Specialpedagoger

Specialpedagogerna i Barn- och elevhälsan arbetar med att skapa en ökad förståelse för det enskilda barnet/eleven. Vi verkar för tidiga insatser och ett hälsofrämjande och förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Genom ett medvetet förhållningssätt inom förskola och skola, ges goda utvecklingsmöjligheter och en förbättrad lärmiljö för alla barn och elever, framför allt för barn och elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med skolutveckling i förskola och skola, t ex nätverksarbete och värdegrundsarbete.

 

Insatserna kan vara:

  • pedagogisk konsultation
  • handledning till pedagoger
  • samarbete med vårdnadshavare
  • barn/gruppobservation
  • samverkan kring pedagogisk kartläggning och handlingsplan
  • samarbete med barnhälsovården, barn- och ungdomshabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten

Tillsammans med övriga professioner inom Barn- och elevhälsan arbetar vi teaminriktat.
 

Kontaktuppgifter specialpedagoger

Förskolorna i Knislinge, Hanaskog och Hjärsås samt förskoleklasserna på Kviingeskolan och Västerskolan

Sofie Lundström, specialpedagog
sofie.lundstrom@ostragoinge.se
044-775 63 55
 

Pedagogisk omsorg,  förskolorna I Broby, Östanå, Glimåkra och Sibbhult samt förskoleklasserna på Glimåkraskolan, Mölleskolan och Prästavångsskolan

Ingegerd Wihlborg, specialpedagog
ingegerd.wihlborg@ostragoinge.se
044-775 63 58

 

Kommunens grundskolor åk 1-9

Lena Wiklund, specialpedagog
lena.wiklund@ostragoinge.se
044-775 65 33


Hittade du inte vad du sökte?