Färe Montessoriförskola, Knislinge (fristående)

Välkomna till Färe Montessoriförskola

Förskolan startade i Knislinge 2012. Huvudman är Skolföreningen Växthuset ekonomiska förening, som också driver Färe Montessoriförskola i Broby samt Färe Montessoriskola i Sibbhult. Förskolan erbjuder ett koncept med en liten familjär förskola, montessoripedagogiken samt ”Färe-andan”.  

Förskolan, i lokalen ”Kyrkstugan”, har plats för 30 barn och ligger centralt belägen i Knislinge. Från förskolan är det nära till bussförbindelser, bibliotek, skog och mark, vilket ger möjligheter till att komma iväg och utforskar nya platser i närområdet.

Verksamheten grundar sig på Maria Montessoris pedagogik och filosofi, där tilltron till barnets förmåga är stor. Barnet ses som kompetent med en stor vilja att upptäcka, pröva och lära sig.  Det finns en samvarokänsla och samarbete mellan avdelningarna, personal som arbetar i hela huset, samt gemensamma öppningar och stängningar.

Avdelningen Pärlan för de yngre barnen (1-3 år) är på nedre plan i förskolan. Där är miljön anpassad för de allra minsta med låga bord och stolar samt material som lockar det lilla barnet.
Avdelningen Diamanten för de äldre barnen (3-6 år) är på ovanplanet. Där erbjuds vackert montessorimaterial som stimulerar barnet inom områdena praktiska livet, sinnestränande, kultur, matematik och språk. Förskolans utemiljö är grön och lummig där små nyfikna barn har möjlighet till utforskande. Utevistelsen ses som hälsofrämjande och en stor pedagogisk tillgång. Under årets alla årstider äter barnen mellanmål utomhus. De yngre barnen sover tryggt i vagnar under tak ute i den friska luften.

Förskolan strävar efter öppenhet och positivt bemötande i kontakten med barnen och deras familjer. På Montessoriförskolan börjar hela familjen på förskolan. Personalen på förskolan lyssnar in tankar och behov så inskolningen anpassas efter barnets och familjens bästa.

På förskola arbetar engagerade pedagoger som brinner för sitt uppdrag, förskollärare, montessoripedagoger och barnskötare vars erfarenheter kompletterar varandra. Färe Montessoriförskolas arbete följer Skollagen, Förskolans Läroplan samt Östra Göinge kommuns riktlinjer för förskoleverksamhet vid fristående enheter.

Läs mer om Färe Montessoriförskola

Snabblänkar

E-tjänster förskola

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Blanketter

Allmän förskola

Alla barn mellan 3 och 5 år erbjuds allmän förskola fr o m augusti det år de fyller tre år.

Det är en avgiftsfri pedagogisk verksamhet som bedrivs inom ramen för den ordinarie förskoleverksamheten och omfattar 15 timmar i veckan. Utläggningen av de 15 timmarna sker efter inlämnat schema och i samråd mellan vårdnadshavare och berörd rektor.

Efter vårterminens slut är platsen behovsprövad och därmed inte avgiftsbefriad. För de barn som redan är inskrivna i verksamheten kommer avgiften att reduceras med motsvarande timmar per år.

  • bedrivs på förskolorna och inte inom pedagogisk omsorg
  • man följer grundskolornas läsårstider och bedrivs inte på loven

Maxtaxa och retroaktiv avgiftskontroll

Avgiften beräknas på familjens sammanlagda bruttoinkomst och antal placerade barn i verksamheten. Avgiftsmodellen utgår från regeringsbeslut om maxtaxa.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom förskola lämnat – Retroaktiv avgiftskontroll.

Kontakta oss

Emma Jacobsson
Rektor
tfn 0733-85 21 84
emma.jacobsson@fare.se

Cickie Stiegson
Administratör
tfn 044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

Carola Lindell
Administratör
tfn 044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Besöksadress:
Hässleholmsvägen 3
289 32 Knislinge
tfn 070-934 72 11

Postadress:
Hässleholmsvägen 3
289 32 Knislinge

Öppettider: 06.30-18.30


Hittade du inte vad du sökte?