Medling

Medling är ett frivilligt möte mellan en ung person som begått ett brott och den som drabbats av brottet.

Mötet sker tillsammans med en neutral, utbildad medlare och ger en möjlighet för parterna att prata om vad som hänt. De inblandade kan med medlarens hjälp ingå överenskommelse om till exempel gottgörelse eller om hur man ska bete sig mot varandra i framtiden.

Vad är en medlare?

En medlare är en person som gått en särskild utbildning för att genomföra medlingar. Medlaren ska vara opartisk och se till samtliga inblandades intressen.

Vad innebär medling för dig som blivit utsatt för brott?

Vid en medling kan du berätta för gärningsmannen hur du har upplevt brottet och vilka konsekvenser det har fått. Du har också möjlighet att ställa frågor till honom eller henne.

Vad innebär medling för dig som begått brott?

Genom att ställa upp på en medling visar du att du tar ansvar för det du gjort och att det finns en vilja att ställa saker och ting till rätta.

Kontakt

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen
Marie Holmström
044-775 63 78


Hittade du inte vad du sökte?