Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har erhållit ett examensbevis från gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Det är elevens hemkommun som är ansvarig. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar som är berörda och erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.

 

 

Vilka ungdomar berörs av det kommunala aktivitetsansvaret?

Aktivitetsansvaret (som tidigare kallades informationsansvar) gäller för ungdomar som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program om han eller hon har fått ett examensbevis. Elever som inte har fått examensbevis utan endast ett studiebevis ingår alltså i kommunens ansvar.

Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där eleven är folkbokförd.

 

Vad innebär aktivitetsansvaret för kommunen?

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna.

Läs mer på Skolverket

 

 

Uppföljningsteamet

 

Tomas Olsson
Processledare/arbetsmarknadskonsulent
Mobil nr. 0709-12 77 34
Direkt: 044-775 67 34
tomas.olsson@ostragoinge.se

Viktor Svensson
KAA-samordnare/studie- och yrkesvägledare
Mobil nr. 0709-53 63 26
Direkt: 044-775 63 26
ViktorErik.Svensson@ostragoinge.se

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?