Vilka ämnen, var någonstans?

Musikskolans finns i Kulturhuset Broby men undervisningen bedrivs till stor del ute på grundskolorna. Av rent logistiska skäl kan inte undervisning i alla ämnen/instrument erbjudas på alla skolor.

Vilka ämnen som erbjuds var framgår av tabellen. *Höstterminen 2022 har musikskolan nedsatt lärarresurs i ämnena fiol och altfiol. Detta medför att undervisning i dessa ämnen tillfälligt inte kan erbjudas på alla skolenheter.

Färe Motessoriskola har gjort en schemateknisk lösning som möjliggör undervisning på plats under vissa förmiddagar. Elever på Färe som bor i Sibbbhult kommer även att kunna spela på Mölleskolan. Färeelever som har fritids på andra skolor, kan också spela under sin fritidstid på resp. skola. Möjligheten att spela under sen eftermiddag eller tidig kväll i Broby finns alltid.

Elever som åker skolskjuts och inte går på fritids, får tyvärr en försämrad tillgänglighet. Musikskolan gör allt vad vi kan för att hitta lösningar. Några kan spela på raster och lunch men ibland är eftermiddag och tidig kväll i Broby det enda alternativet. Distansundervisning via web varvad med undervisning på plats kan vara ett alternativ.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?