Musikskolan

Musikskolan i Östra Göinge har ca 330 elever i instrumentalundervisning, sång, körer och orkestrar. Utöver detta når verksamheten ut till ytterligare ca 600 elever per år via stråk- och blåsklasser samt projekt med estetisk inriktning inom grundskolans verksamhet. Musikskolan genomför ca 80 konserter/shower per år samt ger ut en egen tidning två gånger per år.

Anmälan till musikskolan

Anmälan kan ske via e-tjänst här på hemsidan alternativt skriv ut infoblad inkl anmälningstalong.  Det går även bra att anmäla sig via telefon 044-775 61 32. Tveka inte utan kontakta musikskolan om du har frågor och önskemål.

Aktuellt:

Nytt 2019-10-15 Musikskolans tidning höstterminen 2019.

Nytt 2019-08-20 Höstterminens ämnesundervisning börjar vecka 35, från måndag (26/8) el. tisdag (27/8). Grupper och ensembler börjar vecka 36, från måndag 2/9. Schemaläggning pågår under vecka 34 med måndag vecka 35 som reservtid. Lärare Nellie Waite (sång, kör och piano) är tjänstledig läsåret 2019/2020. Ingela Bryhagen vikarierar.

Nytt 2019-06-15 Antagningsbesked till alla nyanmälda (anmälda under vår och försommar t.o.m. 14 juni) skickas ut per post måndag 17 juni. Samtliga nyanmälda barn- och ungdomar erbjuds plats. Detta trots att rekordmånga anmälningar inkommit. Anmälningar under sommaren hanteras vecka 33, från 12 augusti.

Nytt 2019-06-05 Nu är vårterminen snart slut och vi önskar alla musikanter glad sommar och välkomna åter till höstterminen 2019! Musikskolans undervisning startar upp kring måndag 26 augusti. Om ni inte önskar behålla platsen i musikskolan, meddela detta omgående. Avanmälan ska göras av vårdnadshavaren (elev < 18 år). Återlämna i förekommande fall hyrinstrument. Avanmälan kan ske via tel, SMS, e-post eller muntligt. Ingen e-tjänst för detta i dagsläget.

Nytt 2019-03-29 Se hela musikskolans succéföreställning av Bockarna Bruse och Trollet.

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?