Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte studerar på gymnasiet, inte fått gymnasieexamen och är mellan 16 och 20 år. Kommunen ska erbjuda individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera till att påbörja eller återuppta en utbildning.

Är du 16-20 år och utan studier eller gymnasieexamen? Då kan vi hjälpa dig!

Genom det kommunala ansvaret kan vi hjälpa dig att hitta en meningsfull sysselsättning. Du kan bland annat få hjälp med:

  • Studie- och yrkesvägledning. Vi tar tillsammans reda på vad du vill göra i framtiden och hur du kan nå dina mål. Det finns ofta fler vägar dit än vad man tror!
  • Hitta praktikplats. Känns det som ett för stort steg att påbörja studier eller söka jobb? Då kanske praktik kan passa dig.
  • Söka alternativa studievägar och utbildning, t ex inom gymnasieskola, folkhögskola, komvux, eller andra anpassade studier för dig.
  • Hjälp med att söka jobb och skriva cv
  • Studiebesök
  • Hjälp med kontakt med andra myndigheter
  • Motiverande samtal
  • Hälsofrämjande aktiviteter

Vi har ett ansvar att erbjuda den som är mellan 16-20 år vägledning mot studier, praktik eller arbete.

Det är kommunens ansvar att erbjuda åtgärder för de ungdomar som inte studerar eller har annan sysselsättning. Därför vill vi komma i kontakt med dig. Du kan få brev, ett telefonsamtal eller ett hembesök av oss för att vi ska kunna veta vad vi kan hjälpa dig med. All hjälp är frivillig!

”Du och din framtid är viktig! Kontakta mig så berättar jag mer om vår verksamhet och vad vi kan erbjuda.”

Therese Axelsson
KAA-samordnare/studie- och yrkesvägledare
Mobil nr. 0709-53 63 26
Direkt: 044-775 63 26
therese.axelsson@ostragoinge.se

 Hittade du inte vad du sökte?