Barn- och elevhälsan

 

 

Centrala Barn- och elevhälsan arbetar på uppdrag från rektorer i förskola och grundskola. Allt arbete sker i nära samarbete med verksamheterna och vårdnadshavare. Elever har också möjlighet att själva ta kontakt med våra olika professioner. Vi arbetar teaminriktat och tvärprofessionellt med målet att bidra till förbättringar för barn och elever i Östra Göinge kommun.

 

 

 

Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa har införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

I Östra Göinge kommun organiseras en del av elevhälsan i Centrala Barn- och elevhälsan. Vi har som uppgift att stödja förskolor och skolor på individ-, grupp- och organisationsnivå.

 

CENTRALA BARN- OCH ELEVHÄLSAN BESTÅR AV:

  • Kuratorer tillhör inte den Centrala Barn- och elevhälsan utan finns ute på skolorna.

 

Vi erbjuder utifrån uppdrag på organisations-, grupp- och individnivå:

  • Konsultation kring barn/elever i svårigheter, pedagogiskt bemötande
  • Handledning med olika innehåll
  • Utredningar
  • Utbildning gentemot verksamheterna
  • Elevstödjande arbete

Inom förskolan finns ett barnhälsoteam. På respektive skola finns ett elevhälsoteam.  Personal från den Centrala Barn- och elevhälsan finns representerade i dessa lokala team.

 

Kontakta oss gärna

Eva Schelin, enhetschef
eva.schelin@ostragoinge.se
044-775 60 05

Vill du veta mer om elevhälsa? Klicka här för att läsa på skolverkets hemsida.

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?