Skolstartsinfo (broschyr)

I Östra Göinge finns – i kommunal regi – elva förskolor, sju grundskolor, musikskola och Göinge utbildningscenter (GUC) med gymnasium, gymnasiesärskola, komvux, särskild utbildning för vuxna samt SFI. Utöver det finns det en fristående grundskola och två fristående förskolor.

Nedan hittar du som vårdnadshavare, elev och studerande information inför läsåret 2017/2018.

Skolstartsbroschyr år 2017-18

Skolstartsbroschyr (arabic) 2017-2018

 

 

Terminstider och lovdagar

LÄSÅRSTIDER GRUND-, GYMNASIESKOLA OCH VUX-UTBILDNING

Höstterminen: 2017.08.22-2017.12.22
Vårterminen: 2018.01.09-2018.06.15

Lovdagar 2017 ht
v. 44 > 2017.10.30-2017.11.03

Lovdagar 2018 vt
v. 8 > 2018.02.19-2018.02.23
v. 14 > 2018.04.02-2018.04.06
v. 18 > 2018.04.30
v. 19 > 2018.05.11

Studiedagar grundskola 2017 ht
2017.09.21, 2017.11.15

Studiedagar GUC 2017 ht
2017.09.21, 2017.11.15

Studiedagar grundskola 2018 vt
2018.02.13, 2018.05.14

Studiedagar GUC 2018 vt
2018.02.13, 2018.05.14

 

Skoltider

Skollunch

Serveras från och med onsdagen den 23 augusti i grundskolan och på Göinge
utbildningscenter, GUC. Matsedel finns på vår hemsida www.ostragoinge.se
samt i mobilapparna ”Din skolmat” och ”AivoMenu”.

Specialkost av medicinska skäl erbjuds efter inlämnande av intyg från läkare
eller dietist. Undantag är laktosintolerans där föräldrar själva kan skriva intyg,
som hämtas på kommunens hemsida www.ostragoinge.se. Där kan du även läsa
om specialkost av religiösa, etiska eller kulturella skäl, samt mer information
om både måltider och specialkost. Kontakta gärna respektive skolkök för frågor
angående specialkost.

Då kommunen lämnar bidrag till friskolor även för måltiden, ska du som valt
friskola ej betala denna.

Som vuxenelev kan du köpa mat i skolans matsal för 58 kr/portion.

Ledighet

Kortare ledighet får beviljas för enskild angelägenhet. Om det finns synnerliga
skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet. Blankett för
ansökan om ledighet finns på hemsida: www.ostragoinge.se/blanketter.

För elever på Göinge utbildningscenter, GUC görs ansökan om ledighet för mer
än tre dagar skriftligen hos rektor. Vid kortare ledighet kontaktas din mentor.

Skolbyte

Om du flyttar eller byter skola både inom och utom kommunen ska detta anmälas
på avsedd blankett och undertecknas av båda vårdnadshavarna. Blankett
finns på hemsidan: www.ostragoinge.se/blanketter.

Akuta situationer

Vid akuta situationer, t ex extremt väder, kan verksamheten ställas in. Information
som meddelats på morgonen via hemsida och radio – om att ställa
in dagens verksamhet – ändras ej under dagen. Så snart det är möjligt under
dagen lämnas information om vad som gäller för kommande dag.

På de orter där strömavbrott är vanliga kan någon förskola i begränsad omfattning hålla
öppet för barn till föräldrar med samhällsviktiga arbeten. För elever på Göinge
utbildningscenter, GUC skickas även SMS direkt till varje enskild elev och
personal som uppgett mobilnummer på Dexter.

Olycksfallsförsäkring

Information om kommunens olycksfallsförsäkring gällande barn/elev finns här.

Förskola

Östra Göinge har en väl utbyggd förskola och placering kan erbjudas inom fyra månader från och med att barnet fyllt ett år.

KONTAKTINFORMATION
Administration
Område 1 – Knislinge/Hjärsås/Broby 044-775 61 05
Område 2 – Glimåkra/Sibbhult/Hanaskog 044-775 60 87

ORT FÖRSKOLA TITEL DIREKTNUMMER
Broby Lille Mats Förskolechef 044-775 61 65
Solrosen
Åvillan
Pedagogisk omsorg
Östanå Möllarp Förskolechef 044-775 61 65 Glimåkra Trollbäcken Förskolechef 044-775 63 63
Sibbhult Smedjebacken Förskolechef 044-775 63 63
Hanaskog Klockarebacken Förskolechef 044-775 63 00 Kyrkans förskola Kviinge Förskolechef 070-964 57 51 (fristående) Hjärsås Solhällan Förskolechef 044-775 63 00
Knislinge Stormhatten Förskolechef 044-775 65 47
Smultronstället
Vita skolan Färe Montessoriförskola Förskolechef 073-385 21 84 (fristående)

ANSÖKAN OM PLATS TILL FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG
Ansöka om plats i förskolan eller pedagogisk omsorg till ditt barn gör du här. Ansökan kan tidigast göras 6 månader innan behov av plats.

SPECIALKOST
Vi erbjuder specialkost av medicinska, religiösa, etiska eller kulturella skäl. Vid medicinska skäl behövs intyg från läkare eller dietist. I övriga fall hänvisar vi till kommunens hemsida gällande förfarande.
Om ert barn/elev har specialkost, meddela vid frånvaro även förskolans kök.
Lille Mats kök 044-775 61 73
Trollbäckens kök 044-775 63 42
Smultronställets kök 044-775 66 24
Stormhattens kök 044-775 66 25
Solhällans kök 044-775 66 26

Grundskola/Grundsärskola

FÖRSTA SKOLDAGEN
Eleverna börjar tisdagen den 22 augusti.
Upprop kl. 08.00 Snapphaneskolan
Upprop kl. 08.05 Västerskolan, 08:10 Kviingeskolan Upprop kl. 08:00 Glimåkraskolan, Mölleskolan
Upprop kl. 08.20 Prästavångskolan, Göingeskolan

Skolskjutsar första skoldagen till skolan enligt ny turlista, se kommunens hemsida
www.ostragoinge.se/utbildning/skolskjuts/

Från skolan: 09.40 Västerskolan
09.45 Snapphaneskolan
09.40 Kviingeskolan
10.30 Göingeskolan/Prästavångskolan
10.45 Glimåkraskolan/Mölleskolan

Från och med onsdagen den 23 augusti lektioner enligt schema.

ANMÄLAN OM FRÅNVARO
Anmälan om frånvaro ska göras varje dag eleven är frånvarande. Anmälan görs via nedanstående nummer till respektive skola innan morgonens skolstart.
Glimåkraskolan 044-775 63 38
Glimåkra fritidshem 044-775 63 35
Göingeskolan 044-775 61 07
Kviingeskolan 044-775 63 99
Mölleskolan 044-775 67 10
Mölleskolan fritidshem 044-775 63 60
Prästavångsskolan 044-775 61 31
Prästavångsskolans fritidshem 044-775 62 07
Prästavångsskolan Träningsskolan 044-775 61 35
Snapphaneskolan 044-603 74
Västerskolan 044-775 63 80

SPECIALKOST
Om ert barn/elev har specialkost, meddela vid frånvaro även skolans kök.
Prästavångsskolans kök 775 61 24 Kviingeskolans kök 775 63 98
Snapphaneskolans kök 775 65 21 Glimåkraskolans kök 775 63 32
Västerskolans kök 775 63 88 Mölleskolans kök 775 64 05

FRITIDSHEM
Ansöka om fritidshemsplats gör du på kommunens hemsida www.ostragoinge.se E-tjänst Förskola/Fritidshem, Ansök & ”Mina sidor”. Skolornas fritidshem har reducerad verksamhet två dagar under läsåret. Varje skola planerar och informerar om sin verksamhet.

KONTAKTINFORMATION
Administration Broby/Glimåkra/Sibbhult 044-775 61 00
Administration Knislinge/Hanaskog 044-775 65 00

GRUNDSKOLOR/FRITIDSHEM
Broby Prästavångskolan F-6 Rektor 044-775 61 19
Göingeskolan 7-9 Rektor 044-775 61 04
Glimåkra Glimåkraskolan F-6 Rektor 044-775 63 30 Sibbhult Mölleskolan F-6 Rektor 044-775 63 30
Hanaskog Kviingeskolan F-6 Rektor 044-775 63 84
Knislinge Västerskolan F-3 Rektor 044-775 63 84
Snapphaneskolan 4-9 Rektor 044-775 65 11

GRUNDSÄRSKOLA/TRÄNINGSSKOLA
Broby Prästavångskolan Bitr. rektor 044-775 61 33
Göingeskolan

Gymnasieskola

UTLÄMNING AV GYMNASIEKORT
Gäller elever på friskolor samt elever i kommunala gymnasieskolor i andra
kommuner.

Bussbiljetter delas ut på följande ställen:
Göingeskolan, Broby: 2017.08.17, kl 10.00 – 12.00
Snapphaneskolan, Knislinge: 2017.08.17, kl 14.00 – 16.00

På övriga tider kan biljetten hämtas på Göinge utbildningscenter, Källgatan 12,
Sibbhult fr o m 2017.08.21

Elever på Göinge utbildningscenter får sina biljetter på skolan.

Biljetter som blir stulna, borttappade eller förstörda under läsåret byts ut på
Göinge utbildningscenter i Sibbhult mot en avgift på 300 kr. Avmagnetiserade
kort byts ut kostnadsfritt på Göinge utbildningscenter.

OBS! För att vara berättigad till Gymnasiekort skall avståndet mellan hem
och skola uppgå till minst 6 km.

De fem första läsdagarna kan elev få åka utan biljett till och från skolan. Tag med
legitimation.

INACKORDERINGSTILLÄGG/RESETILLÄGG/RESEBIDRAG
Inackorderingstillägg kan beviljas den som p.g.a. lång resväg måste inackordera
sig. Resetillägg beviljas den som har mer än 4 km till närmaste hållplats. Resebidrag beviljas den som t.ex. kör bil till skolan och inte kvitterar ut något gymnasiekort.

Ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida www.ostragoinge.se/blankett/skola.

ANMÄLAN OM FRÅNVARO FÖR ELEVER PÅ GÖINGE UTBILDNINGSCENTER
Anmälan om frånvaro ska göras mellan 08.00-09.00 på tel 044-775 64 00 eller
via sms på tel. 0709-53 64 00. Anmälan ska göras varje dag eleven är frånvarande.

Glöm inte anmäla även till köket på tel 044- 775 64 05 ifall eleven har
någon form av specialkost.

STUDIEBIDRAG
Elever mellan 16 och 20 år i gymnasieskolan får studiebidrag med 1050 kr/
månad under läsåret. Studiebidraget utbetalas från CSN utan ansökan. Mer information om studieekonomi finns på www.guc.nu.
7

Måltider

MÅLTIDER I SKOLA OCH FÖRSKOLA
Vårt mål är att måltiderna i skola och förskola ska ge barn och ungdomar en bra start i livet. Maten ska vara vällagad, näringsriktig och råvarorna vara av god kvalitet. Som matgäst ska man få en god service och ett bra bemötande i en lugn och trevlig måltidsmiljö.

EN BRA MÅLTID
En bra måltid är långt mer än det som ligger på tallriken och vår ambition är att den ska vara en av dagens höjdpunkter. Eleverna/barnen ska känna matglädje och må bra av maten. Både i skolan och förskolan har vi möjlighet att visa alla på bra matvanor och det är en viktig del av folkhälsoarbetet.

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING
I Östra Göinge kommun värnar vi om vår miljö och vill bidra till en hållbar utveckling. Därför har vi som mål att till måltiderna i första hand välja livsmedel som är klimatsmarta, säsongsanpassade samt ekologiskt och etiskt producerade. Valet av råvaror ska också präglas av god djurhållning och ett bevarande av den biologiska mångfalden. Andelen ekologiska livsmedelsinköp uppgår till ca 30 %.

De flesta fiskrätterna som serveras är baserade på MSC-märkt fisk.En stor del av det oberedda kött och fågel som köps in är av svenskt ursprung. För att minska miljöbelastningen arbetar vi även aktivt med att välja klimatsmarta råvaror samt mäta och försöka minska matsvinnet.

MATEN I SKOLAN
Skollunchen består dagligen av 2-3 varmrätter, varav minst ett vegetariskt alternativ. Vi erbjuder en säsongsanpassad och varierad salladsbuffé, bröd och ett nyckelhålsmärkt matfett. Som måltidsdryck erbjuds varje dag ekologisk lättmjölk och vatten. Skollunchen är sammansatt efter nordiska näringsrekommendationer (NNR) och en portion upplagd enligt tallriksmodellen innehåller ungefär 30 % av elevens dagsbehov av energi och näring. För att orka en hel dag i skolan är det viktigt att skollunchen kompletteras med frukost, mellanmål och kvällsmål.

MATRÅD
På varje skola och förskola finns ett matråd där barnen/eleverna har möjlighet att påverka både menyval, serveringstider och måltidsmiljö.

MÅLTIDSMILJÖN
Vår ambition är att måltidsmiljön ska vara inbjudande och ge möjlighet att äta i lugn och ro. Det ska finnas plats när man kommer till sin skolrestaurang och man ska kunna sitta ned i minst 20 minuter. I alla skolrestauranger är det bufféservering vilket innebär att eleven själv tar sin mat med undantag för vissa allergikoster som av säkerhetsskäl ska serveras av kökspersonalen.

MATEN I FÖRSKOLAN
Måltiderna inom förskolan planeras enligt NNR, energi och näring fördelas enligt följande: frukost 20-25%, lunch 30-35% samt mellanmål 15%. Tillsammans ger dessa måltider cirka 75% av barnets dagsbehov. Kvällsmål och ett litet mellanmål ska serveras hemma och fyller då resten av dagsbehovet. Middagsmålet på kvällen ska innehålla lika mycket energi och näring som lunchen för att barnets hela dagsbehov ska kunna tillgodoses.

MÖJLIGHET ATT SMAKA DINA BARNS MAT I SKOLAN OCH FÖRSKOLA
Du som är förälder/vårdnadshavare har möjlighet att äta en gratis lunch tillsammans med ditt barn. Gratiskupong finns på kommunens hemsida och kan utnyttjas en gång per år och barn. Lämna kupongen ifylld till kökspersonalen. Välkommen till våra skolrestauranger och förskolor! På kommunens hemsida finns mer information om måltiderna i skola och
förskola.

KONTAKTINFORMATION
Enhetschef Måltid 044-775 61 80
Telefonnummer till alla kök finns under rubrik Förskola och Grundskola.

Frivillig skolform (GUC, SFI, vuxenutbildning, Musikskola)

Göinge utbildningscenter

Administration tel: 044-775 64 00
www.guc.nu

Terminstider:
Ht 2017.08.22 – 2017.12.22
Vt 2018.01.09 – 2018.06.15

GYMNASIESKOLA:
Läsåret 2017/2018 börjar med upprop i storsalen (i verkstadslokalen)
tisdagen den 22 augusti (kl. 10:30 för IM och Utmaningen)

OBS! Ingen lunch serveras denna dag.

VUXENUTBILDNING
Introduktionsdag tisdagen den 22 augusti kl. 14:00 i storsalen (i verkstadslokalen)
för studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. All undervisning
i grundläggande och gymnasiala kurser startar enligt schema onsdagen
den 23 augusti.

SVENSKA FÖR INVANDRARE, SFI
Tel: 044-775 64 40

Terminstider:
Sfi har löpande, oavbruten undervisning hela året med undantag för semesteruppehåll.
Höstterminen 2017 startar 2017.08.08

Kommunala musikskolan

Kulturhuset Vita skolan, Skolgatan 1, 289 41 Broby
Tel: 044-775 61 32, 044-775 61 38
www.ostragoinge.se

Färe Montessori

Skolföreningen Växthuset ekonomiska förening är ett personalkooperativ och huvudman för Färe Montessoriskola och Färe Montessoriförskola. Färe Montessoriskola följer samma läsårstider med skolstart och lov som Östra Göinge kommun. Studiedagar kan dock variera.

FÄRE MONTESSORI GRUNDSKOLA
Föräldrar och elever hälsas välkomna till första skoldagen tisdagen den 22
augusti. Samling och upprop kl. 08.20 vid Amfiteatern.
Därefter en kort skoldag fram till kl 11.00. Det serveras ingen lunch första
dagen.

KONTAKT
Sibbhult Färe Motessori Rektor 0708-34 84 63
0708-14 91 45

ANMÄLAN OM FRÅNVARO
Anmälan om frånvaro görs till skolans växel 044-491 45 eller genom skolnätet Infomentor.
Anmäl frånvaro även till din busschaufför.

SKOLTIDER
SKOLA/ÅK VECKODAG SKOLTID
åk F-2 Må-To 08.20-13.00
Fr 08.20-13.30
åk 3-9 Må-To 08.20-14.30
Fr 08.20-13.30

SKOLSKJUTS
Färe Montessoriskola har 7 bussar som används för skolskjuts och som stöd
för vår pedagogik. Bussen blir det förlängda klassrummet.

Inför skolstart lägger vi upp våra turer och du blir kontaktad av respektive
busschaufför som meddelar tid och plats för hämtning respektive avlämning.

Om du väljer att utnyttja vår skolskjuts tar vi ut en skolskjutsavgift på 650:-/
familj/månad fr o m 1/9 – 31/5, december månad är avgiftsfri.

Skolskjuts

VEM KAN ÅKA SKOLSKJUTS?
För rätt till skolskjuts gäller avståndet mellan bostad och skola. Skolskjuts
beviljas inte när bostad och skola finns inom samma tätort. Skolskjuts anordnas
endast i anslutning till skoldagens början och slut.

För att elev ska ha rätt till skolskjuts skall avståndet vara minst:
Mellan bostad och skola
åk F-3 2 000 m
åk 4-9 3 000 m

SÄKERHET VID TRANSPORTER
Vårdnadshavaren har ansvar för att eleven kommer till och från på- och
avstigningsplatsen för skolskjutsar på ett betryggande sätt och i god tid. Kommunen har huvudansvaret för eleverna i skolskjutsfordon och vid skolskjutshållplats.

Chauffören har ansvar för ordningen och säkerheten i skolskjutsfordonet och
vid av- och påstigning. Bälten i skolskjutsfordonet ska alltid användas.
Övrig information gällande skolskjuts finns på: www.ostragoinge.se

TIDTABELL
Skolskjutsarnas tidtabell finns på: www.ostragoinge.se/utbildning/skolskjuts/

TILL DIG SOM ÅKER SKOLSKJUTS
Är du ny eller tidigare inte utnyttjat skolskjuts och vill åka läsår 17/18, kontakta kommunens skolskjutssamordnare för anmälan och information. Meddela även till skolskjutssamordnaren om du förändrar eller slutar att åka skolskjuts.
OBS! Eventuella skolskjutstider och turer som behöver ändras under läsåret kommer att meddelas eleverna i skolan.

SKOLSKJUTSSAMORDNARE
Karin Salomonsson tel: 044-775 60 83
karin.salomonsson@ostragoinge.se

SKOLADMINISTRATION
Broby, Östanå, Glimåkra,Sibbhult tel: 044-775 61 00
Knislinge, Hanaskog, Hjärsås, Immeln tel: 044-775 65 00


Hittade du inte vad du sökte?