Smedjebackens förskola

Smedjebacken

Besöksadress:
Smedjegatan 1
289 72 Sibbhult
044-775 60 00

Rektor
Malin Winther
044-775 63 63
malin.winther@ostragoinge.se

Postadress:
Smedjebackens förskola
Box 66
289 03 Broby

Administratörer
Cickie Stiegson
044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

Carola  Lindell
044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Förskola i samtid för barnets framtid

Förskolans vision

På Smedjebackens förskola vill vi bidra till nyfikna, empatiska barn med stark tilltro till sin egen förmåga och stor lust att lära.

Delaktighet och utveckling

På Smedjebackens förskola finns en grundpedagogisk tanke som genomsyras av allas lika värde, respekt för varandras tankar och viljor. Vi fångar tillfällen som möjliggör att barnens empatiska förmåga och sociala samspel utvecklas.

Med barnens utveckling och lärande i fokus, arbetar vi på ett medvetet sätt med utgångspunkt från läroplanen och barnkonventionen. Vi skapar möjligheter för alla barn att delta utifrån sina egna förutsättningar och förmågor.

Våra lärmiljöer är ständigt under utveckling för att möta barnens behov. Vi vill utmana och fånga deras intresse att utforska vidare samt bidra till språkutveckling. För oss är det självklart att barnen är medskapare i denna process.

Pedagogisk inriktning

  • Vår grund är medskapande barn och respektfulla möten.
  • Vi möter varje enskilt barn här och nu.
  • Vi uppmuntrar barnen i deras utveckling mot självständighet.
  • Vi är medforskande och nyfikna pedagoger som främjar barnen i deras lärande.

 

Öppettider

06.30-18.30

Telefonnummer

Blåbäret 0730 65 87 95
Hallonet 0733 84 11 78
Björnbäret 0733 84 00 46
Smultronet 0733 84 75 47
Jordgubben 0730 61 68 39
Köket 044-775 6232


Hittade du inte vad du sökte?