Smultronställets förskola

Smultronstallet

Besöksadress:
Topasvägen 11
289 32 Knislinge
Postadress:
Smultronställets förskola
Storgatan 4
289 41 Broby
Förskolechef:
Camilla Mårtensson  tel.044-775 65 47
camilla.martensson@ostragoinge.se
Administratörer:
Carola Lindell  tel.044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se
Cickie Stiegson  tel.044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

 

En kulturförskola

GC3D4953

Miljö
Smultronstället ligger på Väster i Knislinge, nära skog och mark. Både barn och vuxna uppskattar den fina utemiljön med sandlådor, lekredskap, stora gröna ytor, kuperad terräng och ett litet skogsparti där man kan hitta både blåbär, smultron och vildhallon. Förskolan är organiserad i tre avdelningar. De heter Visan (barn 1-2 år), Sagan (barn 2-3 år) och Paletten (barn 4-5 år).

Delaktighet – inflytande
Barnens val och intressen gör dem delaktiga i verksamhetens utformning. Genom föräldramöten, utvecklingssamtal och den dagliga kontakten med vårdnadshavare tar vi tillvara synpunkter som hjälper oss att utveckla vårt arbete.

Arbetssätt – inriktning
Förskolan prioriterar barnens rätt att möta professionell kultur. Därför köper vi in 1-2 föreställningar per år och besöker de upplevelser Kulturhuset Vita Skolan erbjuder. Vi vårdar vårt kulturarv med sånger, lekar och traditioner. Inspirationskällor i vår omgivning är våra bibliotek, Wanås och Regionmuseet i Kristianstad. Med sång, musik, rörelse, sagolek och berättande stimulerar vi leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.

 

  GC3D4886

 

Öppettider:

06.30-18.30

Avdelningar:

Visan 1-2 år 044-775 65 49
Sagan 2-3 år 044-775 65 48
Paletten 4-5 år 044-775 65 50
Köket 044-775 66 24

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?