Agnebergs förskola

Exteriör bild på Agnebergs förskola.

Besöksadress:
Ringleken 8
289 50 Hanaskog
044-775 60 00
Postadress:
Agnebergs förskola
Box 66
289 03 Broby
Rektor:
Camilla Mårtensson
044-775 65 47
camilla.martensson@ostragoinge.se
Administratörer:
Cickie Stiegson
044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se
Bitr. rektor:
Sara Broberg
044-775 63 00
sara.broberg@ostragoinger.se
Carola Lindell
044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

 

En förskola med musik och rörelse i fokus


Miljö

Utemiljö vid Agnebergs förskola.Agnebergs förskola ligger i Hanaskog, med närhet till grundskolan och med egen inhägnad utemiljö. Utemiljön är kuperad parkmiljö och inbjuder till kreativa aktiviteter som tillgodoser barnens viktiga rörelsebehov. På förskolan finns tre småbarnsavdelningar och tre avdelningar för de äldre barnen.

Delaktighet – Inflytande

I det dagliga arbetet och samspelet med barnen uppmuntrar vi dem att uttrycka sina tankar, idéer och åsikter. Vi arbetar för att dagligen ha en god och nära kontakt med barnens vårdnadshavare.

Arbetssätt – Inriktning

Musik, sång, dans, rörelse och utevistelse är viktiga och ett bra hjälpmedel för barns språkutveckling, motorik och självkänsla. Genom varierande aktiviteter inomhus och i naturen vill vi ge barnen bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Vi lägger stor vikt vid barnens trygghet.

Vi arbetar för att stimulera barnens intressen, fantasi och nyfikenhet för att skapa livsglädje och trivsel. Barnen får prova sig fram och uppmuntras till att bli självständiga individer. Vi ser barnens möjligheter och kompetenser.

Öppettider:

06.30-18.30

Avdelningar:

Röda 044-775 63 93
Gröna 044-775 63 91
Gula 044-775 63 92
Blåa 044-775 63 94
Rosa 044-775 63 95
Lila 044-775 63 57


Hittade du inte vad du sökte?