Musikskolan

Musikskolan i Östra Göinge har ca 330 elever i instrumentalundervisning, sång, körer och orkestrar. Utöver detta når verksamheten ut till ytterligare ca 600 elever per år via stråk- och blåsklasser samt projekt med estetisk inriktning inom grundskolans verksamhet. Musikskolan genomför ca 80 konserter/shower per år samt ger ut en egen tidning två gånger per år.

Anmälan till musikskolan

Anmälan kan ske via e-tjänst här på hemsidan alternativt skriv ut infoblad inkl anmälningstalong.  Det går även bra att anmäla sig via telefon 044-775 61 32. Tveka inte utan kontakta musikskolan om du har frågor och önskemål.

Aktuellt:

Nytt 2021-06-11 Höstens terminsstart, nyanmälningar och instrumentprovning. Musikskolans undervisning startar måndag 23 augusti. Sånggrupper och ensembler en vecka senare. (Grundskolans terminsstart kommer att ändras och tidigareläggas men det påverkar inte musikskolans start.) Det blir instrument-shower i skolorna för årskurs F – 2 samt instrumentprovning kvällstid vecka 36, 6 – 9 september. Bra tillfällen att testa och anmäla sig till musikskolan. Det går självklart bra att anmäla sig redan nu om man är säker på vad man vill spela.

Nytt 2021-04-16 Kör och orkestrar där vuxna ingår först i höst. Det ser ut som att restriktionerna kommer att finnas kvar terminen ut. Även om pandemin klingar av snabbt under maj och restriktioner lättas, blir det inte meningsfullt att starta upp pausad verksamhet alldeles i slutet på terminen. Bättre att vänta tills höstterminen då vi hoppas att hela situationen med Corona-pandemin är i ett helt annat läge.

Nytt 2021-04-16 För blivande musikanter: Instrumentprovning och instrumentdemonstrationer genomförs i början av september. Normalt turnerar musikskolan runt i kommunen kring Påsk. I år flyttas allt till september då vi hoppas att även föräldrar ska kunna delta. Vi räknar med att skolan fortfarande inte får blanda klasser och turnén genomförs därför som klasskonserter i åk F – 2. Tyvärr hinner vi inte med fler årskurser. Alla är självklart välkomna att anmäla sig till musikskolan (redan nu) och även komma på provningarna i september.

Nytt 2021-02-03 Musikskolans tidning vt 2021.

Nytt 2021-02-25 Grundskolan årskurs 7 och 8 har distansundervisning 2 – 5 mars (tisdag – fredag vecka 9). Detta berör i förlängningen musikskolan även om musikskolans verksamhet följer Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer för idrott och kultur. Ungdomar som spelar/sjunger i anslutning till ordinarie skoltid i annan by än hembyn, ska givetvis inte åka extra med kollektivtrafik för att kunna delta vecka 9. Här är distansundervisning ett självklart alternativ. Musiklärarna kommer att kontakta berörda elever för att hitta bra lösningar.

Nytt 2021-02-05 Fr.o.m. vecka 6 (måndag 8/2) kan även gymnasieelever (ungdomar födda 2002 eller senare) återgå till ordinarie undervisning. Detta enl. nya riktlinjer från regeringen och Folkhälsomyndigheten 2021-02-04. Ungdomar födda 2001 och tidigare erbjuds fortsatt endast distansundervisning. Distansundervisning är också en möjlighet för alla som så önskar av säkerhetsskäl.

Nytt 2021-01-22 Musikskolan återupptar undervisning enl. ordinarie schema 25 januari enl. nya riktlinjer från regeringen och Folkhälsomyndigheten 2021-01-21. Elever födda 2004 och tidigare erbjuds fortsatt endast distansundervisning. Resp. lärare kommer att kontakta dessa elever. Fungerar inte distansundervisning, erbjuds paus minst t.o.m. vecka 8 med reducerad terminsavgift. För yngre elever där överenskommelse om fortsatt distansundervisning efter 25/1 redan gjorts, blir det såklart fortsatt distansundervisning. Torsdag 28 januari undervisar musikskolan enl. schema trots att det är studiedag. Torsdagens undervisning på just Färe kommer att bli svår att genomföra då Färe ej har fritids’. Berörda elever kan kontakta lärarna (Lars och Patrik) för ev. annan överenskommelse.

Nytt 2020-12-30 Musikskolans start på vårterminen påverkas av de nya Coronarestriktionerna. ”Kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas ner omedelbart”. Gäller t.o.m. 24 januari. Elever (vårdnadshavare) som så önskar erbjuds distansundervisning under de två första veckorna. För övriga flyttas terminsstarten fram till vecka 4, från 25 januari. Viss verksamhet som t.ex. barnsånggrupper kan inte bedrivas per distans. Dessa grupper startar först vecka 4. Information till alla berörda skickas ut via SMS 11 – 12 januari. De som önskar distansundervisning ska kontakta resp. musiklärare. SMS-utskick kommer att innehålla tel. eller e-post till resp. musiklärare. Många måste tillfälligt byta till senare speltider. Distansundervisning kan endast undantagsvis bedrivas under tid då elev är på fritids. I huvudsak kommer redskapet Google Meet att användas för distansundervisning. Detta för att följa Dataskyddsförordningen (GDPR). Alla elever från årskurs 1 i skolor där Östra Göinge kommun är huvudman, har Google-konton (G Suite-konton i domänen utb.ostragoinge.se). Musikskolan kan bistå med nya lösenord när så krävs. För övriga bestäms kommunikationsredskap från fall till fall. Bäst är om elev har tillgång till en bärbar dator/chromebook och stabil internetåtkomst, men en smartphone kan också fungera. Förbered placering av dator/smartphone så att musikläraren kan se och höra eleven. När ni bestämmer er för distansundervisning eller framskjuten terminsstart, tänk på att de nya Coronarestriktionerna kan komma att förlängas. Det är inte säkert att musikskolan kommer att kunna bedriva normal verksamhet redan vecka 4, från 25 januari.

Nytt 2020-12-18 Musikskolan tackar för denna terminen och önskar alla God Jul! Vårterminens undervisning startar onsdag 13 januari (se ovan ang. nya restriktioner). Musikskolan följer grundskolans terminstider inkl. lov och studiedagar.

Nytt 2020-11-20 Effekter av regeringens förslag: max 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fr.o.m. 24 november. Musikskolan räknar med att regeringen kommer att fatta beslut enligt förslag och anpassar verksamheten utifrån nya begränsningar. Musikskolan har redan ställt in alla offentliga konserter. Nytt är att enstaka barnsånggrupper under ”fritidstid” ute i grundskolorna kommer att delas upp utifrån årskurs. Enstaka ensembler kvällstid kommer att pausas helt eller delas upp i mindre sektioner. Under förutsättning av att lokal krisledningsgrupp inte fattar andra beslut, genomförs anpassningarna direkt fr.o.m. vecka 48 (23 november). Berörda elever/föräldrar meddelas via SMS.

Nytt 2020-11-03 Skärpta råd för att bromsa spridningen av Covid-19 gäller i region Skåne under perioden 27 oktober – 17 november. Musikskolans ställer in alla offentliga konserter under perioden. Undervisningen fortgår som vanligt med något undantag. Kammarorkestern som drivs i samarbete med Osby musikskola pausar sin verksamhet till följd av beslut i Osby kommuns förvaltning.

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?