Centrala barn- och elevhälsan

Händer som möts.

Centrala barn- och elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande på uppdrag från rektorer i förskola och grundskola. Allt arbete sker i nära samarbete med verksamheterna och vårdnadshavare. Elever har också möjlighet att själva ta kontakt med våra olika professioner. Vi arbetar teaminriktat och tvärprofessionellt med målet att bidra till förbättringar för barn och elever i Östra Göinge kommun.

Enligt skollagen ska det finnas en samlad elevhälsa. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

I Östra Göinge kommun organiseras en del av elevhälsan i Centrala barn- och elevhälsan. Vi har som uppgift att stödja förskolor och skolor på individ-, grupp- och organisationsnivå. I förskolorna finns lokala barnhälsoteam och på respektive skola finns lokala elevhälsoteam. Personal från den Centrala barn- och elevhälsan finns representerade i dessa.

Centrala barn- och elevhälsans professioners uppdrag och arbete

Kurator

Två av kommunens kuratorer är anställda centralt. En av dem har ett samordnande uppdrag för kuratorer och socialpedagoger.

Kontakta oss gärna

Kristina Stigsdotter, enhetschef
kristina.stigsdotter@ostragoinge.se
044-775 60 05

Skolverkets hemsida kan du läsa mer om elevhälsa.


Händer som möts.

Hittade du inte vad du sökte?