Studie- och yrkesvägledning

Bild på två kvinnor som konverserar.

Vad handlar studie- och yrkesvägledning om?

Skolans studie- och yrkesvägledning ska ge elever förutsättningar att hantera frågor som rör deras val av studier och yrken. Det ska leda till bättre kunskap hos individen och öka förutsättningarna för eleven att kunna ta välgrundade beslut i framtiden.

Att ungdomar gör studieval som uppfyller deras intressen och förutsättningar är av stor vikt, inte bara ur ett individperspektiv men även ur ett samhällsperspektiv. Väl gjorda val ökar motivationen att gå klart sin utbildning vilket i sin tur leder till att minska både den enskildes och samhällets ekonomiska och sociala kostnader.

Studie- och yrkesvägledaren är en person som finns i skolans organisation, som har utbildning och som är specialist på området. Vägledaren ska ge eleven personlig vägledning, enskilt eller i grupp, och denna ska vara opartisk och neutral. Vägledaren ska stödja eleven i att undersöka och identifiera sina intressen och möjligheter, så att eleven i slutändan kan göra väl underbyggda val.

Studievägledning i grundskola

I Östra Göinge kommun finns två studie- och yrkesvägledare riktade mot grundskolan. De arbetar i samråd med lärarna för att kunna erbjuda så bra vägledning som möjligt.

Här kan du som elev få hjälp och vägledning kring arbetsliv och utbildningsvägar, branschkunskaper samt förändringar inom utbildningssystemet.


Länk till Skolverkets dokument över Arbete med studie- och yrkesvägledning.

Inför gymnasiet

I kommunen finns ingen gymnasieskola med nationella program. Det finns dock ett stort urval av gymnasieskolor i de omkringliggande kommunerna med goda kommunikationer från Östra Göinge kommun. Du får söka till program och orter som hemkommunen knutit samverkansavtal med. Finns det inget samverkansavtal så är valet av studieort fritt.

Kommunerna i Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök. Avtalet ger alla ungdomar i området möjlighet att fritt söka till nationella program, särskilda varianter och nationella idrottsutbildningar samt det sökbara introduktionsprogrammet programinriktade individuella val inom området.

Medicinskt SYV

När man funderar på att välja ett yrke kan det vara bra att tänka på om man har någon allergi eller liknande. Här kan du läsa mer om vad som kallas Medicinsk SYV.

 

Studie- och yrkesvägledare på Göingeskolan – Grundskola

Studie- och yrkesvägledare på Snapphaneskolan – Grundskola

Anette Westerholm
044- 775 65 03
anette.westerholm@ostragoinge.se
Anette Westerholm
044-775 65 03
anette.westerholm@ostragoinge.se
   

Studie- och yrkesvägledare på Göinge utbildningscenter – IM

Studie- och yrkesvägledare på Göinge utbildningscenter – Teoretisk vux

Rahma Ali
044-775 64 04
rahma.ali@ostragoinge.se 
Lena Sjöstrand
044-775 64 44
lena.sjostrand@ostragoinge.se

Studie- och yrkesvägledare på Göinge utbildningscenter – Yrkesvux

Studie- och yrkesvägledare på Arbetsmarknadsenheten – KAA

Selma Mesanovic
044-775 64 01
selma.mesanovic@ostragoinge.se
Therese Axelsson
044-775 63 26
therese.axelsson@ostragoinge.se 

 

INTRODUKTIONSPROGRAMMET och VUXENUTBILDNING – Göinge utbildningscenter

Kontaktuppgifter och information om bokning till Studie- och yrkesvägledare på Göinge utbildningscenter (GUC).

 


Bild på två kvinnor som konverserar.

Hittade du inte vad du sökte?