Våld i nära relationer

Siluett av gående kvinna. Foto.

Hot och våld i familjer, inte minst våld mot kvinnor och flickor, är ett växande problem idag. Det förekommer inom alla socialgrupper, kulturer och religioner.

 

Det är aldrig för sent att ta sig ur ett nedbrytande förhållande!

Om du inte orkar på egen hand så finns det hjälp att få.

 

 

Vi inom socialtjänsten kan erbjuda dig:

 

Kontakta socialtjänsten
044-775 60 00
måndag-fredag kl. 8.00-16.30

Övrig tid kontakta sociala jouren, tel 044-775 78 78
I en akutsituation, ring 112

Den 4 februari 2019 startade ”VÄLJ ATT SLUTA – telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar”.
Det är en telefonlinje som vänder sig till vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relation, se http://valjattsluta.se/.


Siluett av gående kvinna. Foto.

 

 


Hittade du inte vad du sökte?