Musikskolan

Instrument

Foto Sverker Eriksson

Musikskolan i Östra Göinge har ca 325 elever i instrumentalundervisning, sång, körer och orkestrar. Utöver detta når verksamheten ut till ytterligare ca 600 elever per år via stråk- och blåsklasser samt projekt med estetisk inriktning inom grundskolans verksamhet. Musikskolan genomför ca 80 konserter/shower per år samt ger ut en egen tidning två gånger per år.

Anmälan till musikskolan

Anmälan kan ske via e-tjänst här på hemsidan alternativt skriv ut infoblad inkl anmälningstalong.  Det går även bra att anmäla sig via telefon 044-775 61 32. Tveka inte utan kontakta musikskolan om du har frågor och önskemål.

Aktuellt:

2023-01-14 Aktuella erbjudanden, börja direkt! Gitarr i Hanaskog, Kviingeskolan fredagar från kl 14:10. Ring/SMS:a 070-327 24 92 (gitarrlärare Magnus). Fiol– och pianoplatser i Glimåkra, måndagar från ca. 14:30. Ring/SMS:a 0761-08 49 23 (lärare Fiona). En plats trumpet, trombon, valthorn eller gitarr i Glimåkra torsdagar kl 13:40 (åk F -3). Ring/SMS:a 0708-19 41 29 (lärare Patrik). Det går också bra att anmäla via webb-tjänst.

2022-12-22 Terminsstart vårterminen 2023. Vårterminens undervisning börjar tisdag 10 januari (musikskolan följer normalt grundskolans läsårstider med lov och studiedagar). Undantaget är kören Illecebra som börjar redan måndag 9 januari med en extralång repetition för att därefter ta paus 16 och 23 januari.

2022-12-05 Nygammal tolkning av skollagen. Under några år har Skolinspektionen tolkat skollagen som om denna förbjudit deltagande i musikskolan under ordinarie lektionstid. Efter en tvist med Habo kommun har Skolinspektionen ändrat sin tolkning av skollagen och jämställer ledighet för att spela med all annan ledighet. Ö Göinge musikskolas verksamhet kommer fortsatt att bedrivas under fritid (gäller ej Färe Montessoriskola). Dock finns inte längre något formellt hinder. En förälder kan söka ledighet för att spela när inga andra alternativ fungerar. Rektor beslutar. Enligt en av Barnkonventionens fyra grundprinciper (del av svensk lag från 2020) ska barnets bästa gälla.

2022-10-18 Musikskolans tidning höstterminen 2022.

2022-09-26 Nya elever HT 2022. Ca. 70 nyanmälningar till ämne (instrument) har kommit in och nästan alla har redan fått plats och börjat spela. På Glimåkraskolan har tiderna för bl.a. gitarr och piano tagit slut men det ska inte behöva bli långa väntetider.


Elina och kör vid show med musik av ABBA

Foto Mikael Latorre

 

 

Hittade du inte vad du sökte?