Hantering av personuppgifter

Information nedan gäller specifikt musikskolan.

Östra Göinge kommuns generella information om behandling av personuppgifter.

När anmälan till musikskolan gjorts lagras grundläggande personuppgifter om anmäld elev och anmälaren/beställaren (vanligen vårdnadshavaren) i en säker och skyddad databas. Namn, adress, personnummer, skola/årskurs/klass för elev, och anmälningsönskemål lagras. Om publicering av bilder och annan media där anmäld elev förekommer har medgivits, lagras även detta. Själva anmälan, en form av avtal, utgör rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen. Ytterst ansvariga för personuppgiftsbehandlingen är Kommunstyrelsen.

När elev antas till olika verksamheter inom musikskolan lagras information om ämnen, lärare, grupper och schemauppgifter. Om instrument hyrs lagras uppgifter om detta. Vid faktureringar lagras uppgifter om elever och och anmälare/beställare i resp. faktura.

Efter att en elev avslutat all verksamhet inom musikskolan, sparas personuppgifterna under sex år. Därefter raderas alla personuppgifter förutsatt att inga oavslutade ärenden kvarstår (t.ex. obetalda kundrester). Uppgifterna sparas i mer än tre år p.g.a. att första terminsavgiften vid start påverkas av om en elev deltagit tidigare. Det förekommer att elever återstartar efter flera års uppehåll.

All statistik som musikskolan lagrar är helt avpersonifierad.

Den registrerade, eller vårdnadshavare om den registrerade är under 16 år, har rätt att begära ut alla personuppgifter, begära rättning etc. Se Östra Göinge kommuns generella information om behandling av personuppgifter för information om hur du begär ut registerutdrag, begär rättning etc.

Personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).


 

 

Hittade du inte vad du sökte?