Dietist

Dietistens yrkeskompetens utgör en kombination av kunskap i näringslära, livsmedel, matlagning och näringsbehov i samband med hälsa och sjukdom. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för vårt välbefinnande och för en god hälsa.

Vård- och omsorg

Dietisten arbetar förebyggande för att främja ett hälsosamt åldrande, för att motverka undernäring och ohälsa/övervikt inom äldreomsorgen och LSS, samt att verka för matglädje och måltidsglädje.

 

Dietisten ingår i hemsjukvårdens team och arbetar även med individuell nutritionsbehandling av enskilda vårdtagare.

Förekommande arbetsuppgifter i förbättringsarbete och kompetensutveckling inom nutrition, mat, måltider, hälsa och livskvalitet.

  • Utbildning för personal
  • Utveckling av material
  • Implementering av metoder och verktyg inom mat och måltider
  • Utveckling av kost- och nutritionsrutiner
  • Verksamhetsstöd inom mat, näring och måltidssituation

Dietisten genomför regelbundet kvalitetsmätningar av måltider inom äldreomsorgen samt mätning av nattfasta på kommunens äldreboende. Inom äldreomsorgen är fokus inte enbart undernäring, utan också att alla vårdtagare ska erbjudas en kost för bästa möjliga livskvalitet.

Skola och förskola

Dietisten arbetar övergripande i folkhälsofrågor tillsammans med andra nyckelpersoner inom skola och förskola.

Måltidsenheten

Dietistens funktion är att tillsammans med måltidspersonal arbeta för en hög måltidskvalitet inom förskola/skola och äldreomsorg. Detta sker främst genom utbildning och handledning av måltids- och vårdpersonal samt genom att vara en förbindelselänk mellan kök och förskola/skola och äldreomsorg när det gäller frågor kring mat och måltider.

Kontakt

Dietisten heter Therese Denker och nås på tel:044-775 67 88.Hittade du inte vad du sökte?