Kviingeskolan blir certifierad Generation Pep-skola

Under två års tid har initiativtagarna Johanna Månsson och Karin Persson jobbat tillsammans med rektor, kollegie och elever på Kviingeskolan för att förbättra elevernas rörelse- och matvanor. Detta genom att göra rörelse och korrekta matvanor till en naturlig del av skoldagen.

Ett exempel är att alla klasser har en rörelselåda där de har aktiviteter de gör tillsammans innan under eller efter lektionen för att inte bara behöva sitta stilla vid en skolbänk. – Vi ser att elever som rör sig mer och äter bättre presterar bättre i skolan, säger Johanna Månsson, idrottlärare.

– Ett annat exempel är att nu innan de nationella proven ska alla elever äta och röra sig gemensamt för att bygga upp energi innan ett långt och krävande prov, säger Karin Persson.

På skolan finns det också ledstjärnor bland eleverna som anordnar sportaktiviteter för sina kamrater under rasterna.

Casper Hafström är en av ledstjärnorna och han brukar anordna olika sporter eller hinderbana på rasterna. – Vem som helst får vara med om de vill, berättar Casper.

Även efter skoltid erbjuds det aktiviteter genom det nystartaade SKOL-IF. Greta Gustafsson har precis genomfört en multibollturnering där elever från åk 1 till 4 får delta. Allt är frivilligt och efter skoltid.

PEP-flaggan vajjar stolt över Kviingeskolan i Hanaskog

Att bli en certifierad Generation Pep-skola innebär att skolan måste göra handlingsplaner som granskas och bedöms av Generation PEP. När det är godkända blir skolan certifierad.

– Detta är en jättestor satsning som vi är väldigt stolta över, säger Ann-Sofie Jönsson, rektor på Kviingeskolan.

2022 var Kviingeskolan i topp tio de bästa PEP-skolorna i hela Sverige.

Läs mer om Generation Pep HÄR


Hittade du inte vad du sökte?