Musikskolan

Bild på musikskoleelev som sjunger

Musikskolan i Östra Göinge har ca 330 elever i instrumentalundervisning, sång, körer och orkestrar. Utöver detta når verksamheten ut till ytterligare ca 600 elever per år via stråk- och blåsklasser samt projekt med estetisk inriktning inom grundskolans verksamhet. Musikskolan genomför ca 80 konserter/shower per år samt ger ut en egen tidning två gånger per år.

Anmälan till musikskolan

Anmälan kan ske via e-tjänst här på hemsidan alternativt skriv ut infoblad inkl anmälningstalong.  Det går även bra att anmäla sig via telefon 044-775 61 32. Tveka inte utan kontakta musikskolan om du har frågor och önskemål.

Aktuellt:

Nytt 2021-01-22 Musikskolan återupptar undervisning enl. ordinarie schema 25 januari enl. nya riktlinjer från regeringen och Folkhälsomyndigheten 2021-01-21. Elever födda 2004 och tidigare erbjuds fortsatt endast distansundervisning. Resp. lärare kommer att kontakta dessa elever. Fungerar inte distansundervisning, erbjuds paus minst t.o.m. vecka 8 med reducerad terminsavgift. För yngre elever där överenskommelse om fortsatt distansundervisning efter 25/1 redan gjorts, blir det såklart fortsatt distansundervisning. Torsdag 28 januari undervisar musikskolan enl. schema trots att det är studiedag. Torsdagens undervisning på just Färe kommer att bli svår att genomföra då Färe ej har fritids’. Berörda elever kan kontakta lärarna (Lars och Patrik) för ev. annan överenskommelse.

Nytt 2020-12-30 Musikskolans start på vårterminen påverkas av de nya Coronarestriktionerna. ”Kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas ner omedelbart”. Gäller t.o.m. 24 januari. Elever (vårdnadshavare) som så önskar erbjuds distansundervisning under de två första veckorna. För övriga flyttas terminsstarten fram till vecka 4, från 25 januari. Viss verksamhet som t.ex. barnsånggrupper kan inte bedrivas per distans. Dessa grupper startar först vecka 4. Information till alla berörda skickas ut via SMS 11 – 12 januari. De som önskar distansundervisning ska kontakta resp. musiklärare. SMS-utskick kommer att innehålla tel. eller e-post till resp. musiklärare. Många måste tillfälligt byta till senare speltider. Distansundervisning kan endast undantagsvis bedrivas under tid då elev är på fritids. I huvudsak kommer redskapet Google Meet att användas för distansundervisning. Detta för att följa Dataskyddsförordningen (GDPR). Alla elever från årskurs 1 i skolor där Östra Göinge kommun är huvudman, har Google-konton (G Suite-konton i domänen utb.ostragoinge.se). Musikskolan kan bistå med nya lösenord när så krävs. För övriga bestäms kommunikationsredskap från fall till fall. Bäst är om elev har tillgång till en bärbar dator/chromebook och stabil internetåtkomst, men en smartphone kan också fungera. Förbered placering av dator/smartphone så att musikläraren kan se och höra eleven. När ni bestämmer er för distansundervisning eller framskjuten terminsstart, tänk på att de nya Coronarestriktionerna kan komma att förlängas. Det är inte säkert att musikskolan kommer att kunna bedriva normal verksamhet redan vecka 4, från 25 januari.

Nytt 2020-12-18 Musikskolan tackar för denna terminen och önskar alla God Jul! Vårterminens undervisning startar onsdag 13 januari (se ovan ang. nya restriktioner). Musikskolan följer grundskolans terminstider inkl. lov och studiedagar.

Nytt 2020-11-20 Effekter av regeringens förslag: max 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fr.o.m. 24 november. Musikskolan räknar med att regeringen kommer att fatta beslut enligt förslag och anpassar verksamheten utifrån nya begränsningar. Musikskolan har redan ställt in alla offentliga konserter. Nytt är att enstaka barnsånggrupper under ”fritidstid” ute i grundskolorna kommer att delas upp utifrån årskurs. Enstaka ensembler kvällstid kommer att pausas helt eller delas upp i mindre sektioner. Under förutsättning av att lokal krisledningsgrupp inte fattar andra beslut, genomförs anpassningarna direkt fr.o.m. vecka 48 (23 november). Berörda elever/föräldrar meddelas via SMS.

Nytt 2020-11-03 Skärpta råd för att bromsa spridningen av Covid-19 gäller i region Skåne under perioden 27 oktober – 17 november. Musikskolans ställer in alla offentliga konserter under perioden. Undervisningen fortgår som vanligt med något undantag. Kammarorkestern som drivs i samarbete med Osby musikskola pausar sin verksamhet till följd av beslut i Osby kommuns förvaltning.

Nytt 2020-10-10 Musikskolans tidning ht 2020. Tyvärr är kalendariet på sid 4 redan inaktuellt. Alla offentliga konserter är inställda t.o.m. 17 november p.g.a. lokalt ”Skärpta råd” för region Skåne i syfte att bromsa spridningen av Covid-19.

Nytt 2020-10-08 Skolturnén och extra instrumentprovningar under vecka 36 har gett 53 nya anmälningar. Ett fantastiskt resultat! Tack! Alla nyanmälda har erbjudits plats i musikskolan.

Nytt 2020-09-07 Studiedag måndag 14/9. All ordinarie undervisning i musikskolan är inställd måndag 14/9 såvida inte annan överenskommelse gjorts. Musikskolan följer grundskolans läsår med lov och studiedagar.

Nytt 2020-08-03 Extra instrumentprovningar 1 – 3 september. Vårens ordinarie provningar ställdes p.g.a. pandemin.

Nytt 2020-08-01 Speciell terminsstart hösten 2020: För er som ska återlämna eller hämta ut hyrinstrument, musikskolans personal finns på plats i Broby fr.o.m. onsdag 12/8. Elever behåller sina platser i musikskolan och ingen återanmälan krävs. Hör däremot av er omgående om ni inte önskar behålla er plats. För de flesta startar musikskolans undervisning vecka 35, måndag 24/8. P.g.a. nya förutsättningar kan vi inte förutse hur lång tid schemaläggningen tar. Enstaka elever kommer troligen att få något senare start. Vecka 36, 1/8 – 4/9, är den mesta undervisningen inställd. Musikskolan genomför instrumentdemonstrationer och instrumentprovning som flyttats från våren 2020 p.g.a. Corona-pandemin. Vecka 37, från måndag 7/9, blir det undervisning som vanligt igen.

Nytt 2019-12-09 Ingen skoltidsundervisning från läsåret 20/21. Hösten 2020 försvinner möjligheten att få ledigt från ordinarie skolundervisning och spela under skoltid. Eleverna kommer även fortsättningsvis att kunna spela på hemorten under skolbarnomsorg (fritids), på raster och efter skolan. Ännu osäkert hur vi löser Färe från hösten 2020. Färe blir ett problem då skolan saknar egen skolbarnomsorg (fritids). Skolskjutselever som inte går på fritids kommer att få en försämrad tillgänglighet. I vissa fall blir undervisning i Broby under eftermiddag och tidig kväll det enda alternativet. Förändringen är framtvingad av Skolinspektionen och Skolverket som valt att tolka skollagen på ett ”stramare” sätt fr.o.m. sommaren 2019.


Bild på musikskoleelev som sjunger

 

 

Hittade du inte vad du sökte?