Musikskolan

Instrument

Foto Sverker Eriksson

Musikskolan i Östra Göinge har ca 280 elever i instrumentalundervisning, sång, körer och orkestrar. Utöver detta når verksamheten ut till ytterligare ca 500 elever per år via projekt  inom grundskolan. Musikskolan genomför ca 80 konserter/shower per år samt ger ut en egen tidning två gånger per år.

Anmälan till musikskolan

Anmälan kan ske via e-tjänst här på hemsidan alternativt skriv ut infoblad inkl anmälningsblankett.  Det går även bra att anmäla sig via telefon 044-775 61 32. Tveka inte utan kontakta musikskolan om du har frågor och önskemål.

Aktuellt:

2024-06-14 Musikskolan sommartid. Under sommaren är det säkrast att kontakta musikskolan via e-post (musikskolan@ostragoinge.se) eller SMS (0709-53 61 32).

2024-05-06 Terminsslut vårterminen 2024 och start på nytt läsår 2024/2025. Musikskolan följer i huvudsak grundskolans läsår med lov och studiedagar. Undervisning pågår fram t.o.m. tisdag 4 juni. Många elever spelar också vid skolavslutningar 5 juni. Några även på Nationaldagsfirandet i Broby 6 juni. Avanmäl plats om du ej ska fortsätta nästa läsår. En anmälan till musikskolan gäller tillsvidare. Ingen ny anmälan krävs inför nytt läsår men avanmälan ska alltid göras vid avslut. Höstterminens undervisning i musikskolan startar 19 augusti. Grundskolan startar redan 13 augusti men musiklärarna lägger sina scheman första veckan. Vecka 35, 26 – 30 augusti, är undervisningen inställd. Musikskolan har sina årliga instrumentdemonstrationer och turnerar runt i skolorna med minimusikalen Förtrollningen. Från vecka 36, 2 september, startar ordinarie undervisning igen, parallellt med att nyanmälda elever antas till verksamheten.

2024-13-19 Musikskolans tidning vårterminen 2024

2023-12-20 Vårterminen 2024 startar tisdag 9 januari. Musikskolan följer i stort grundskolans skolår med lov och studiedagar. Enstaka undantag förekommer.

2022-12-05 Nygammal tolkning av skollagen. Under några år har Skolinspektionen tolkat skollagen som om denna förbjudit deltagande i musikskolan under ordinarie lektionstid. Efter en tvist med Habo kommun har Skolinspektionen ändrat sin tolkning av skollagen och jämställer ledighet för att spela med all annan ledighet. Ö Göinge musikskolas verksamhet kommer fortsatt att bedrivas under fritid (gäller ej Färe Montessoriskola). Dock finns inte längre något formellt hinder. En förälder kan söka ledighet för att spela när inga andra alternativ fungerar. Rektor beslutar. Enligt en av Barnkonventionens fyra grundprinciper (del av svensk lag från 2020) ska barnets bästa gälla.


Elina och kör vid show med musik av ABBA

Foto Mikael Latorre

 

 

Hittade du inte vad du sökte?