Verkställighet SoL/LSS

I verkställighetshandboken finns de rutiner samlade som personal inom Hälsa och omsorg använder som stöd i sitt arbete.

Sidan håller på att uppdateras.

 

Arbetsmiljö

Rutiner

 

Arbetstekniska hjälpmedel

Rutiner

Avvikelser, Lex Sarah

Dagvård

Rutiner

 

Dokumentation, dokumenthantering

Rutiner

 

Förebyggande

Rutiner

 

Hemtjänst

Rutiner

 

Hygien

LSS

Rutiner

 

Oväntade dödsfall

Rutiner

Samverkan

Rutiner

 

Socialpsykiatri

Rutiner

 • Kontaktmannaskap

 

Särskilt boende

Rutiner

 • Akutlyft
 • Besöksrutin
 • Brandlarm
 • In- och utflyttning
 • Ledsagning
 • Nattfasta
 • Nyckelhantering
 • Person som avviker från boendet
 • Privata medel
 • Teammöte

 

Trygghetslarm

Rutiner

 • Rutin för sms-larm
 • Rutin för trygghetslarm
 • Rutin när kund inte kan larma själv

 

Vård i livets slutskede

Rutiner

 

Vägledning

Rutiner

 • Gåvor

 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?