Musikskolan

Musikskolan i Östra Göinge har ca 330 elever i instrumentalundervisning, sång, körer och orkestrar. Utöver detta når verksamheten ut till ytterligare ca 600 elever per år via stråk- och blåsklasser samt projekt med estetisk inriktning inom grundskolans verksamhet. Musikskolan genomför ca 80 konserter/shower per år samt ger ut en egen tidning två gånger per år.

Anmälan till musikskolan

Anmälan kan ske via e-tjänst här på hemsidan alternativt skriv ut infoblad inkl anmälningstalong.  Det går även bra att anmäla sig via telefon 044-775 61 32. Tveka inte utan kontakta musikskolan om du har frågor och önskemål.

Aktuellt:

Nytt 2020-05-28 musikskolan planerar för begränsade instrumentprovningar under första veckan i september, vecka 36. Mer info kommer framöver.

Nytt 2020-03-19 Musikskolan undervisar enl. ordinarie schema men all konsertverksamhet är stoppad. Undervisningen anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer så att smittoriskerna minimeras. Elever/deltagare (vårdnadshavare) som ingår i riskgrupperna, ombeds kontakta musikskolan för att planera distansundervisning eller pausa verksamheten. Då personalens sjukfrånvaro ökar samtidigt som det är nästan omöjligt att hitta vikarier, kommer musikskolan att tvingas ställa in fler lektioner än normalt. Inställda lektioner meddelas via SMS.

Nytt 2020-03-17 Musikskolan undervisar enl. ordinarie schema vecka 13, 23/3 – 27/3. Planerade instrumentdemonstrationer är inställda.

Nytt 2020-03-16 Instrumentprovningar kvällstid vecka 13 (24 – 26/3) är inställda p.g.a. all oro till följd av pågående pandemi. Även planerade skolkonserter med demonstration av instrument dagtid under vecka 13 ställs in. Utskick till åk 1 – 4 ang. instrumentprovning/anmälan till musikskolan.

Nytt 2020-02-12 Musikskolans tidning vårterminen 2020. Obs! Info om inställda lektioner vecka 13 i tidningen stämmer ej. Detta har ändrats enl. information ovan. Konserter enl. kalendariet på sid 4 stämmer ej. F.n. är all konsertverksamhet stoppad.

Nytt 2019-12-09 Ingen skoltidsundervisning från läsåret 20/21. Hösten 2020 försvinner möjligheten att få ledigt från ordinarie skolundervisning och spela under skoltid. Eleverna kommer även fortsättningsvis att kunna spela på hemorten under skolbarnomsorg (fritids), på raster och efter skolan. Ännu osäkert hur vi löser Färe från hösten 2020. Färe blir ett problem då skolan saknar egen skolbarnomsorg (fritids). Skolskjutselever som inte går på fritids kommer att få en försämrad tillgänglighet. I vissa fall blir undervisning i Broby under eftermiddag och tidig kväll det enda alternativet. Förändringen är framtvingad av Skolinspektionen och Skolverket som valt att tolka skollagen på ett ”stramare” sätt fr.o.m. sommaren 2019.

Nytt 2019-12-09 Musikskolan har startat en SFI-kör. Under slutet av höstterminen 2019 och början av vårterminen 2020 har musikskolan en SFI-kör i Hanaskog. Verksamheten bedrivs i samarbete med GUC. Det är frivilligt för deltagarna i den aktuella SFI-gruppen att delta men alla vill vara med och äskar det! Verksamheten finansieras av statsbidrag.

Nytt 2019-12-09 Gitarr för IM-elever på GUC återstartar vårterminen 2020. På torsdagar 15:10 blir det åter gratis gitarr för IM-elever på GUC. Undervisningen kommer att pågå t.o.m. vecka 7, möjligen även något vidare efter sportlovet. Tidigare lärare Roger Sundh har inte möjlighet att fortsätta. Mikael Lüddeckans Persson tar över som lärare. Verksamheten finansieras av statsbidrag.

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?