Avanmälan

Anmälan till musikskolan gäller tills vidare. Ingen ny anmälan krävs inför nytt läsår. Barn och ungdomar behåller sina platser. Vid avslut ska avanmälan ske. För elever under 18 år görs avanmälan av vårdnadshavare.

Musikskolan har ingen speciell e-tjänst, blankett el. dyl. för avanmälan. Kontakta musikskolans expedition. Under sommarferier är det enklast att nå musikskolan via e-post musikskolan@ostragoinge.se

Vi ser gärna att du ringer till musikskolan, 044-775 61 32. Svarar vi inte direkt så tala in ett meddelande. Det går även bra att skicka ett e-postmeddelande till musikskolan@ostragoinge.se

Regler för avgifter vid avanmälan under pågående termin.

Regler för kurser inkl. instrumenthyror som påbörjats 2024-05-01 eller senare:

Om avanmälan sker senare än sex hela veckor från kursstarten, ska hela terminsavgiften betalas. Inga avgifter debiteras om avanmälan sker inom de tre första veckorna från kursstarten. Vid avslut senare än tre hela veckor från kursstarten men tidigare än 6 hela veckor, debiteras reducerad avgift. Maximalt halv avgift. Hyrda instrument betraktas som uthyrda fram tills dess att de återlämnats till musikskolan. Ibland kan det finnas skäl som motiverar en reducering av avgiften. Kontakta musikskolan om ni anser att speciella omständigheter föreligger.

Äldre regler som gäller för alla kurser inkl. instrumenthyror som påbörjats innan 2024-05-01:

Om avanmälan sker senare än sex hela veckor från kursstarten, ska hela terminsavgiften betalas. Ingen avgift debiteras om avanmälan sker inom de sex första veckorna från kursstarten. Hyrda instrument betraktas som uthyrda fram tills dess att de återlämnats till musikskolan.


Hittade du inte vad du sökte?