Telefonnummer i akuta lägen

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver hjälp.

Akut

112

Hit ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Akut Psykiatrisk hjälp

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

  • Psykiatrisk mottagning, Kristianstad Dagtid 020 – 51 20 20
  • Akutavdelningen, Malmö Dygnet runt 040-33 17 11

Ej akut

114 14
Polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Du kan ringa hit var du än befinner dig i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet.
Är du utomlands och vill ringa polisen, ringer du 0046-77-114 14.

Sjukvårdsrådgivningen 1177
Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialjour 040-676 90 58
När socialkontoret är stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du vända dig till socialjouren. Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger.

Telefonnummer för dig som är barn eller ungdom

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111
Till BRIS kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

UMO – din ungdomsmottagning på nätet
Ibland har man saker man funderar på eller är orolig över och behöver hjälp med. Det kan till exempel vara något med kroppen, något hemma eller i skolan. Då kan man bland annat få hjälp genom att gå in på UMO – ungdomsmottagningen på nätet. Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Jourhavande kompis
Alla barn och unga, oavsett bakgrund, har rätt att bli behandlade med respekt och få komma till tals. Du har rätt att bli lyssnad på om du vill prata om det som är viktigt för dig. Därför finns Jourhavande kompis till för dig! För att komma i kontakt med jourhavande kompis gå in på Jourhavande kompis

BARN- OCH UNGDOMSLINJEN PÅ INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG (IVO)
Inspektionen för vård och omsorg, IVO är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till Ivos  Barn- och ungdomslinje för att:

  • Fråga om sina rättigheter
  • Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården

Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med oss. Mer information finns på ivo.se

Telefonnummer för dig som vuxen

BRIS Vuxentelefon – om barn 077-150 50 50
BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19
Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

VÄLJ ATT SLUTA 020-555 666
Telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar. Välj att sluta är en hjälplinje för dig som vill förändra ett våldsamt beteende. Du kan vara anonym när du ringer. Mer information finns på valjattsluta.se


Hittade du inte vad du sökte?