Öppenvården

Vi finns till för barn, ungdomar och vuxna i Östra Göinge kommun. Du kan ta kontakt med oss direkt för vägledning och motiverande samtal. Det är kostnadsfritt att besöka Öppenvården och du kan vara anonym. Vi för ingen dokumentation och registrerar inte ditt besök.

Öppenvården erbjuder motiverande, stöd- eller rådgivningssamtal för familjer men även enskilt till barn, ungdomar och vuxna.

Föräldragrupper

Vi erbjuder löpande föräldragrupper och anmälan till föräldragruppen kan göras här.

Anhöriggrupper (Beroende)

Har du en nära anhörig eller vän som missbrukar exempelvis alkohol, droger eller spel om pengar erbjuder Öppenvården anhöriggrupper för dig. Träffarna är kostnadsfria och anmälan görs här.

Gruppverksamhet (Beroende)

Det erbjuds även samtalsbehandling i grupp och färdighetsträning för dig som nyligen befunnit dig i ett aktivt missbruk. Vi utgår alltid från dina erfarenheter, din förmåga och din kompetens. Vänligen anmäl ditt intresse här.

Du kan även anmäla ditt intresse för någon av ovanstående grupper genom kontakt med behandlare på Öppenvården.

Kontakta Öppenvården

Telefon: 044-775 63 15

Epost: oppenvarden@ostragoinge.se

Besöksadress

Snapphanegatan1, 289 92 Broby (intill vårdcentralens lokaler)

Fältverksamhet Östra Göinge kommun

Fältarna arbetar uppsökande, förebyggande och motiverande bland ungdomar mellan 10–25 år i hela Östra Göinge Kommun.

Till fältarna kan alla ungdomar, barn eller vuxna som är oroliga för något, vända sig. Att ha någon som lyssnar och som man kan prata med är viktigt. Fältarna kan också lotsa dig vidare så att du får den hjälp och kontakt som passar just dig. Fältarna jobbar uppsökande och möter ungdomar i den miljön de befinner sig i, på skolan, fritidsgårdar och ute på byn både under dagtid och kvällstid. Fältarna har även program i normer och värderingar ”spela roll” och om alkohol, narkotika, doping, tobak och spel ”ANDTS”.

  • Samtal och stöd av fältare
  • Motiverande samtal
  • Haschavvänjningssamtal
  • Krissamtal om du upplevt eller bevittnat våld
  • Skolprogrammet Spela roll om normer och värderingar för åk 5 och åk 7

TIPSA fältarna

Om du har ett tips eller misstankar om något våra fältare ska vara lite mer uppmärksamma på? Då kan du maila in till oppenvarden@ostragoinge.se

Följ gärna våra fältassistenter på FACEBOOK

Följ gärna våra fältassistenter på INSTAGRAMLäs mer

Hittade du inte vad du sökte?