Agnebergs förskola

Välkommen till Agnebergs förskola

Agnebergs förskola i Hanaskog har närhet till grundskola, bibliotek, bussförbindelser och har en härlig utemiljöFörskolan är fördelad på två plan med tre hemvister med ett gemensamt ”torg” på vardera våning. Förskolans måltider serveras i  restaurangen, där barnen får möjlighet att ta sin egen mat och sitta tillsammans med olika vänner.

Förskolans undervisning grundar sig i läroplanen för förskolan. Förskolan arbetar medvetet med att ge möjligheter för lärande och utforskande genom att skapa lärmiljöer tillsammans med barnen. Genom både spontana och planerade lekar stärks kommunikationen samt uppmuntra barnen utifrån deras individuella förutsättningar och mognadsgrad.

Ett gott samarbete med vårdnadshavare är viktigt i förskolans uppdrag och tillsammans görs det bästa för barnen.

Snabblänkar

ABBUM – appen för kommunikation
E-tjänster förskola
Måltider och lunch

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Blanketter

Förskolans avdelningar

Agnebergs förskola har sex avdelningar

Blå     1-3 år  tfn 0709-53 63 94

Lila     1-3 år  tfn 0709-12 77 57

Röd    1-3 år  tfn 0709-53 63 93

Grön   4-6 år  tfn 0709-53 63 91

Gul     4-6 år  tfn 0709-53 63 92

Rosa   4-6 år  tfn 0709-53 63 95

Under läsåret håller förskolan reducerad verksamhet Det infaller 2 dagar på höstterminen och 2 dagar på vårterminen.

Verksamhet

Alla barn ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor. Alla som arbetar på Agnebergs förskola ska medvetet arbeta för att förskolan har en trygg miljö. Alla som arbetar på Agnebergs förskola ska arbeta utifrån barnens arbetsteorier och utifrån barnens styrkor. All personal ska arbeta med ett förhållningssätt som möjliggör för barnen att utvidga sitt perspektiv, vilket beskrivs i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Skolutveckling och kvalitet

Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen, Systematiskt kvalitetsarbete (SKA).

Allmän förskola

Alla barn mellan 3 och 5 år erbjuds allmän förskola fr o m augusti det år de fyller tre år.

Det är en avgiftsfri pedagogisk verksamhet som bedrivs inom ramen för den ordinarie förskoleverksamheten och omfattar 15 timmar i veckan. Utläggningen av de 15 timmarna sker efter inlämnat schema och i samråd mellan vårdnadshavare och berörd rektor.

Efter vårterminens slut är platsen behovsprövad och därmed inte avgiftsbefriad. För de barn som redan är inskrivna i verksamheten kommer avgiften att reduceras med motsvarande timmar per år.

  • bedrivs på förskolorna och inte inom pedagogisk omsorg
  • man följer grundskolornas läsårstider och bedrivs inte på loven

Maxtaxa och retroaktiv avgiftskontroll

Avgiften beräknas på familjens sammanlagda bruttoinkomst och antal placerade barn i verksamheten. Avgiftsmodellen utgår från regeringsbeslut om maxtaxa.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom förskola lämnat – Retroaktiv avgiftskontroll.

Kontakta oss

Sara Broberg
Rektor
tfn 044-775 63 00
tfn vx 044-775 60 00
sara.broberg@ostragoinge.se

Cickie Stiegson
Administratör
tfn 044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

Carola Lindell
Administratör
tfn 044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Besöksadress:
Ringleken
289 50 Hanaskog

Postadress:
Box 66
289 03 Broby

Öppettider: 06.30-18.30

Synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter. Vi vill veta både om det som är bra och om det som inte motsvarar dina förväntningar på verksamheten.  Är du eller ditt barn missnöjda med något, kontakta först ert barns förskollärare  eller förskolans rektor. Du har också möjligheten att lämna beröm/klagomål via länken lämna in din synpunkt.


Hittade du inte vad du sökte?