Skolresan 2030

Målbild 2030

Hos oss i Östra Göinge är det viktigt att lyckas i skolan. Målet är att vi 2030 ska ha ett genomsnittligt meritvärde på 230 poäng hos åk 9.

För att nå dessa mål har politik och förvaltning satt upp tre prioriterade områden:

  • Framtidsdrömmar Att i tidigt skede informera och motivera ungdomar till vidare utbildning och/eller arbete
  • Läsning Att barn ska öka på sin läskunnighet redan i tidigare åldrar
  • Trygg och säker skola Förebygga otrygghet och erbjuda en tillgänglig studiemiljö för alla

Målbild 2023

För att kunna nå dessa resultat måste vi sätta delmål. För att delmålen ska nås till 2023 har följande prioriteringar gjorts:

  • Vi ska hitta icke läskunniga elever tidigt (åk1)
  • Vi ska öka närvaron av alla elever i alla årskurser
  • Det ska vara ordning och reda i skolan och i klassrummen
  • Vi ska ha en skola som stimulerar elevers drömmar och motivation för lärande.

Sidan uppdateras längs resans gång.Hittade du inte vad du sökte?