Öppenvården

Vi finns till för barn, ungdomar och vuxna i Östra Göinge kommun. Du kan ta kontakt med oss direkt för vägledning och motiverande samtal. Det är kostnadsfritt att besöka Öppenvården och du kan vara anonym. Vi för ingen dokumentation och registrerar inte ditt besök.

Öppenvården erbjuder motiverande, stöd- eller rådgivningssamtal för familjer men även enskilt till barn, ungdomar och vuxna.

Föräldragrupper

Vi erbjuder löpande föräldragrupper och anmälan till föräldragruppen kan göras här.

Anhöriggrupper (missbruk)

Har du en nära anhörig eller vän som missbrukar exempelvis alkohol, droger eller spel om pengar erbjuder Öppenvården anhöriggrupper för dig. Träffarna är kostnadsfria och anmälan görs här.

Gruppverksamhet (Missbruk)

Det erbjuds även samtalsbehandling i grupp och färdighetsträning för dig som nyligen befunnit dig i ett aktivt missbruk. Vi utgår alltid från dina erfarenheter, din förmåga och din kompetens. Vänligen anmäl ditt intresse här.

Du kan även anmäla ditt intresse för någon av ovanstående grupper genom kontakt med behandlare på Öppenvården.

Kontakta Öppenvården

Vuxenbehandlare

Annika Nilsson
044-775 63 70
annika.nilsson@ostragoinge.se

Malin Bergstrand
044-775 60 39
malin.bergstrand@ostragoinge.se

Behandlingspedagog

Stefan Forslund-Bolin
044-775 60 56
stefan.forslund-bolin@ostragoinge.se

Familjebehandlare

Suzette Persson
044-775 61 75
suzette.persson@ostragoinge.se

Benjamin Regnér
044-775 65 28
benjamin.regner@ostragoinge.se

Malin Rosén
044-775 60 35
malin.rosen@ostragoinge.se

samordnare, familjens hus knislinge

Lena Nilsson
044-775 65 27
lena.nilsson@ostragoinge.se

Fältassistenter

Agron Kuci
044-775 61 82
agron.kuci@ostragoinge.se

Ellinor Ramming (Föräldraledig)
044-775 62 71
ellinor.ramming@ostragoinge.se

Enhetschef

Marie Holmström
044-775 63 78
marie.holmstrom@ostragoinge.se

Besöksadress

Snapphanegatan1, 289 92 Broby (intill vårdcentralens lokaler)

Fältverksamhet Östra Göinge kommun

Fältassistenten arbetar uppsökande, förebyggande och motiverande bland ungdomar i mellan-, högstadie- och gymnasieåldern i hela Östra Göinge Kommun.

Vårt förebyggande arbete har framförallt fokus på Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak samt det Vålds och Brottsförebyggande arbetet.

Till fältassistenten kan alla ungdomar, barn eller vuxna som är oroliga för något, vända sig. Att ha någon som lyssnar och som man kan prata med är viktigt, fältassistenten kan också lotsa dig vidare så att du får den hjälp och kontakt som passar just dig. Fältassistenten finns på, och samarbetar med skolorna, fritidsgårdarna och i andra miljöer där det finns ungdomar, företrädesvis vardagar, men även på kvällar och helger. Fältassistenterna har också ett nära samarbete med Maria Skåne NO.

Fältassistenten har tystnadsplikt, vilket innebär att information inte får föras vidare utan tillåtelse. Lagen säger dock att om det kommer fram uppgifter som är av allvarlig karaktär, gäller orosanmälan till socialtjänsten enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen.

I fältassistentens uppgifter ingår följande:

  • Förebyggande, hälsofrämjande och uppsökande arbete i ungdomsmiljöer
  • Samverkan med olika aktörer såsom kommunens samtliga skolor, fritidsgårdarna, fryshuset, polisen, föreningar, Nattvandring samt övrig socialtjänst
  • Insatser på efterfrågan, till exempel i skolan eller hos föreningar i form av strukturerade program med olika teman såsom kamratskap, våld, alkohol/droger, livsval
  • Deltar på föräldramöten
  • Råd- och stödsamtal till ungdomar, vårdnadshavare och andra betydelsefulla personer, till exempel gällande alkohol/droger, kriminalitet, psykisk ohälsa, livsval

Länk till Instragramkontot faltareostragoinge.

Följ gärna våra fältassistenter på InstagramLäs mer

Hittade du inte vad du sökte?