Resekort/biljett

Information om resekort/biljett för ungdom på gymnasiet och grundskolans årskurs 7-9

 

Skånetrafikens resekort/ungdomsbiljett

Ungdomsbiljett gäller för ungdomar 13-18 år (motsvarar grundskolans årskurser 7-9 och för gymnasieskolan) och som är folkbokförda i Östra Göinge kommun eller har en stadigvarande vistelse i kommunen.

Ungdomsbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne, måndag-söndag, från den 1 augusti 2022 till den 31 juli 2023. Ungdomsbiljetten gäller på skollov under läsåret och under sommarlov.

Resekortet är personligt och för att kortet ska vara giltigt krävs underskrift på baksidan av kortet. Är man över 18 år ska även giltig legitimation medtas. Kortet är kopplat till personnummer och kan kontrolleras av Skånetrafikens personal.

Skånetrafikens, ”Så reser du med oss”

Skånetrafikens resekort/skolbiljett

Skolbiljett gäller för folkbokförda gymnasieelever i Östra Göinge kommun som inte omfattas av ungdomsbiljett enligt ovan. Skolbiljetten gäller till och med vårterminen elev fyller 20 år.

Skolbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne, måndag-fredag, från den 4 augusti 2022 till den 16 juni 2023. Skolbiljetten gäller på skollov under läsåret (gäller ej under sommarlov).

Vid reservantagning och gymnasiestudier utanför samverkansområdet (Skåne och västra Blekinge) kontakta kundtjänst för ett resekort/skolbiljett.

Resekortet är personligt och för att kortet ska vara giltigt krävs underskrift på baksidan av kortet. Är man över 18 år ska även giltig legitimation medtas. Kortet är kopplat till personnummer och kan kontrolleras av Skånetrafikens personal.

Skånetrafikens, ”Så reser du med oss”

Bussresor på helgen eller sommarlov för elev som reser med skolbiljett

Du kan själv fylla på skolbiljetten med egna biljetter, t ex resor på helgen eller ”sommarbiljetten”. Du kan beställa dessa biljetter via Skånetrafikens app eller hos deras kundcenter, läs mer på Skånetrafikens webbplats.

Inför varje nytt läsår

Har man inte tidigare fått resekort från Skånetrafiken får man det hemskickat till sin folkbokföringsadress inför skolstart. Tänk på att spara resekortet från grundskola till gymnasiet och hantera det väl. Biljetten laddas upp varje månad automatisk på samma kort varje läsår. Har du inte kvar ditt resekort sedan tidigare, kontakta enligt nedan.

Elev har möjlighet att resa till och från skolan utan biljett de första dagarna av terminen. Sista dag att resa utan biljett är den 26 augusti 2022. Vid kontroll uppge att resekortet är på gång och vilken skolenhet du tillhör.

Biljetten upphör automatiskt vid flytt från Östra Göinge kommun.

Kontakt/administration av resekort/biljett

Borttappat resekort kan ersättas mot en avgift som betalas med Swish på plats enligt nedan.
Gymnasieelever har möjlighet att kvittera ut ett nytt resekort mot en avgift på 300 kr och
grundskoleelever mot en avgift på 50 kr. Vid tekniskt fel återlämnas resekortet i samband med att man kvitterar ut ett nytt kort mot en avgift på 30 kr.

Alla biljettärenden för elever som studerar på GUC hanteras av skolexpeditionen på GUC.
Alla biljettärenden för elever som bor i kommunen men studerar på externa gymnasieskolor (kommunala och fristående gymnasieskolor i andra kommuner) och folkhögskolor hanteras av kundtjänst i kommunhuset.

Alla biljettärenden för elever i grundskolans årskurs 7-9 hanteras av skolexpeditionen på elevens skola.
Alla biljettärenden för elever som bor i kommunen men studerar på en grundskola i annan kommun hanteras av skolskjutssamordnare eller kundtjänst i kommunhuset.

Skolskjuts för elever i grundskolan/gymnasiesärskolan

För de elever som har behov av skolskjuts använder resekort/biljett och åker Skånetrafikens linjetrafik till skolan. För de elever som bor och inte kan åka med Skånetrafikens linjetrafik men på grund av avstånd enligt skolskjutsreglementet berättigar till skolskjuts från hemmet, läs mer information om skolskjuts. Ansök om skolskjuts inför varje nytt läsår.


Bild på buss vid busshållplatsen i Knislinge.

Hittade du inte vad du sökte?