Kuratorer

Skolkuratorn tillför social och psykosocial kompetens på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå för att främja elevers lärande och utveckling. I det skolsociala arbetet ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande förebyggande arbetet. Målet är trygga elever med ökad självkänsla, studiemotivation och goda kunskaper i en lugn och trivsam skolmiljö.

Alla elever har rätt att själva ta kontakt med kurator. Arbete av elevstödjande karaktär kan bland annat innebära samtal med elever och föräldrar och kuratorns medverkan i nätverk runt eleven och familjen. Kuratorn erbjuder även stöd/konsultation till personal inom skolan. I övrigt arbetar kurator på uppdrag av rektor.

Kurator för Prästavångsskolan, Mölleskolan och Glimåkraskolan:

Lina Hedberg
lina.hedberg@ostragoinge.se
044-775 60 92

Kurator för Göingeskolan och Kviingeskolan:

Evelina Jönsson
evelina.jonsson@ostragoinge.se
044-775 61 06

Kurator för och Snapphaneskolan och Västerskolan:

Kent Oredsson
kent.oredsson@ostragoinge.se
044-775 65 31

Göinge Utbildningscenter:

Helen Svensson
helen.svensson@ostragoinge.se
044-775 63 35


 

 

Hittade du inte vad du sökte?