Västerskolan

Exteriör bild på Västerskolan.

Välkommen till Västerskolan

Västerskolan i Knislinge är en årskurs F-3 skola med ca 225 elever. Skolan ligger i  hjärtat av Östra Göinges gröna skogar. Den härliga utemiljön används flitigt både i skolans- och fritidshemmets verksamhet.

Västerskolan präglas av en sociokulturell kultur där vi lär, utvecklas och utmanas tillsammans. För skolan är ett demokratiskt förhållningssätt av stor vikt. Skolan har ett aktivt Elevråd som gör elevernas röster hörda.  Västerskolan arbetar enligt ett tvålärarsystem, vilket innebär att i åk 1-3 har varje grupp två pedagoger.

Västerskolan har under längre tid arbetat med digitalisering i fokus. Nu tar skolan ytterligare ett steg framåt genom att fördjupa personalen ännu mer i programmering. Detta för att elevernas utbildning på skolan ska vara samtida och ligga i framkant inom det digitala området.

Som  förälder kan man ta del av klassens arbete genom att besöka skolan eller följa skolan/klassen på sociala medier.

Snabblänkar

Anmäla frånvaro
Ansöka om ledighet
E-tjänster fritidshemmet
Skolskjuts
Måltider och lunch

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Centrala barn- och elevhälsan
Blanketter

Verksamhet

Alla som arbetar på Västerskolan ska verka för att skolan och fritidshemmet är en trygg plats där alla
elever genom god kommunikation ska få möjligheter att ingå i en gemenskap och känna delaktighet.
Ingen elev på skolan eller fritidshemmet ska utsättas för diskriminering, vilket beskrivs i skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

För att eleverna ska kunna växa och lyckas varje skoldag behöver utbildningen utformas på ett sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det ska vara självklart för eleven att ha en Trygg och säker skola.

Följ Västerskolan på Facebook

Fritidshem

Västerskolan har fem fritidshemsavdelningar. På fritidshemmet får eleverna möjlighet till olika aktiviteter efter skolan, vill de kan de också sitta och göra sin läxa här.

Morkullan åk F    tfn 044-775 63 81
Duvan      åk 1     tfn 044-775 63 83
Ripan       åk 2     tfn 044-775 63 82
Holken     åk 6     tfn 044-775 63 85
Klubben   åk 4-6  tfn 070-912 76 14
Avdelning Klubben är ett samarbete med Snapphaneskolan i Knislinge. Elever som är berättigad till fritidshem är på Västerskolan eftermiddagar och lov.

Under läsåret håller fritidshemmet reduceras verksamhet Det infaller 2 dagar på höstterminen och 2 dagar på vårterminen.

Hushållet betalar en avgift för att ha barn i fritidshem. Avgiften baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak, avgifter för maxtaxa.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom fritidshem lämnat – Retroaktiv avgiftskontroll.

Lämna & Hämta, genom appen får du en direkt kanal till fritidshemmet och kan lämna schema, frånvaro och ledighet.

Skolutveckling och kvalitet

I Östra Göinge kommun tycker vi det är viktigt att lyckas i skolan. Målet är att uppnå en ökad måluppfyllelse till år 2030. Mål och delmål i arbetet beskrivs i Skolresan 2030.

Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen, Systematiskt kvalitetsarbete (SKA).

Ledighet och skolplikt

Vill du att ditt barn ska vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta i god tid innan önskad ledighet. Skälen för ledigheten ska vara väl motiverade. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det är mentor/klasslärare som beviljar ledighet upp till 10 dagar. Längre ledighet kan beviljas om det finns synnerliga skäl. Ledighet mer än 10 dagar ska beviljas av rektor.

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt som inträder höstterminen det år barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklass och därefter i grundskolan eller i den skolform där barnet tas emot (Skollagen 7 kap. 4-7§).

Kontakta oss

Rahim Jassim
Rektor
tfn 044-775 63 84
tfn vx 044-755 60 00
rahim.jassim@ostragoinge.se

Carina Oscarsson
Skoladministratör
tfn 044-775 67 13
carina.oscarsson@ostragoinge.se

Sofie Bladh
Skolsköterska (tisdag och onsdag)
044-775 65 08
sofie.bladh@ostragoinge.se

Besöksadress:
Västerskolgatan 1
289 32 Knislinge

Postadress:
Box 66
289 03 Broby

Öppettider
Telefontid kl.

Synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter. Vi vill veta både om det som är bra och om det som inte motsvarar dina förväntningar på verksamheten.  Är du eller ditt barn missnöjda med något, kontakta först ert barns lärare  eller skolas rektor. Du har också möjligheten att lämna beröm/klagomål via länken lämna in din synpunkt.

 


Exteriör bild på Västerskolan.

Hittade du inte vad du sökte?