Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Här hittar du information om och villkor för parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd.

Ansökan om parkeringstillstånd

Så ansöker du

Du kan ansöka om parkeringstillstånd genom att fylla i en blankett och skicka till oss.
Ladda ned blankett för ansökan om parkeringstillstånd. Ansökningsblanketten kan också hämtas från kundtjänst i kommunhuset.

Följande behöver du bifoga till din ansökan:

  • Ett aktuellt läkarintyg som är högst 3 månader gammalt.
  • Ett nytaget foto (passfotoformat).
  • Egenhändig namnteckning.

Observera att ett läkarintyg inte innebär att parkeringstillstånd för rörelsehindrade är garanterat.

Förnya tillståndet

När tillståndet är på väg att gå ut är det dags att ansöka om förnyat tillstånd. Det är alltså inte så att tillståndet automatiskt förlängs, och att man tidigare fått parkeringstillstånd innebär inte att man automatiskt beviljas ett nytt. Ansökan behandlas precis som en vanlig ansökan.

  •  Skicka in ansökan och läkarintyg.

Ansökningar skickas eller lämnas till:

Östra Göinge kommun
Kundtjänst
Box 66
289 03 Broby

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt cirka 6 veckor. Under sommaren, det vill säga juni, juli och augusti, får du räkna med längre handläggningstid än vanligt.

Alla beslut fattas av kommunens handläggare. Kommunens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Användning

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån. Notera att parkeringstillstånd är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera där det är förbud att stanna/parkera och inte heller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag. Exempel på dessa platser är vändplats, lastzon samt parkeringsplats för taxi, buss och lastbil.

Parkeringstillstånd gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer den 4 juni 1998. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen.
Läs mer om vilka regler som gäller inom EU.

 

Övrigt

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas, varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Observera att parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren.

Information om behandling av personuppgifter

Östra Göinge kommun är mån om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna handlägga ärendet som rör parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna uppfylla de krav som finns i lagstiftningen inom området.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i det här fallet myndighetsutövning.

På vår webbplats finns mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter samt kontaktuppgifter vid klagomål som rör personuppgiftsbehandling.

Kontakta kundtjänst:
044-775 60 00


Hittade du inte vad du sökte?