Kuratorer

Skolkuratorn tillför social och psykosocial kompetens på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå för att främja elevers lärande och utveckling. I det skolsociala arbetet ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande förebyggande arbetet. Målet är trygga elever med ökad självkänsla, studiemotivation och goda kunskaper i en lugn och trivsam skolmiljö.

Alla elever har rätt att själva ta kontakt med kurator. Arbete av elevstödjande karaktär kan bland annat innebära samtal med elever och föräldrar och kuratorns medverkan i nätverk runt eleven och familjen. Kuratorn erbjuder även stöd/konsultation till personal inom skolan. I övrigt arbetar kurator på uppdrag av rektor.

Kontaktuppgifter kuratorer

Kurator för Glimåkraskolan, Mölleskolan och Prästavångsskolan
Linnéa Bengtsson
linnea.bengtsson@ostragoinge.se
044-775 6477

Kurator för Kviingeskolan, Västerskolan och Vita skolan
Elisabeth Berg
elisabeth.berg@ostragoinge.se
044-775 6710

Kurator för Göingeskolan
Evelina Jönsson
evelina.jonsson@ostragoinge.se
044-775 61 06

Kurator för Snapphaneskolan
Sabina Siversson
sabina.siversson@ostragoinge.se
044-775 65 31

Göinge Utbildningscenter
Helen Svensson
helen.svensson@ostragoinge.se
044-775 63 56


Hittade du inte vad du sökte?