Måltidsenhetens kök

Måltidsenheten ansvarar för 16 olika kök runt omkring i kommunen. De finns vid skolor, förskolor och vård- och omsorgsboende. 9 av köken är tillagningskök, medan de övriga köken är mottagningskök eller serveringskök. Det grundläggande målet som måltidsenheten har är att måltiderna ska integreras i respektive verksamhet så mycket som möjligt och att man på så sätt gemensamt med verksamheten kan bidra till att uppnå verksamheternas övergripande mål. Maten som serveras ska vara vällagad, näringsriktig och råvarorna ska vara av god kvalitet.

Några delmål som vi arbetar speciellt mycket med:

  • Målet för år 2024 är att bibehålla andelen ekologiska livsmedel till ca 34%.
  • Mäta och följa upp matsvinnet i syfte att minska detta och att exempelvis de ekonomiska resurser som frigörs då istället kan användas för att öka andelen ekologiska och/eller klimatsmarta livsmedel.
  • Upphandla livsmedel av hög kvalitet, med t ex höga krav på miljö- och djurskydd.
  • Hålla hög andel egentillagad mat, dvs undvika inköp av ”onödiga” halv- och helfabrikat om vi kan tillaga dessa maträtter lika bra eller bättre.
  • Öka antalet maträtter som innehåller hög andel proteiner från växtriket, antingen genom att erbjuda vegetariska maträtter eller genom att ändra recepten i våra kötträtter så de innehåller mindre animaliskt protein och mer vegetabiliskt protein.
  • Öka samverkan med de verksamheter där vi serverar maten i syfte att bidra exempelvis till att hjälpa eleverna i skolan att lättare uppnå sina utbildningsmål.
  • Förhöja måltidsupplevelsen genom att integrera måltiderna i skolans, förskolans och äldreomsorgens kärnverksamhet.

Instagram

Följ oss på Instagram! följ länken https://www.instagram.com/matislajf/


Hittade du inte vad du sökte?