Verkställighet SoL/LSS

I verkställighetshandboken finns de rutiner samlade som personal inom Hälsa och omsorg använder som stöd i sitt arbete.

Avvikelser, Lex Sarah

Dokumentation, dokumenthantering

Förebyggande

Hemtjänst

Höga temperaturer

LSS

Oväntade dödsfall

Patient/kunds delaktighet

Rutiner

 

Checklistor

 

Privata medel

Samverkan

Sekretess

Rutin

 

Skyddade personuppgifter

Socialpsykiatri

Rutiner

Bilagor

 

Ställföreträdare

Suicidrisk

Rutiner

 

Särskilt boende

Trygghetslarm

Verksamhetssystem


 

 

Hittade du inte vad du sökte?