Musikskolan

Instrument

Foto Sverker Eriksson

Musikskolan i Östra Göinge har ca 325 elever i instrumentalundervisning, sång, körer och orkestrar. Utöver detta når verksamheten ut till ytterligare ca 600 elever per år via stråk- och blåsklasser samt projekt med estetisk inriktning inom grundskolans verksamhet. Musikskolan genomför ca 80 konserter/shower per år samt ger ut en egen tidning två gånger per år.

Anmälan till musikskolan

Anmälan kan ske via e-tjänst här på hemsidan alternativt skriv ut infoblad inkl anmälningstalong.  Det går även bra att anmäla sig via telefon 044-775 61 32. Tveka inte utan kontakta musikskolan om du har frågor och önskemål.

Aktuellt:

2023-05-30 Instrumentprovningar i Hanaskog, Knislinge, Broby, Glimåkra och Sibbhult tisdag 29/8 – torsdag 31/8

2023-05-30 Slut på detta läsåret – snart ett nytt. Musikskolan följer grundskolans läsår inkl. lov och studiedagar med små undantag. En anmälan till musikskolan gäller tills vidare och ny anmälan behöver inte göras inför nytt läsår. Om ni inte önskar behålla er plats i musikskolan, ska ni däremot avanmäla. Avanmälan (och anmälan) görs av vårdnadshavaren. Det går bra att avanmäla till musikläraren eller till musikskolans exp. 044-775 61 32, e-post: musikskolan@ostragoinge.se

2023-03-15 Musikskolans tidning vårterminen 2023

2022-12-05 Nygammal tolkning av skollagen. Under några år har Skolinspektionen tolkat skollagen som om denna förbjudit deltagande i musikskolan under ordinarie lektionstid. Efter en tvist med Habo kommun har Skolinspektionen ändrat sin tolkning av skollagen och jämställer ledighet för att spela med all annan ledighet. Ö Göinge musikskolas verksamhet kommer fortsatt att bedrivas under fritid (gäller ej Färe Montessoriskola). Dock finns inte längre något formellt hinder. En förälder kan söka ledighet för att spela när inga andra alternativ fungerar. Rektor beslutar. Enligt en av Barnkonventionens fyra grundprinciper (del av svensk lag från 2020) ska barnets bästa gälla.


Elina och kör vid show med musik av ABBA

Foto Mikael Latorre

 

 

Hittade du inte vad du sökte?