Elevhälsans logopediska insats

Logopedens uppgift i elevhälsan är att bistå med logopedisk kompetens i det pedagogiska arbetet för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för barn och elever.

Detta görs bland annat genom:

  • Remittering till logopedmottaning för utredning vid frågeställning dyslexi ock/eller språkstörning gällande skolelever.
  • Konsultation och handledning till personal i förskola och skola.
  • Medverkan i fortbildning och utvecklingsarbete i pedagogiska verksamheter.
  • Rådgivning till vårdnadshavare.

 

Kontaktuppgifter till logoped

Margita Bengtsson
tel. 044-775 63 62
margita.bengtsson@ostragoinge.se


Hittade du inte vad du sökte?