Verkställighet SoL/LSS

I verkställighetshandboken finns de rutiner samlade som personal inom Hälsa och omsorg använder som stöd i sitt arbete.

Sidan håller på att uppdateras.

 

Arbetsmiljö

Rutiner

 

Arbetstekniska hjälpmedel

Rutiner

 

Avvikelser, Lex Sarah

Dagvård

Rutiner

 

Dokumentation, dokumenthantering

Förebyggande

Rutiner

 

Hemtjänst

Rutiner

 

Hygien

Rutiner

 • Arbetskläder

 

Höga temperaturer

LSS

Oväntade dödsfall

Samverkan

Rutiner

 

Socialpsykiatri

Rutiner

 • Kontaktmannaskap

 

Särskilt boende

Rutiner

 • Akutlyft
 • Besöksrutin
 • Brandlarm
 • In- och utflyttning
 • Kontaktmannens uppgifter
 • Ledsagning
 • Nattfasta
 • Nyckelhantering
 • Person som avviker från boendet
 • Privata medel
 • Teammöte

 

Trygghetslarm

Verksamhetssystem

Vård i livets slutskede

Rutiner

 

Vägledning

Rutiner

 • Gåvor

 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?