Måltidsstrategi Den goda måltiden

Inledning

Läs hela måltidsstrategin från juni 2017 Den goda måltiden

Maten, dess ursprung, dess smak och näringsinnehåll angår oss alla. Mat är något vi alla tänker på, pratar om och ägnar oss åt varje dag. Mat är själva basen för livet.

En måltid är så mycket mer än bara själva maten på tallriken. Måltiden som helhet handlar om måltidsmiljön, tiden maten serveras på, gemenskap runt matbordet, valfrihet att välja maträtt, doft, dukning och hur man lägger upp och presenterar maten.

I Östra Göinge kommun strävar vi efter att måltiden ska skapa matglädje och gemenskap och bidra till att ge livskvalitet och ett gott liv. För att väcka matlust, skapa delaktighet och nyfikenhet ska maten tillagas så nära gästen som möjligt.

I Östra Göinge kommun arbetar vi aktivt med att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Därför vill vi att den mat som serveras, i så stor utsträckning som möjligt ska vara producerat i Sverige. Denna mat är mer klimatsmart, har producerats med låg antibiotikaanvändning och bidrar även till den biologiska mångfalden. Värden som är viktiga för Östra Göinge kommun.

Kommunen har ett ansvar för många verksamheter där mat och måltider är en väsentlig del. Inom förskola, skola, fritidsverksamhet samt handikapp- och äldreomsorg tillagas och serveras dagligen ett stort antal måltider. Dessa ska i alla sammanhang vara en källa till glädje, njutning och inlevelse. Eftersom maten är en väsentlig del för en utvecklad folkhälsa är det angeläget att kommunens olika verksamheter ser måltiden som en viktig del av sitt uppdrag.

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang ska denna måltidsstrategi vara ett styrande dokument för alla berörda verksamheter så att man kan erbjuda kvalitetssäkrade måltider utifrån olika gruppers behov. Den ska klargöra vilka förväntningar som man sakligt kan ställa på mat och måltider finansierade av Östra Göinge kommun.

Patric Åberg (M)                                     Sofia Nilsson (C)

Kommunstyrelsens ordförande              Kommunstyrelsens 1:e vice ordf. samt ordf. i omsorgs- och utbildningsutskottet

 

 


Hittade du inte vad du sökte?