När ska man börja spela

Fiolur

Teckning Sverker Eriksson

Frågan har inget enkelt svar. För vissa barn fungerar det bra att börja redan i förskoleålder, medan det gynnar andra att vänta till årskurs 2 eller 3. Det fungerar dessutom utmärkt att börja i tonåren. Musikskolan skickar ut info till barn från F-klass och uppåt. Det betyder inte att det alltid är bäst att börja redan i F-klass. Välj utifrån barnets och familjens förutsättningar.

Musikskolans upplägg med en lektion per vecka och därutöver eget ansvar för spelade hemma, är ursprungligen tänkt för barn från årskurs 2. Det fungerar för yngre barn men dessa behöver normalt mer stöd i hemmet. En 6-åring klarar inte av att ta detta ansvar själv.

Spela tillsammans, barn och förälder, några gånger per vecka. Det fungerar sällan att säga ”gå och öva” till en 6-åring. Hemmets musikkunskaper spelar nästan ingen roll utan det är tid och engagemang som krävs. Det kan t.o.m. vara positivt att barnet klarar av något som föräldrarna inte kan. Diskutera gärna med musikläraren så att ni tillsammans kan hitta ett bra upplägg. Saknar ni förutsättningar att stödja barnet i spelandet hemma, är det klokt att vänta till årskurs 2 med att börja spela.

Under många år har det varit en samhällstrend att organiserade fritidsaktiviteter påbörjas i allt lägre åldrar. Många sporter från förskoleålder. Alla verksamheter tvingas att följa med i denna trend. Annars ”missar man tåget”. Tyvärr gynnar detta inte alltid barnen. Musikskolan kan inte påverka denna trend men måste förhålla sig till den och verksamheten har förändrats för att bättre möta yngre barn.

Med utveckling blir det ”roligt” att spela. Avstannar utvecklingen blir det ”tråkigt”. Nivån spelar här ingen roll utan detta gäller både nybörjare och elever på avancerad nivå. Man kan diskutera fram och åter om hur långt ett barn ska ha nått i sin finmotoriska utveckling för att kunna hantera en gitarr. Det kokar ändå i slutänden ner till om barnet upplever utveckling och framåtriktning i sitt spelande. Gitarrspelet i sig utvecklar dessutom finmotoriken…

Lyckas vi tillsammans bidrar spelandet också till att barnet lär sig att ta ett större eget ansvar för sitt lärande.

Fiolur martellato (hamrat stråk)

Teckning: Sverker Eriksson


Fiolur

Teckning Sverker Eriksson

Hittade du inte vad du sökte?