Måltider i förskolan

Bröd och grönsaksstavar

Bröd och grönsaksstavar

Förskolan har goda möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor. Genom att se måltiden som en helhet i det pedagogiska arbetet vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att sätta samman en hälsosam måltid som främjar den framtida hälsan.

Måltiderna inom förskolan planeras enligt Nordiska Närings Rekommendationer (NNR) och Livsmedelsverkets råd om bra måltider i förskolan. Energi- och näring fördelas enligt följande: Frukost 20-25% Lunch 30-35% Mellanmål 15% Tillsammans ger förskolans måltider cirka 65-70% av barnets dagsbehov. Middagsmålet och kanske även ett mellanmål serveras hemma och fyller då resten av dagsbehovet. Middagsmålet på kvällen ska således innehålla lika mycket näring och energi som lunchen för att barnets dagsbehov ska kunna tillgodoses.

Tillagning

Lunchen till de flesta förskolor, delar eller komplett, tillagas vid de större köken i kommunen. I vissa förskolor tar kockar emot lunchen i gemensamt kök och i andra förskolor tas komplett lunch emot direkt på förskolans avdelning.

Frukost och mellanmål tillreds i förekommande fall av kockarna i det gemensamma köket på förskolan, eller tillreds det direkt på förskolans avdelning.

Matsedel

Vid planering av matsedeln till förskolor och skolor finns det viktiga parametrar att ta hänsyn till. Exempel på dessa är skollagen, styrdokument, rekommendationer, samverkan med elever/barn, näringsaspekt, miljöaspekt, kostnadsaspekt och logistik i kök. Längst ned på sidan finns mer information kring vad som styr matsedelsplaneringen.

Matsedeln planeras centralt och består av både traditionellt svensk husmanskost och maträtter med influenser från andra delar av världen.

Specialkost

I förskolan kan man få anpassad kost eller anpassad matsedel vid medicinska skäl.

Vegetarisk kost räknas inte som specialkost. Vill du vara säker på att ditt barn alltid får vegetarisk kost kan du prata med förskolans kökspersonal så noterar vi detta.

Livsmedelsval och miljö

I Östra Göinge kommun värnar vi om vår miljö och vill bidra till en hållbar utveckling. Därför har vi som mål att till måltiderna i första hand välja livsmedel som är klimatsmarta, säsongsanpassade samt ekologiskt och etiskt producerade. Valet av råvaror ska också präglas av god djurhållning och ett bevarande av den biologiska mångfalden. Målet är att andelen ekologiska livsmedel ska vara lägst 34% år 2024. Ekologisk lättmjölk serveras på samtliga förskolor. De flesta fiskrätterna som serveras är baserade på MSC-märkt fisk (motsvarigheten till ekologiskt till havs). För att minska miljöbelastningen arbetar vi även aktivt med att mäta och försöka minska matsvinnet.

MÅLTIDSråd

På varje förskola finns ett lokalt måltidsråd som träffas minst två gånger per år. Kocken på respektive förskola ansvarar för att kalla till detta. Syftet med måltidsråden är att lyfta frågor som rör måltiderna. Det kan exempelvis beröra serveringstider, måltidsmiljö och önskemål om maträtter.

Pedagogiska måltider

Vuxna som jobbar i förskolan kan äta pedagogiskt tillsammans med barnen på ”sin” förskola. Förskolechef beslutar om detta. Syftet med en pedagogisk måltid är att vara en god förebild tillsammans med barnen i måltidssituationer. De pedagogiska måltiderna ingår som en del i det pedagogiska arbetet på förskolan och är därför fria för personalen.

Möjlighet att smaka dina barns mat i förskolan

Du som är förälder/vårdnadshavare har möjlighet att äta en lunch i förskolan tillsammans med ditt barn.
Gratiskupong finns här och kan utnyttjas en gång per år och barn. Lämna kupongen ifylld till förskolepersonalen/kökspersonalen. Välkommen!


Bröd och grönsaksstavar

Bröd och grönsaksstavar


Hittade du inte vad du sökte?