Måltider i skolan

I skolan har vi möjlighet att visa alla elever bra matvanor och det är en viktig del av folkhälsoarbetet. Om man äter en bra skollunch finns större möjlighet att både trivas bra och lära sig bättre. En bra skollunch är långt mer än det som ligger på tallriken och vår ambition är att den ska vara en av dagens höjdpunkter. Eleverna ska känna matglädje och må bra av maten. Enligt skollagen ska skolmåltiderna inte bara ska vara kostnadsfria utan även näringsriktiga.

Måltidsmiljö

Vår ambition är att måltidsmiljön ska vara inbjudande och ge möjlighet att äta i lugn och ro. Det ska finnas plats när man kommer till sin skolrestaurang och man ska kunna sitta ned i minst 20 minuter. I alla skolrestauranger är det bufféservering vilket innebär att eleven själv tar sin mat med undantag för vissa specialkoster som av säkerhetsskäl ska serveras av kökspersonalen.

Skollunchens sammansättning

Skollunchen består dagligen av 2 varmrätter, varav minst ett vegetariskt alternativ, Varje dag finns också en säsongsanpassad varierad salladsbuffé, bröd och ett nyckelhålsmärkt matfett. Som måltidsdryck erbjuds varje dag ekologisk lättmjölk och vatten. Skollunchen är sammansatt efter de Nordiska Närings Rekommendationerna (NNR) samt Livsmedelsverkets råd om bra måltider i skolan. En portion upplagd enligt tallriksmodellen innehåller ungefär 30 % av elevens dagsbehov av energi och näring. Detta innebär att skollunchen ska kompletteras med frukost, mellanmål och kvällsmål för att ge fullständig näring och energi för en hel dag.

Matsedel

Vid planering av matsedeln till förskolor och skolor finns det viktiga parametrar att ta hänsyn till. Exempel på dessa är skollagen, styrdokument, rekommendationer, samverkan med elever, näringsaspekt, miljöaspekt, kostnadsaspekt och logistik i kök. Längst ned på sidan finns mer information kring vad som styr matsedelsplaneringen.

Matsedeln planeras centralt och består av både traditionellt svensk husmanskost och maträtter med influenser från andra delar av världen.

Specialkost

I skolan kan man få anpassad kost eller anpassad matsedel av medicinska skäl.

Vegetarisk kost finns alltid tillgängligt i buffén för alla matgäster och räknas inte som specialkost. Vill du vara säker på att alltid få vegetarisk kost kan du prata med skolrestaurangens personal.

Livsmedelsval och miljö

I Östra Göinge kommun värnar vi om vår miljö och vill bidra till en hållbar utveckling. Därför har vi som mål att till måltiderna i första hand välja livsmedel som är klimatsmarta, säsongsanpassade samt ekologiskt och etiskt producerade. Valet av råvaror ska också präglas av god djurhållning och ett bevarande av den biologiska mångfalden. Målet är att andelen ekologiska livsmedel ska vara lägst 34% år 2024. Ekologisk lättmjölk serveras på samtliga skolor. De flesta fiskrätterna som serveras är baserade på MSC-märkt fisk (motsvarigheten till ekologiskt till havs). För att minska miljöbelastningen arbetar vi även aktivt med att mäta och försöka minska matsvinnet.

Valmöjlighet mellan flera rätter

På samtliga skolor erbjuds eleverna dagligen att välja mellan två lunchrätter, varav en vegetarisk. Vid serveringen märker vi ut vegetariskt, fisk samt vilket köttslag maträtten innehåller så att man lätt ska kunna välja vilket alternativ man vill äta. Eller prova lite av varje kanske.. Som en ytterligare valmöjlighet erbjuder vi på samtliga skolor alltid en matig salladsbuffé som man kan plocka till sig av ifall man inte gillar dagens huvudrätter. Det ska alltid finnas bra måltidskomponenter så att man kan äta sig mätt och må bra av maten, oavsett om det är kött, sås och potatis eller soppa som dagens huvudrätt.

Tillagning

Tillagningen av skollunchen, komplett eller huvudkomponent, sker i måltidsenhetens större kök. Fyra av sex skolor har ett eget tillagningskök, övriga tar emot huvudkomponent och tillreder själva potatis/pasta/ris samt grönsaker.

Måltidsråd

På varje skola finns ett lokalt måltidsråd som träffas minst två gånger per år. Kocken på respektive skola ansvarar för att kalla till detta måltidsråd. Syftet med måltidsråden är att lyfta frågor som rör måltiderna. Det kan exempelvis beröra serveringstider, måltidsmiljö och önskemål om maträtter.

Pedagogiska måltider

Vuxna som jobbar i skolan kan äta pedagogiskt tillsammans med barnen på ”sin” skola. Rektor för respektive skola beslutar om detta. Syftet med en pedagogisk måltid är att vara en god förebild tillsammans med barnen i måltidssituationer.

Möjlighet för vuxenelever att köpa mat

Det finns möjlighet för vuxenelever som läser på GUC att köpa lunch på Mölleskolans restaurang from. höstterminens start.

  • Dagens rätt inkl. sallad, bröd och dryck 98 kr

Externa besökare betalar med swish och inga kontanter tas emot från 190902.

Lunchpriser

Personal, föräldrar på besök m fl. kan äta i skolrestaurangerna.

  • Dagens rätt inkl. sallad, bröd och dryck 98 kr

Externa besökare betalar med swish och inga kontanter tas emot från 190902.

Möjlighet att smaka dina barns skolmat

Du som är förälder/vårdnadshavare har möjlighet att äta en gratis skollunch tillsammans med ditt barn.
Gratiskupong finns här och kan utnyttjas en gång per år och elev. Lämna kupongen ifylld till kökspersonalen. Välkommen till våra skolrestauranger!Hittade du inte vad du sökte?