Verkställighet SoL/LSS

I verkställighetshandboken finns de rutiner samlade som personal inom Hälsa och omsorg använder som stöd i sitt arbete.

Avvikelser, Lex Sarah

Dokumentation, dokumenthantering

Förebyggande

Hemtjänst

Höga temperaturer

LSS

Oväntade dödsfall

Privata medel

Sekretess

Rutin

 

Skyddade personuppgifter

Socialpsykiatri

Rutiner

Bilagor

 

Ställföreträdare

Suicidrisk

Rutiner

 

Särskilt boende

Rutiner

 

Blanketter

 

Trygghetslarm

Verksamhetssystem


 

 

Hittade du inte vad du sökte?