Ansökan till förskola (E-tjänst)

Kommunen har en väl utbyggd förskola och det finns flera alternativ att välja mellan när du behöver barnomsorg.
Här kan du läsa mer om kommunens förskolor. Ansökan kan göras tidigast 6 månader före behov av plats. Du är sedan garanterad en plats i förskolan senast inom fyra månader.

Ansökan om plats görs direkt på vår E-tjänst Förskola.

Det är förskolechefen, tillsammans med administratören, som placerar barnen i en pedagogiskt lämpligt sammansatt grupp med hänsyn tagen till vårdnadshavarens önskemål. Barn i behov av särskilt stöd placeras före alla andra sökande varför någon köordning inte kan garanteras. Schema och inkomstuppgift lämnas före placeringens början. Ändringar i schema eller inkomst görs direkt på ”Mina sidor”.

Varje år görs en årlig kontroll av samtliga inlämnade inkomstuppgifter, retroaktiv avgiftskontroll, mot deklarerad inkomst samt revidering vid behov (enligt Riktlinjer, KFS nr 11).


 

 


Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?