Elevhälsans logopediska insats

Logopedens uppgift i elevhälsan är att bistå med logopedisk kompetens i det pedagogiska arbetet för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för barn och elever

  • Logopeden remitterar till logopedmottagningen för utredning vid frågeställning dyslexi och – eller språkstörning gällande skolelever.
  • Logopeden erbjuder konsultation och handledning till personal i pedagogisk verksamhet.
  • Logopeden erbjuder fortbildning och utvecklingsarbete i pedagogisk verksamhet.
  • Logopeden samverkar i team tillsammans med andra professioner.

 

Kontaktuppgifter till logoped

Logoped Margita Bengtsson är föräldraledig. Vid frågor tag kontakt med enhetschef för Centrala barn- och elevhälsan Kristina Stigsdotter på telefon 044-775 60 05


Hittade du inte vad du sökte?