Vilka ämnen, var någonstans?

Musikskolans finns i Kulturhuset Broby men undervisningen bedrivs till stor del ute på grundskolorna inkl Färe Montessoriskola. Av logistiska skäl kan inte undervisning i alla ämnen/instrument erbjudas på alla skolor. Vilka ämnen som f.n. erbjuds var framgår av tabellen.

Färe Motessoriskola Elever på Färe kan ofta spela under skoltid på Färe. De som har fritids på andra skolor, kan också spela under sin fritidstid på resp. skola. Möjligheten att spela under sen eftermiddag eller tidig kväll i Broby eller Knislinge finns alltid.

Skoltidsundervisning, elever som åker skolskjuts och inte går på fritids. Elever i Ö Göinge kommuns grundskolor som åker skolskjuts och inte har fritids, har tyvärr en försämrad tillgänglighet. Musikskolan försöker att hitta lösningar. Några kan spela på raster och lunch, men ibland är eftermiddag och tidig kväll i Broby eller Knislinge det enda alternativet. Normen i Ö Göinge kommuns skolor är att inte spela under ordinarie skoltid. Det är formellt möjligt att söka ledigt för att spela under skoltid men det är troligen inte en framkomlig väg på andra skolor än Färe Montessoriskola. Rektor beslutar om ledighet. Fr.o.m. hösten 2022 har Skolverket och Skolinspektionen ändrat sin tolkning av Skollagen och jämställer ledighet för spelande med annan ledighet.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?