Göingeskolan

Exteriör bild på Göingeskolan.

Välkommen till Göingeskolan

Göingeskolan är en hälsoprofilerad årskurs 7-9 skola och ligger i Broby där idrott, rörelse och hälsa står i centrum. Vi har idag cirka 280 elever fördelade på tretton klasser. Ett kännetecken för oss är den svårslagna kombinationen av en hög ambitionsnivå och ett härligt arbetsklimat som stimulerar till utveckling och lärande hos såväl elever som personal. Inkludering och samverkan är nyckelord för oss.

 

Anmäla frånvaro

Här kan du läsa mer om hur du anmäler frånvaro.

Kontakt

Besöksadress: Kyrkogatan 10, 289 41 Broby
Postadress: Göingeskolan, Box 66, 289 03 Broby

Rektor:
Pernilla Bill Håkansson
044-775 61 04
pernilla.billhakansson@ostragoinge.se

Administratör:
Therese Andersson
044-775 61 00
therese.andersson@ostragoinge.se

Kontakt med skolsköterskan
Kontakt med skolrestaurangen (på Prästavångsskolan)
Läs mer om studie- och yrkesvägledning

Göingeskolans grundläggande mål

Samverkan mellan lärare och ämnen bidrar till bättre utvecklingsmöjligheter för våra elever. Det är positivt att vara duktig i skolan. Goda val öppnar vägen in i framtiden. Alla elever har rätt att ingå i ett sammanhang och få känna tillhörighet.

Elevhälsa

Göingeskolan har ett väl fungerande elevhälsoteam där funktionerna specialpedagog, kurator skolsköterska, speciallärare, behandlingspedagog, studie- och yrkesvägledare samt rektor ingår.

Elevråd/Skol-IF

Göingeskolans elever är mycket engagerade i olika evenemang. Eleverna planerar och genomför temadagar, ordnar turneringar, konserter och annat.

Projekt SMART

På Göingeskolan finns ett förebyggande arbete kring att få våra elever att inte börja röka. Läs gärna mer om projektets idé på www.smartsyd.se

Föräldraråd

Göingeskolan har ett föräldraråd som träffas två gånger per termin under rektors ledning. Föräldrarådet har representanter i alla klasser och vid varje möte deltar även lärarrepresentanter från respektive arbetslag.

Vi har mycket på gång!  Vill du veta mer kontakta gärna oss.


Exteriör bild på Göingeskolan.


Hittade du inte vad du sökte?