Anmälan om in- och utflyttning

Vid inflyttning eller utflyttning samt vid byte av skola inom Östra Göinge kommunen eller till annan kommun ska flyttanmälan göras till respektive skolas administration för registrering.

In- och utflyttning samt val av skola

Fyll i din blankett med alla uppgifter och skicka till:
Östra Göinge kommun
Box 66
289 03 Broby

Ifylld blankett kan också lämnas direkt till skolexpeditionen på berörd skola.


Hittade du inte vad du sökte?