Anmälan om in- och utflyttning

Vid inflyttning eller utflyttning inom Östra Göinge kommun eller till annan kommun ska flyttanmälan göras till respektive skolas administration för registrering.

In- och utflyttning

Fyll i din blankett med alla uppgifter och skicka till:
Östra Göinge kommun
Box 66
289 03 Broby

Ifylld blankett kan också lämnas direkt till skolexpeditionen på berörd skola.

Inflyttning till Östra Göinge kommun

Vid inflyttning ska du anmäla skolpliktiga barn till kommunen. På kommunens hemsida finns avsedd blankett.

Tänk på att, om ni har skolpliktiga barn som ska gå kvar på sin tidigare skola är det viktigt att det anmäls till kommunen. Ange vilken skola och årskurs samt kommun.

 

Utflyttning från Östra Göinge kommun

Vid utflyttning ska du anmäla om flytt till barnets skola. På kommunens hemsida finns avsedd blankett.

Tänk på att, om ni har skolpliktiga barn som ska gå kvar på sin tidigare skola i Östra Göinge kommun är det viktigt att det anmäls till skoladministrationen.

 


Hittade du inte vad du sökte?