Barn- och elevhälsans specialpedagogiska insats

I den centrala specialpedagogiska insatsen ingår specialpedagoger förskola – skola samt speciallärare för anpassad grundskola. Vår uppgift är att skapa en positiv lärandesituation för barn och elever så de ges möjlighet att utvecklas optimalt i sitt lärande utifrån sina förutsättningar.

  • Vi erbjuder konsultation kring pedagogisk, social och fysisk lärmiljö
  • Vi handleder pedagoger och arbetslag
  • Vi samarbetar med bland annat vårdnadshavare och externa aktörer.
  • Vi samverkar med förskola och skola kring handlingsplaner, pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram och frånvaroutredningar.
  • Vi erbjuder utbildning för personal inom förskola och skola.

KONTAKTUPPGIFTER

Förskolorna i Knislinge, Hanaskog och Hjärsås
Sofie Lundström, specialpedagog
sofie.lundstrom@ostragoinge.se
044-775 63 55

Pedagogisk omsorg och förskolorna i Broby, Östanå, Glimåkra och Sibbhult
Ingegerd Wihlborg, specialpedagog
ingegerd.wihlborg@ostragoinge.se
044-775 63 58

Kommunens grundskolor åk 1-9
Lena Wiklund, specialpedagog och närvarosamordnare
lena.wiklund@ostragoinge.se
044-775 65 33

Kommunens anpassade grundskola samt individintegrerade elever åk 1-9
Christina Olander, övergripande speciallärare för anpassad grundskola
christina.olander@ostragoinge.se
044-775 63 73


Hittade du inte vad du sökte?