Vilka ämnen, var någonstans?

Bild som visar var i kommunen musikskolan erbjuder undervisning i resp. ämne (instrument)Musikskolans finns i Kulturhuset Broby men undervisning bedrivs ute på de flesta skolorna. Av rent logistiska skäl kan inte undervisning i alla ämnen/instrument erbjudas på alla skolor. Då undervisning inte längre kan erbjudas under skoltid (fr.o.m. höstterminen 2020), hinner lärarna inte med lika många skolor som tidigare. I några fall begränsas undervisningen av lokalerna. Detta gäller t.ex. slagverk (trummor), elgitarr och elbas.

Vilka ämnen som erbjuds var framgår av tabellen. Elever som redan tidigare börjat på ett ämne som fr.o.m. höstterminen 2020 inte erbjuds på elevens skola, kommer vi att hantera individuellt med målet att ingen ska tvingas att sluta.

Färe Motessoriskola har gjort en schemateknisk lösning som möjliggör undervisning på plats under vissa förmiddagar. Elever på Färe som bor i Sibbbhult kommer även att kunna spela på Mölleskolan. Färeelever som har fritids på andra skolor, kan också spela under sin fritidstid på resp. skola. Möjligheten att spela under sen eftermiddag eller tidig kväll i Broby finns alltid.

Elever som åker skolskjuts och inte går på fritids, får tyvärr en försämrad tillgänglighet. Musikskolan kommer att göra allt vad vi kan för att hitta lösningar. Några kan spela på raster men ibland är eftermiddag och tidig kväll i Broby det enda alternativet. Distansundervisning via web varvad med undervisning på plats kan vara ett alternativ för vissa instrument som t.ex. gitarr.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?