Arbetet för att undvika socker i förskolan

Förskolechefsgruppen och måltidsenheten vill bidra till att ge barnen goda förutsättningar för ett hälsosamt och hållbart liv. Därför finns ett gemensamt fattat beslut att av hälsoskäl inte erbjuda barnen socker i förskolans vardag, utan hålla detta till enstaka festliga tillfällen. Beslutet gäller från 1 februari 2018 och följer såväl kommunens måltidsstrategi, ”Den goda måltiden” som Livsmedelsverkets rekommendationer.

Läs mer här: Undvika att erbjuda socker i förskolan

Här kan du läsa om kommunens måltidsstrategiHittade du inte vad du sökte?