Musikskolan

Bild på musikskoleelev som sjunger

Musikskolan i Östra Göinge har ca 330 elever i instrumentalundervisning, sång, körer och orkestrar. Utöver detta når verksamheten ut till ytterligare ca 600 elever per år via stråk- och blåsklasser samt projekt med estetisk inriktning inom grundskolans verksamhet. Musikskolan genomför ca 80 konserter/shower per år samt ger ut en egen tidning två gånger per år.

Anmälan till musikskolan

Anmälan kan ske via e-tjänst här på hemsidan alternativt skriv ut infoblad inkl anmälningstalong.  Det går även bra att anmäla sig via telefon 044-775 61 32. Tveka inte utan kontakta musikskolan om du har frågor och önskemål.

Aktuellt:

Nytt 2020-09-16 Skolturnén och extra instrumentprovningar under vecka 36 har redan gett 45 nya anmälningar. Ett fantastiskt resultat! Tack! Alla ni som gjort en anmälan till musikskolan under september i samband med musikskolans instrumentprovningar, kommer att kontaktas under vecka 37 – 39. Alla kommer inte att kunna erbjudas plats omgående. Vi klarar av att ta in ca. 30 nya elever omgående. Övriga erbjuds plats så fort som möjligt. Det blir troligen relativt korta väntetider. Utmaningen är att få in de nya eleverna i befintlig planering med scheman och lokalbokningar. Ibland tar tiderna slut.

Nytt 2020-09-07 Studiedag måndag 14/9. All ordinarie undervisning i musikskolan är inställd måndag 14/9 såvida inte annan överenskommelse gjorts. Musikskolan följer grundskolans läsår med lov och studiedagar.

Nytt 2020-08-03 Extra instrumentprovningar 1 – 3 september. Vårens ordinarie provningar ställdes p.g.a. pandemin.

Nytt 2020-08-01 Speciell terminsstart hösten 2020: För er som ska återlämna eller hämta ut hyrinstrument, musikskolans personal finns på plats i Broby fr.o.m. onsdag 12/8. Elever behåller sina platser i musikskolan och ingen återanmälan krävs. Hör däremot av er omgående om ni inte önskar behålla er plats. För de flesta startar musikskolans undervisning vecka 35, måndag 24/8. P.g.a. nya förutsättningar kan vi inte förutse hur lång tid schemaläggningen tar. Enstaka elever kommer troligen att få något senare start. Vecka 36, 1/8 – 4/9, är den mesta undervisningen inställd. Musikskolan genomför instrumentdemonstrationer och instrumentprovning som flyttats från våren 2020 p.g.a. Corona-pandemin. Vecka 37, från måndag 7/9, blir det undervisning som vanligt igen.

Nytt 2020-02-12 Musikskolans tidning vårterminen 2020. Obs! Info om inställda lektioner vecka 13 i tidningen stämmer ej. Detta har ändrats enl. information ovan. Konserter enl. kalendariet på sid 4 stämmer ej. F.n. är all konsertverksamhet stoppad.

Nytt 2019-12-09 Ingen skoltidsundervisning från läsåret 20/21. Hösten 2020 försvinner möjligheten att få ledigt från ordinarie skolundervisning och spela under skoltid. Eleverna kommer även fortsättningsvis att kunna spela på hemorten under skolbarnomsorg (fritids), på raster och efter skolan. Ännu osäkert hur vi löser Färe från hösten 2020. Färe blir ett problem då skolan saknar egen skolbarnomsorg (fritids). Skolskjutselever som inte går på fritids kommer att få en försämrad tillgänglighet. I vissa fall blir undervisning i Broby under eftermiddag och tidig kväll det enda alternativet. Förändringen är framtvingad av Skolinspektionen och Skolverket som valt att tolka skollagen på ett ”stramare” sätt fr.o.m. sommaren 2019.

Nytt 2019-12-09 Musikskolan har startat en SFI-kör. Under slutet av höstterminen 2019 och början av vårterminen 2020 har musikskolan en SFI-kör i Hanaskog. Verksamheten bedrivs i samarbete med GUC. Det är frivilligt för deltagarna i den aktuella SFI-gruppen att delta men alla vill vara med och äskar det! Verksamheten finansieras av statsbidrag.

Nytt 2019-12-09 Gitarr för IM-elever på GUC återstartar vårterminen 2020. På torsdagar 15:10 blir det åter gratis gitarr för IM-elever på GUC. Undervisningen kommer att pågå t.o.m. vecka 7, möjligen även något vidare efter sportlovet. Tidigare lärare Roger Sundh har inte möjlighet att fortsätta. Mikael Lüddeckans Persson tar över som lärare. Verksamheten finansieras av statsbidrag.

 


Bild på musikskoleelev som sjunger

 

 

Hittade du inte vad du sökte?