Resekort/ungdomsbiljett

Bild på buss vid busshållplatsen i Knislinge.

Information om Skånetrafikens resekort/ungdomsbiljett

Ungdomsbiljett gäller för ungdomar 13-18 år som är folkbokförda i Östra Göinge kommun eller har en stadigvarande vistelse i kommunen.
Ungdomsbiljett gäller även för studerande 18 år till och med vårterminen man fyller 20 år.

Ungdomsbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne, måndag-söndag under året.

Resekortet är personligt och för att kortet ska vara giltigt krävs underskrift på baksidan av kortet. Är man över 18 år ska även giltig legitimation medtas. Kortet är kopplat till personnummer och kan kontrolleras av Skånetrafikens personal.

Skånetrafikens, ”Så reser du med oss”

Inför varje nytt läsår

Har man inte tidigare fått resekort från Skånetrafiken får man det hemskickat till sin folkbokföringsadress inför skolstart. Tänk på att spara resekortet från grundskola till gymnasiet och hantera det väl. Biljetten laddas upp varje månad automatisk på samma kort varje läsår. Har du inte kvar ditt resekort sedan tidigare, kontakta enligt nedan.

Biljetten upphör automatiskt vid flytt från Östra Göinge kommun.

Kontakt/administration av resekort/ungdomsbiljett

Borttappat resekort kan ersättas mot en avgift som betalas med Swish på plats enligt nedan.
Gymnasieelever har möjlighet att kvittera ut ett nytt resekort mot en avgift på 300 kr och
grundskoleelever mot en avgift på 50 kr. Vid tekniskt fel återlämnas resekortet i samband med att man kvitterar ut ett nytt kort mot en avgift på 30 kr.

Alla biljettärenden för elever som studerar på GUC hanteras av skolexpeditionen på GUC.
Alla biljettärenden för elever som bor i kommunen men studerar på externa gymnasieskolor (kommunala och fristående gymnasieskolor i andra kommuner) och folkhögskolor hanteras av kundtjänst i kommunhuset.

Alla biljettärenden för elever i grundskolans årskurs 7-9 hanteras av skolexpeditionen på elevens skola.
Alla biljettärenden för elever som bor i kommunen men studerar på en grundskola i annan kommun hanteras av skolskjutssamordnare eller kundtjänst i kommunhuset.

Skolskjuts för elever i grundskolan/gymnasiesärskolan

För de elever som har behov av skolskjuts använder resekort/biljett och åker Skånetrafikens linjetrafik till skolan. För de elever som bor och inte kan åka med Skånetrafikens linjetrafik men på grund av avstånd enligt skolskjutsreglementet berättigar till skolskjuts från hemmet, läs mer information om skolskjuts. Ansök om skolskjuts inför varje nytt läsår.


Bild på buss vid busshållplatsen i Knislinge.

Hittade du inte vad du sökte?