Vår mat

I Östra Göinge kommun strävar vi efter att måltiden ska skapa matglädje och gemenskap och bidra till att ge livskvalitet och ett gott liv. För att väcka matlust, skapa delaktighet och nyfikenhet ska maten tillagas så nära gästen som möjligt.

I Östra Göinge kommun arbetar vi aktivt med att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Därför vill vi att den mat som serveras, i så stor utsträckning som möjligt ska vara producerat i Sverige. Denna mat är mer klimatsmart, har producerats med låg antibiotikaanvändning och bidrar även till den biologiska mångfalden. Värden som är viktiga för Östra Göinge kommun.

Ekologiskt

All mjölk samt bananer som köps in till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg är ekologiskt. Målet för år 2024 är att 34% av livsmedelsinköpen är ekologiska.

Leverantörer

Exempel på leverantörer av livsmedel

Äpple ien låda

Äpple i en låda

  • Menigo (djupfryst, torrvaror och kylvaror)
  • NEM (mejeri, grönsaker och frukt)
  • Charkett (chark, färskt kött)
  • Hanssons fisk (färsk fisk)
  • Urshultsbagarn (bröd och kakor)

 


Hittade du inte vad du sökte?