Mat och miljö

Grönsaksland

Grönsaksland

Måltidsenheten arbetar för att öka andelen miljövänliga och klimatsmarta råvaror i maträtterna som tillagas och serveras i kommunens verksamheter inom skola, förskola och äldreomsorg.

 

Matsvinn

Måltidsenheten i Östra Göinge kommun har under många år arbetat för att på olika sätt minska matsvinnet och på så sätt belasta miljön mindre. Stickprovsmätningar görs av t ex tallrikssvinn på förskolorna och på skolorna men vi mäter också serveringssvinn. Vårt budskap till matgästerna är att det är bättre att ta två små portioner än att ta för mycket mat från början och tvingas kasta en del av maten.

De första mätningsstudierna startade för över tio är sedan (2007). Det är viktigt att arbeta långsiktigt och samverka för att nå bra resultat med minskat matsvinn som följd. Genom samverkan med matgäster, personal, verksamhetsansvariga m fl når vi bästa resultatet.

Ekologiskt

Kommunens inriktning är att följa de nationella målen gällande ekologiska livsmedel och det innebär att minst 25 procent av livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiska.

Vid starten år 2009 låg andelen ekologiska livsmedel på knappt 2%, därefter har vi stegvis ökat detta år till år och resultatet för år 2020 blev 32%. Målet för år 2024 är att 34% av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska. Inga extra anslag har givits för inköp av ekologiska livsmedel så det krävs lagom portioner av både tålamod, fantasi och samarbete för att kunna uppnå målen och öka andelen ekologiskt.

Klimatsmart

Parallellt med målet gällande ekologiska livsmedel har måltidsenheten försökt styra om matsedel och produktion till ett mer klimatsmart och säsongsanpassat tänkande. Den största klimatsmarta insatsen man kan göra är att minska på matsvinnet och därför mäts detta regelbundet i både kök och servering.

Säsongsanpassning innebär att vissa grönsaker/frukter, t ex tomat, paprika, gurka mm endast återfinns på salladsbuffén under de tider på året då grönsakerna skördas i vår närhet och då är mer näringsrika och prisvärda. Under andra delar av året kan tomat, paprika mm finnas med som dekorationsgrönsaker, men inte i större volymer. Nordiska basgrönsaker/frukt som morötter, kålrot, vitkål, rödkål, äpple mm finns på buffén året om.

Vad är klimatsmarta livsmedel

Klimatsmarta livsmedel är sådana livsmedel som har en låg miljöbelastning under hela sin livscykel. Vegetabilier är mer klimatsmarta än animaliska produkter eftersom det vid uppfödning av djur krävs vegetabilier som foder. Därför bör vi minska andelen kött i vår kost och ersätta detta mer t ex baljväxter som innehåller det protein vi behöver. Vid exempelvis risodling åtgår stora vattenmängder och växthusgaser bildas, därför är det mer klimatsmart att äta potatis, pasta, bulgur än ris.

 • Vegetabilier är mer klimatsmarta än animalier
 • Fågel och fisk är mer klimatsmart än t ex gris och nöt
 • Potatis och pasta är mer klimatsmart än t ex ris
 • Frilandsodlade tomater från t ex Spanien är mer klimatsmarta än växthusodlade tomater, särskilt om växthuset värmts upp med fossila bränslen
 • Skalpotatis är mer klimatsmart än skalad potatis (dessutom godare och mer näringsrik)

Närproducerat / lokalt producerat

Det finns ingen nationell definition för närproducerade livsmedel vilket försvårar bedömningen av detta ur miljöperspektiv. Enbart för att en råvara är lokalt producerad innebär det inte automatiskt att belastningen på miljön är lägre. Däremot borgar en lokal produktion för en säkrare livsmedelsförsörjning och kanske även en större möjlighet att följa upp de högt ställda kraven på kvalitet. Svensk livsmedelsproduktion håller hög standard internationellt och av detta skäl har vi en hög andel av t ex svenskproducerat kött i vår tillagning. Vid upphandling av livsmedel lyder vi under Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Hur vi fortsätter med miljöarbetet under 2021

 • Fortsatt arbete för att mäta och hålla nere matsvinn
 • Fortsatt uppföljning av andel ekologiska inköp
 • Enbart servera MSC-märkt fisk (gäller ej lax fn, finns enbart odlad)
 • Hög andel egentillagade maträtter där vi själva kan styra innehållet
 • Fler vegetariska maträtter som både uppskattas, är bra för miljön och hälsan.
 • Ser över transportkedjan
 • Arbetar med måltidsmiljön i syfte att maten hamnar i magen istället för att bli svinn.

Grönsaksland

Grönsaksland


Hittade du inte vad du sökte?