Matdistribution

Matlåda med tillbehör

Matlåda med tillbehör

Matdistribution är en färdiglagad huvudmåltid som levereras från Lindgårdens tillagningskök direkt hem till dig av hemtjänstpersonalen.

Måltiden består av huvudrätt och en dessert. Du kan välja om du vill ha måltiderna med eller utan dessert. Du kan också välja mellan två olika huvudrätter varje dag.  Behöver du särskild kost finns det möjlighet att få det. Mer information om matdistribution kan läsas i vår folder längst ned på sidan.

Vem kan få matdistribution?
Om du på grund av nedsatt funktionsförmåga inte själv kan tillaga ditt huvudmål eller få behovet tillgodosett på annat sätt kan du få matdistribution. Ditt behov måste dock omfatta minst tre dagar per vecka.

Vad kostar det?
Läs mer här om taxor och avgifter.

Om du har låga inkomster kan du få din distributionsavgift reducerad. För beräkning av reducering behöver uppgifter om ekonomi lämnas till kommunen. Du får sedan ett beslut om din avgift. Beslutet kan överklagas.

Hur ansöker du om matdistribution?
Du själv eller din företrädare ansöker om matdistribution hos biståndshandläggaren. Handläggaren utreder och beslutar om du har rätt till matdistribution. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Beslutet följs upp och omprövas vid ändrade förhållanden.

Får du avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Läs mer om hur du överklagar här.

Förenklad biståndshandläggning
Du som har behov av matdistribution, är över 80 år och bosatt i Östra Göinge kommun, kan ansöka om förenklad biståndshandläggning, förutsatt att du inte redan har andra insatser.

Det innebär att du kan få ett direkt besked vid telefonkontakt med handläggaren.

Kontakta biståndshandläggaren i ditt område

 


Matlåda med tillbehör

Matlåda med tillbehör


Hittade du inte vad du sökte?