Vilka ämnen var

Musikskolans finns i Kulturhuset Broby men undervisning bedrivs ute på de flesta skolorna. Av rent logistiska skäl kan inte undervisning i alla ämnen/instrument erbjudas på alla skolor. Då undervisning inte längre kan erbjudas under skoltid (fr.o.m. höstterminen 2020), hinner lärarna inte med lika många skolor som tidigare. I några fall begränsas undervisningen av lokalerna. Detta gäller t.ex. slagverk (trummor), elgitarr och elbas.

Musikskolan kan tyvärr endast undantagsvis erbjuda undervisning på Färe Motessoriskola fr.o.m. höstterminen 2020. Färe har inte eget fritids och de flesta eleverna lämnar skolan direkt efter skoldagens slut. För musikskolan återstår då bara lunchrasten och det blir för begränsande. Elever på Färe som bor i Sibbbhult kommer att kunna spela på Mölleskolan. Färeelever som har fritids på andra skolor, kan spela under sin fritidstid på resp. skola. Möjligheten att spela under sen eftermiddag eller tidig kväll i Broby finns alltid.

Elever som åker skolskjuts och inte går på fritids, får tyvärr en försämrad tillgänglighet. Musikskolan kommer att göra allt vad vi kan för att hitta lösningar. Några kan spela på raster men ibland är eftermiddag och tidig kväll i Broby det enda alternativet. Distansundervisning varvad med undervisning på plats kan vara ett alternativ på vissa instrument som t.ex. gitarr.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?