Specialkost

Personer med behov av specialkost av medicinska skäl uppmanas vända sig till vårdpersonalen på vård- och omsorgsboendet för vidare diskussion med kökspersonalen. Det är sjuksköterskan som ordinerar specialkost efter samråd med läkare eller dietist. Intyg gällande specialkosten behövs för att vi ska kunna planera för måltiderna samt för att vi ska kunna säkerställa att rätt kost serveras.

För önskemål om annan kost av religiösa, etiska eller kulturella skäl ombeds brukare komma in med ett intyg gällande önskad kost till måltidsenheten. Därefter fattas beslut gällande möjlighet att uppfylla önskemålet och brukaren får ett skriftligt besked om beslutet.

Gällande specialkoster till matdistribution uppmanas man vända sig till kommunens biståndshandläggare.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?