Verkställighet SoL/LSS

I verkställighetshandboken finns de rutiner samlade som personal inom Hälsa och omsorg använder som stöd i sitt arbete.

Sidan håller på att uppdateras.

 

Arbetsmiljö

Rutiner

 

Arbetstekniska hjälpmedel

Rutiner

 

Avvikelser, Lex Sarah

Dagvård

Rutiner

 

Dokumentation, dokumenthantering

Förebyggande

Rutiner

 

Hemtjänst

Rutiner

 

Hygien

Rutiner

  • Arbetskläder

 

Höga temperaturer

LSS

Oväntade dödsfall

Samverkan

Rutiner

 

Skyddade personuppgifter

Socialpsykiatri

Rutiner

 

Suicidrisk

Rutiner

 

Särskilt boende

Rutiner

Blanketter

 

Trygghetslarm

Verksamhetssystem

Vård i livets slutskede

Rutiner

 

Vägledning

Rutiner

  • Gåvor

 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?