Musikskolan

Musikskolan i Östra Göinge har ca 330 elever i instrumentalundervisning, sång, körer och orkestrar. Utöver detta når verksamheten ut till ytterligare ca 600 elever per år via stråk- och blåsklasser samt projekt med estetisk inriktning inom grundskolans verksamhet. Musikskolan genomför ca 80 konserter/shower per år samt ger ut en egen tidning två gånger per år.

Anmälan till musikskolan

Anmälan kan ske via e-tjänst här på hemsidan alternativt skriv ut infoblad inkl anmälningstalong.  Det går även bra att anmäla sig via telefon 044-775 61 32. Tveka inte utan kontakta musikskolan om du har frågor och önskemål.

Aktuellt:

Nytt 2019-12-09 Jul- och nyårsuppehåll. Undervisning enligt ordinarie schema t.o.m. torsdag 19/12. Fredag 20/12 spelar många elever på sina terminsavslutningar. Ingen vanlig undervisning fredag 20/12. Musikskolan (och grundskolan) börjar igen onsdag 8/1 efter Jul- och nyårsuppehållet.

Nytt 2019-12-09 Ingen skoltidsundervisning från läsåret 20/21. Hösten 2020 försvinner möjligheten att få ledigt från ordinarie skolundervisning och spela under skoltid. Eleverna kommer även fortsättningsvis att kunna spela på hemorten under skolbarnomsorg (fritids), på raster och efter skolan. Ännu osäkert hur vi löser Färe från hösten 2020. Färe blir ett problem då skolan saknar egen skolbarnomsorg (fritids). Skolskjutselever som inte går på fritids kommer att få en försämrad tillgänglighet. I vissa fall blir undervisning i Broby under eftermiddag och tidig kväll det enda alternativet. Förändringen är framtvingad av Skolinspektionen och Skolverket som valt att tolka skollagen på ett ”stramare” sätt fr.o.m. sommaren 2019.

Nytt 2019-12-09 Musikskolan har startat en SFI-kör. Under slutet av höstterminen 2019 och början av vårterminen 2020 har musikskolan en SFI-kör i Hanaskog. Verksamheten bedrivs i samarbete med GUC. Det är frivilligt för deltagarna i den aktuella SFI-gruppen att delta men alla vill vara med och äskar det! Verksamheten finansieras av statsbidrag.

Nytt 2019-12-09 Gitarr för IM-elever på GUC återstartar vårterminen 2020. På torsdagar 15:10 blir det åter gratis gitarr för IM-elever på GUC. Undervisningen kommer att pågå t.o.m. vecka 7, möjligen även något vidare efter sportlovet. Tidigare lärare Roger Sundh har inte möjlighet att fortsätta. Mikael Lüddeckans Persson tar över som lärare. Verksamheten finansieras av statsbidrag.

Nytt 2019-10-15 Musikskolans tidning höstterminen 2019.

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?