Logopeder

Logopedernas uppgift är att handleda personal inom förskola och grundskola inom allt som rör språk och kommunikation.

En annan uppgift är att arbeta kring språkliga svårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hos elever inom grundskolan. Vi arbetar på uppdrag från rektorer och förskolechefer och allt arbete sker i nära samarbete med verksamheterna och vårdnadshavare.

Vi arbetar teaminriktat och tvärprofessionellt med målet att bidra till förbättringar för barn och elever i Östra Göinge kommun. Vi samarbetar med andra instanser så som t.ex. logopedmottagningen och BVC. Vid logopediska ärenden av mer medicinsk karaktär, exempelvis stamning, röstproblem som till exempel heshet, munmotoriska svårigheter samt nasalt tal kan logopeden vid behov även stödja och hänvisa till rätt sjukvårdande instans.

 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?