Avdelningarna samarbetar med förskollärare och lärare i respektive årskurs. På Morkullan går eleverna  F-klass. På Duvan går eleverna i årskurs 1 och Ripan tar emot elever från åk 2. På Holken finns eleverna som går i åk 3. På fritidshemmet får eleverna möjlighet till olika aktiviteter efter skolan, vill de kan de också sitta och göra sin läxa här. Fritidshemmets öppettider är 06.30-18.30. Vid behov kan dispens medges från 06.15.

 

 Morkullan 044-775 63 81
 Ripan 044-775 63 82
 Duvan 044-775 63 83
 Holken 044-775 63 85

Här ansöker du om fritidshemsplats om ert barn behöver det

Kontakt med skolsköterskan
Kontakt med skolrestaurangen


 

Frånvaroanmälan skall göras varje dag eleven är frånvarande för att rapportering i Dexter skall bli korrekt. Den frånvaro som inte inrapporterats korrekt räknas som ogiltig. Ogiltig frånvaro noteras i terminsbetyg.
Här finns telefonnummer för frånvaroanmälan.

På Västerskolan finns också fyra fritidshemsavdelningar; Morkullan, Ripan och Duvan tar emot elever från F-klass till åk 2 och på Holken finns elever som går i åk 3. På fritidshemmet får eleverna möjlighet till olika aktiviteter efter skolan, vill de kan de också sitta och göra sin läxa här.
Fritidshemmets öppettider är 06.30-18.30. Vid behov kan dispens medges från 06.15. För kontaktuppgifter se nedan.

Här ansöker du om fritidshemsplats om ert barn behöver det

Avdelningar

Duvan 044-775 63 83
Holken 044-775 63 85
Morkullan 044-775 63 81
Ripan 044-775 63 82


Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?