Måltider för äldre

Målet med maten i äldreomsorgen är att främja livskvalitet och motverka undernäring. Vi vill ge våra matgäster goda förutsättningar att njuta och må bra av maten. Maten och näringen är en viktig del av omvårdnaden och personalen har en central roll att främja en god måltidssituation. Måltiderna ska erbjuda sociala kontakter i en lugn miljö och vara något att se fram emot.

Måltidernas fördelning

Måltiderna inom vård- och omsorgsboende planeras enligt Livsmedelsverkets råd ”Bra måltider i äldreomsorgen” och energi- och näring fördelas enligt följande:

Frukost 20-25 %
Lunch 20-25 %
Kvällsmål 20-25 %
Mellanmål (3 st/dag) 30-40 %

Alla måltiderna tillsammans ger en fullständig täckning av dagsbehovet vad gäller energi- och näring.

När det gäller portioner som serveras i äldreomsorgens restauranger eller till matdistribution så utgår vi från nordiska näringsrekommendationer (NNR). Detta innebär att om man endast får lunch hemlevererad (matdistribution), eller äter i äldreomsorgens restaurang, så ger det inte tillräckligt med mat för hela dagen, utan cirka 70 % av energin och näringen skall komma från dagens övriga måltider.

Tillagning

Till vård- och omsorgsboenden tillagas lunch inklusive efterrätt samt kvällsmat i Lindgårdens kök. Mat till pensionärer i eget boende erbjuds via restaurangen på Lindgården eller via matdistribution efter biståndsbeslut.

Frukost och mellanmål tillagas direkt på vård- och omsorgsboendets avdelning av vårdpersonalen på Lindgården.

På Västanvid och Skogsbrynet tillagar vårdpersonalen samtliga måltider direkt på avdelningarna.

Matsedel

Matsedeln för äldreomsorgens måltider planeras centralt och består oftast av traditionellt svensk husmanskost. Eftersom det finns valmöjlighet mellan två rätter så erbjuder vi även maträtter med inspiration från andra länder och kulturer samt nyare maträtter.

Livsmedelsval och miljö

I Östra Göinge kommun värnar vi om vår miljö och vill bidra till en hållbar utveckling. Därför har vi som mål att till måltiderna i första hand välja livsmedel som är klimatsmarta, säsongsanpassade samt ekologiskt och etiskt producerade. Valet av råvaror ska också präglas av god djurhållning och ett bevarande av den biologiska mångfalden. Målet är att andelen ekologiska livsmedel ska vara lägst 34% år 2024. De flesta fiskrätterna som serveras är baserade på MSC-märkt fisk (motsvarigheten till ekologiskt till havs). För att minska miljöbelastningen arbetar vi även aktivt med att mäta och försöka minska matsvinnet.

Välja mat

Till lunchen kan man välja mellan två olika maträtter. Man kan även de flesta dagar välja ifall man önskar kokt potatis eller potatismos samt om man vill ha råkost utöver de kokta grönsakerna. Detta gäller för vård- och omsorgsboendet Lindgården samt för matdistribution. I vård- och omsorgsboende ingår alltid efterrätt till lunchen medan man kan välja med eller utan efterrätt om man har matdistribution. På Lindgården kan man dessutom till kvällsmat välja ”veckans kvällsmat”.

Maten till matdistributionen beställs digitalt via individuell inloggning eller med hjälp av hemtjänstpersonal.

Matråd

På varje vård- och omsorgsboende finns ett lokalt matråd som träffas minst två gånger per år men oftast tätare än så.
1:e kock på Lindgården ansvarar för att kalla till detta matråd. I matrådet kan frågor som rör måltiderna diskuteras. Det kan exempelvis beröra nutrition, serveringstider, måltidsmiljö och önskemål om maträtter. Vid behov samlas även representanter från de lokala matråden för information eller övergripande frågor till ett centralt matråd.

Utöver matråden finns även andra forum där måltidsfrågorna för vård- och omsorg diskuteras. Bland annat finns det utsedda kostombud på varje avdelning vid Skogsbrynet och Västanvid som dietisten träffar regelbundet. Lindgården, som drivs av Vardaga, har sina egna motsvarande forum för utveckling av måltiderna.Hittade du inte vad du sökte?