Förskola

Foto: Mikael Persson, MiP Media

Hos oss ska ditt barn få den bästa utbildningen. Det innebär både en pedagogisk utveckling och en god omsorg.

Tillsammans med din insats för barnets utveckling och fostran bidrar förskolan till att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi välkomnar er föräldrar in i vår verksamhet och lägger stor vikt vid att synliggöra vad som sker i barnens tillvaro. Man kan också anmäla vistelsetider och inkomstuppgifter på kommunens e-tjänst Ansök, ändra och säga upp plats till förskola.

Förskolan – en form av undervisning

Förskolan är en egen skolform och ingår i skolväsendet. Förskolan har en egen läroplan med mål att sträva mot. Denna är bindande för alla förskolor och betonar förskolans pedagogiska uppdrag som ett första steg i utbildningssystemet. I kommunen värnar vi om detta uppdrag och om vikten av kontinuerliga insatser för att befästa förskolans uppdrag hos personalen.

Ute på förskolorna finns det på varje avdelning ett antal surfplattor. Dessa används dels för personalens dokumentation och kamera och dels som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. I arbetet med dessa tränar barnen allt från matematik och språk till socialt samspel.

Personalen finns med för att skapa en pedagogisk miljö. Som stöd i detta arbete har de bland annat kommunens IT-pedagog.

Avgiftsfri allmän förskola

I skollagen finns reglerat att barn mellan 3-5 år har rätt till avgiftsfri allmän förskola. Denna omfattar 15 timmar i veckan.

Barn till föräldraledig/arbetssökande

Barn 1-2 år, vars föräldrar är föräldralediga till syskon eller arbetssökande, har också rätt till 15 timmar i veckan (780 h/år), dock med avgift. I de fall barnet är 3-5 år och går enligt avgiftsfri allmän förskola är barnet ledigt under skolans lov.
Schema för allmän förskola/barn till föräldralediga/arbetssökande ska lämnas.

För närmare information kring vistelsetider kontakta respektive rektor.

Välkommen att delta i ditt barns dag på förskolan!


Foto: Mikael Persson, MiP Media


Hittade du inte vad du sökte?