Anmälan om in- och utflyttning

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid inflyttning eller utflyttning samt vid byte av skola inom Östra Göinge kommunen eller i annan kommun ska flyttanmälan göras till respektive skolas administration för registrering

In- och utflyttning samt val av skola

Fyll i din blankett med alla uppgifter och skicka till:

Östra Göinge kommun
Box 66
289 03 Broby

Ifylld blankett kan också lämnas direkt till skolexpeditionen på berörd skola.

 

 

 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?