Vilka ämnen, var någonstans?

Musikskolans finns i Kulturhuset Broby men undervisningen bedrivs till stor del ute på grundskolorna. Av rent logistiska skäl kan inte undervisning i alla ämnen/instrument erbjudas på alla skolor.

Vilka ämnen som f.n. erbjuds var framgår av tabellen. Vissa förändringar kommer att ske inför kommande läsår 24/25 då Mölleskolans i Sibbhult läggs ner. Musikskolan planerar att fortsatt bedriva viss undervisning en eftermiddag per vecka i GUC lokaler (Sibbhult) under kommande läsår. Vilka ämnen som kommer att kunna erbjudas är ännu inte bestämt.

Färe Motessoriskola Elever på Färe kan ofta spela under skoltid på Färe. De som har fritids på andra skolor, kan också spela under sin fritidstid på resp. skola. Möjligheten att spela under sen eftermiddag eller tidig kväll i Broby eller Knislinge finns alltid.

Vita skolan Knislinge  Elever på Vita kan spela på närliggande Snapphaneskolan. Ibland är skoltidsundervisning det bästa alternativet då många åker skolskjuts. Se nedan angående skoltidsundervisning.

Skoltidsundervisning, elever som åker skolskjuts och inte går på fritids. Elever i Ö Göinge kommuns grundskolor som åker skolskjuts och inte har fritids, har tyvärr en sämre tillgänglighet. Musikskolan försöker att hitta lösningar. Några kan spela på raster och lunch men ibland är eftermiddag och tidig kväll i Broby eller Knislinge det enda alternativet. Normen i Ö Göinge kommuns skolor är att inte spela under ordinarie skoltid. Det är dock möjligt att söka ledigt för att spela under skoltid. Beslutet är alltid rektors oberoende av norm. Fr.o.m. hösten 2022 är det åter möjligt att få ledigt för att spela då Skolverket och Skolinspektionen ändrat sin tidigare tolkning av Skollagen.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?