Färe Montessoriskola (fristående)

Skolföreningen Växthuset ekonomiska förening är ett personalkooperativ och huvudman för Färe Montessoriskola.

Färe Montessoriskola i Sibbhult är en fristående årskurs F-9 skola. Skolan har förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. På Färe Montessoriskolan möts eleverna i båda skolformerna i vardagen.

Färe Montessoriskola är en skola för alla att leva och lära tillsammans. Skolans utgår från allas lika värde i all undervisning och aktiviteter. Skolan ser olikheten som en tillgång och anpassar verksamheten efter individerna.

Färe Montessoriskola följer samma läsårstider med skolstart och lov som Östra Göinge kommun. Studiedagar kan dock variera

Kontakta oss

Andreas Parastatidis
Rektor
tfn 044-491 45
mobil 073-445 57 76
andreas.parastatidis@fare.se

Besöksadress:
Bygatan 28
289 71 Sibbhult

Postadress:
Box 3
289 06 Sibbhult


Hittade du inte vad du sökte?