Våld i nära relationer

Klicka här om du behöver lämna sidan fort
Siluett av gående kvinna. Foto.

Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. En våldsam relation kan vara svår att ta sig ur. Om du inte kan ta dig ur våldet på egen hand finns det hjälp att få. Det finns stöd att få, både för dig som är utsatt och för dig som riskerar att utsätta de du håller av.

Kanske är du orolig för en vän, granne eller någon annan i din omgivning som far illa? Kanske är du själv utsatt.

Kontakt med socialtjänsten kostar inget. Du kan vara anonym när du söker råd.

Våld, hot och kränkningar

Det kan handla om att någon:

 • kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig
 • knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt
 • kontrollerar och begränsar dig, eller tvingar dig göra saker du inte vill, kontrollerar din mobiltelefon
 • tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil
 • tvingar dig till något sexuellt eller tvingar dig att sälja sexuella tjänster
 • tar kontrollen över din ekonomi, skuldsätter dig, kontrollerar ditt bankkort
 • vill tvinga dig att gifta dig med någon som du inte vill gifta dig med
 • begränsar ditt livsutrymme, till exempel hur du klär dig, vilka vänner du har, vilken utbildning du vill gå eller vilken religion du eventuellt vill bekänna dig till
 • begränsar vad du får säga och tycka

Ung och utsatt för våld

Prata med någon vuxen som du litar på. Du behöver inte berätta allt som är svårt för dig, börja med att berätta om något. Om du pratar med någon vuxen på skolan så vet de vem som kan hjälpa både dig och din familj. Det är aldrig okej att vara med om våld eller att se någon annan utsättas för våld. Det finns hjälp att få.

Du kan också ringa och prata med någon på BRIS (Barnens rätt i samhället), du behöver inte berätta vem du är när du ringer dit. Det syns inte på telefonräkningen att du ringt. Om du ringer från din mobil, kom ihåg att radera numret från samtalslistan.

BRIS – Barnens rätt i samhället

Jag vill veta.se – För barns rättigheter vid brott

Du kan ringa till socialtjänsten, vi pratar då med dig och sedan med dina föräldrar. Om du är över 15 år kan du själv ansöka om hjälp från socialtjänsten och få stöd även om dina föräldrar inte tycker som du.


Socialtjänsten kan erbjuda dig

 • rådgivning
 • stöd och uppbackning för att du ska kunna förändra din situation
 • praktisk hjälp i en akut situation
 • skydd
 • ekonomiskt bistånd

Kontakta socialtjänsten 044-775 60 00 helgfri måndag-torsdag kl. 8.00-16.30, fredagar 8:00-15:00
När du ringer kommer du till kommunens växel, be att få prata med en handläggare på socialtjänsten gällande våld.

Direktnummer till handläggare:

Amanda Bohlin
Telefon: 044-775 60 26

Catarina Persson
Telefon: 044-775 60 31

Helena Zaar
Telefon: 044-775 64 50

Övrig tid kontakta sociala jouren 040-676 90 58.

I en akut situation ring 112

Viktiga telefonnummer

Akutmottagningen CSK Kristianstad
Telefon: 044-309 10 00

Akutmottagning vuxenpsykiatri Kristianstad
Telefon: 044-309 21 38

Polis, inte akut situation
Telefon: 114 14

Polis och sjukvård, akut situation
Telefon: 112

Sociala jouren
Telefon: 040-676 90 58 (efter kontorstid)


Siluett av gående kvinna. Foto.


Hittade du inte vad du sökte?